Rüyada teyze görmek

Rüyada teyze görmek, hayırlı bir rüya olup beklenmedik bir yerden miras ve paraya işarettir. Rüyada teyzesini gören kişi çok güzel bir rüya görmüştür. Bu rüya beklenmedik bir kişiden size miras olarak çok büyük miktarda para kalacak demektir. Birçok eleştiri alacaksınız. Rüyada teyze görmek, hayırlı bir rüya olup beklenmedik bir yerden miras ve paraya işarettir. Birçok eleştiri alacaksınız. Birçok eleştiri alacaksınız.

Rüyada çivi görmek

Bir ağaca yahut ağaçtan mamül bir şeye çivi çakmak evlenmeye, çiviyi taş, beton vs. gibi şeylere çakmak olmayacak işe, eğer çivi katı cisme batarsa zor olanı başarmaya, çok çivi güç ve çıkara ya da öfkeyi yenerek bakinleşmeye, çivi bazen ara bulucuya, daargınların barışmasına, bir yere çiviyle bir şey çakmak maksadın hasıl olmasına, kendinin kulak veya başka bir organından bir yere çivilendiğini görmek aleyhte sözlenecek söze yahut hayret edlecek bir şeye delalet eder. Kişinin başkalarını aldatacağına işaret eder. Rüyada çivi görmek bir kaç türlü yorumlanır. Rüyasında çivi buldugunu gören bir kardes bulur. Yere çivi çaktigini görenin kardesi evlenir. Arkasina çivi çakildığını görenin iyi huy-lu bir oglu olur ve adi dünyada meshur olur. Kirmani’ye göre; rüyada çivi görmek din ve dünya işlerinde sebata delalet eder. Elinde demirden, bakirdan, altından, gümüş-ten, dökmeden, kemikten veya ağaçtan bir çivi olduğunu ve onu bir yere çaktigini gören, ya evlenir veya sadik bir dost edinir. Çaktigi çivinin yerinde kuvvetli ve sağlam kaldığını görmek, murada ermege, isteklerinin olmasına işarettir. Bir tahtaya veya bir dire-ge bir çivi çaktigini gören kötü ve yalanci bir kimseden sadik olmasıni ister. Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyada görülen çivi demirden ise rüya sahibinin işleri aksi gider. Eğer ağaçtan veya kemikten ise kuvvete ve iyi hale delalet eder. Elindeki demirden çiviyi bir yere çaktigini görenin bir oglu olur. Bu çocuk ilim ve hikmet tahsil eder. Bir altın veya gümüşten bir çivi çaktigini gören, zengin olur ve ti-caretle para kazanır. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada çivi devlet büyügü ile tabir olunur. Cafer-I Sadık’a göre; rüyada çivi, görmek dört şekilde yo-rumlanir; kardes, evlat, sadik dost, evlenmek. Bazı yorumculara göre rüyada çivi buldugunu görenin bir ihtimale göre kardesi olur. Duvara çivi çaktigini gören, kardesiyle aynı yerde değilse birlesir ve beraber yaşar. Yere çivi çaktigini gö-renin biraderi izdivaç eder. Arkasina çivi çakildığını görenin oglu, tanınmis bir adam olur. Bir başka rivayete göre de rüyada çivi görmek, devlet başkanina işarettir. Çivi görmek, ordu, asker, yardımci ve sayıli paralara işarettir. Çivi, halkın işlerine kavusabilmeleri için vasita olan bir adama işarettir. Çivi evlenmeye işarettir. Bir şeye çivi çaktigini gören kimse, evlenir. Çok çivi kuvvet ve menfaata işarettir. Rüyada çivileri görmek, kızginligini gidermeye işarettir. Çivi, fesatçi bir toplulukla sohbet eden insanlara da işarettir.

Rüyada çini görmek

Göz nuru ile meydana getirilen değerli esere, ince ve zarif yapılı kadınlara, ınsan gönlü alan iyi kalpli bir insana delalet eder.

Rüyada av kuşu görmek

Eğitilmiş av kuşları sevinçli habere, insanın sözünü dinleyen kimselere delalet eder.

Rüyada iltifa görmek

Hak eden kimseye iltifatta bulunmak tevazuya, hak ve kıymet bilirliğe, Allahü Tealanın üzerine olan nimetini açığa vurmaya, yağcılık olsun diye meziyetsiz birine iltifatta bulunmak riyakarlığa delalet eder.

Rüyada od görmek

Rüyada bir adamın ödünü disiyle kestigini ve o adamın da öldügünü gören kimse, o adama fazla kin besler, ödünden kan çıktığını ve onu içtiğim gören kimse, cahil ve serli olduğundan dolayı o adamın malını kendisi için helal görür. Rüyada öd görmek, kızginliga, lezzete, gülmeye ve kullanilan aletlere delalet eder. öd insanın sirdasidir.

Rüyada harpte düşmana karşı yürümek görmek

Rüyada düşman askerine karşı yürümek, ilim ve mal talebinde azim ve ihlasa bazan da, hac için hazirlanmaya veya hac mevsimine kavuşmaya delalet eder. Bir kimse rüyada bizzat düşman askerine karşı yürüse, o kimse itaat ve takat getiremeyecegi bir şeyde ruhu veya malı ile korku ve tehlikeye düşer.

Rüyada karyola görmek

Rüyada karyola gören kimse iş nedeniyle sürekli seyahate gideceği anlamına gelir.

Rüyada yakı otu görmek

Rüyada yaki otu, ortak olmayi arzu eden kimse için hayırlıdır. Hasta için bu rüya ölümüne delalet eder.

Rüyada sakınmak görmek

Bir şeyden sakınmak, ondan emin olmaya, haram ve yasaklardan sakınmak kurtuşu ve esenliğe, hayır işlerinden yahut sakınılması mümkün olmayan şeylerden sakınmak nifaka yahut iman zayıflığına dellet eder. Rüyada bir şeyden korkup sakindığını görmek, o şeye yakalanmaya delalet eder. Rüyada korkmak ve sakinmak iyi değildir, düsmanindan korktugunu gören ona yenilir. Seytandan korktugunu gören, dogru yoldan çikar. Azaptan korkmak, azaba uğramaya delalet eder. Bir başka rivayete göre de sakinilmasi mümkün olmayan bir şeyden rüyada sakinmak nifaka yahut Haktan aynımaya yahut Kuran-i veya Kurandan bir şeyi unutmaya işarettir.