Rüyada diploma görmek

Yenilik, değişiklik, başlangıç olarak yorumlanır. Rüyada diploma görmek bir kaç şekilde yo-rumlanir; memur iseniz amirlerinizin takdirlerine muhatap olacağınıza; tüccar iseniz kazançli bir iş hususunda bir müessese ile anlaşma imzalamaniza; halktan biri iseniz, mahallenizde yapa-caginiz hayırlı bir iş için izin almis olduğunuza; ev kadıni iseniz, esinizin sizden çok memnun olduğuna ve onun sevgisini kazandiginiza; ögrenci iseniz okulunuzda başarılı olmanizdan dolayı ögretmenlerinizin takdirini kazanmis olduğunuza delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada memurun diploma görmesi amir tarafından takdir edilecegine işarettir. Tüccann bu rüyayı görmesi kazancınin artacağına ve yeni müessese kuracağına işarettir. Talebenin rüyada diploma görmesi, sevinecegine ve hocasi tarafından ilüfat göreceğine işarettir. Hanimin rüyada diploma aldığını görmesi ise, kocası tarafından takdir edilecegine ev işlerinde başarılı bir hanım olduğuna işaretür. Diploma her halde takdir edilmektedir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın