Rüyada hava görmek

Ayakları yerden kesik vaziyette havada dikilmek geçici olarak şeref ve makam sahibi olmaya, havada olduğunu görmek yolculuğa, bir işi yapmakta gösterilen kararsızlığa, havadan yere düşmek iş ve meslekte gerilemeye yahut üzüntüde olanın bundan kurtulmasınna, hava insanın nefsine, büyüklenmeye, yerle gök arasında, ayakta dikilerek irticalen konuştuğunu görmek şeref ve nimete, havanın açılması sevinç ve mutluluğa, kararması üzüntü ve kedere, gündüzün havanın ansızın kararması orada meyadan gelecek sıkıntılı bir duruma, havanın yavaş yavaş karaması yağmur yağmasına, havaya yükselmek, uçmak yahut bir araçla yukarı çıkmak manevi rütbeye delalet eder. Hava açık ve güneşliyse, şansınız artacak demektir. Hava parçalı bulutluysa duygusal hayatınızda başarılı olacaksınız. Eğer hava kapalı ve iç karartıcıysa, şanssızlık ve hastalık peşinizdedir. Hava açık ve güneşliyse, şansınız artacak; eğer hava kapalı ve iç karartıcıysa, şanssızlık ve hastalık peşinizi bir süre bırakmayacak. Sağlık, mutluluk, temiz, rahatlık olarak yorumlanır. Sakin ve güzel bir yaz havasi görmek, günlerinizin nese içinde ve mutlu geçeceğine, bulutlu bir sonbahar havasi, si-kintili ve hüzünlü günler yasayacağınıza, soguk ve fırtınali bir kış havasi ise, çok yorgun ve acili günler geçireceğinize işarettir. Ken-dinizi havada boşlukta görmek işlerinizin bozulacağına, boşluk-tan yere düstügünüzü görmek, bütün sermayenizi kaybedeceğinize delalet eder. Kendinizi yerle gök arasında hava üzerinde duru-yor görmek, işleriniz hususunda sasirdiginiza ve ne yapacağınızi bilmediğinize delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada havada bulunduğunu gören kimse, şeref ve güç elde eder. Ancak o kimsenin bu hali devam etmez. Eğer bu rüyayı gören kimse yalanci ve kibirli ise onun rüyası batildir. Rüyada, havada yürildügünü gören kimse büyük bir şerefe ve helal mala işarettir. Rüyada yerle gök arasında bulunduğunu gören kimsenin, kalben meşgul olmasına ve ne yapacağına bilmemesine işaret eder. Rüyada havadan düstügünü gören kimse, rütbe, makam ve şöhretinden düşer. Eğer o kimsenin rütbe, makam ve şöhreti yoksa, ümit ettiği şeyden ümidini keser ve ondan mahrum olur. Bazı tabirciler, üzüntü ve kederli olan bir kimse, rüyada havadan düsse Allah (C.C.) onu üzüntü ve kederden kurtarir. Rüyada havada oturdugunu gören kimsenin din ve işlerinde kötü yolda ve kibirli olduğu manasi çikar. Rüyada havada ev yaptığını veya çadir kurduğunu yahut bir hayvana bindiğini veya bunlara benzer şeyler yaptığını gören kimse, hasta ise veya yaninda bir hasta varsa onun ölümüne işaret eder. Rüyada havada uçmak deniz veya karada yolculuk yapmaga işaret eder. Eğer havada kanatla uçarsa, rüya sahibi için en kuvvetli ve çok açik olan şeye işaret eder. Bir kimse yalniz olarak havayi gökyüzü görünmeyecek derecede karanlık görse, amiri ile arasi açilir. Amiri yoksa gözleri kör olur.

Rüyada gökgürültüsü görmek

Yağmursuz gökgürültüsü kıtlık, korku ve üzüntüye; hidayet bulmaya, tövbe etmeye, bir vesileyle gelecek önemli uyarıya, yağmurlu gökgürültüsü bolluk ve berekete, müjde ve sevince delalet eder.

Rüyada savunmak görmek

Savunmak da hücum gibidir. Bunun yorumu hücum tabirinin aksidir. Yani hücumda galip, bunda magluptur. Bunda yenilen, hücumda üstün gelendir. Rüyada kendisini savunmak için elinde silah ve alet olduğunu ve düşmanının elindeki savunma aletinin daha düsük olduğunu görmek iyidir ve hayırlıdır.

Rüyada hurç görmek

Rüyada heybe ve hurç görmek, kendi malı ise, kederden kurtulmaya delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada heybe görmek, iki erkek kardese, kan kocaya, iki çocuğa ya da iki ortaga işaret eder. Bazen heybe, yolculuğa işaret eder. Bir kimse yaninda heybe olduğunu yahut bir heybe satan aldığını yahut kendisine hediye edildiğini görse, üzüntü ve kederlerinden kurtulur.

Rüyada dil görmek

Kişinin sözcüsü, vekili ve arabulucusuna, kötülük odağı kişi yahut kuruluşlara; dilin uzaması hayasız söze, sözle gelecek belalara, dilini yutmak, olup bitene göz yumarak işinde kalmaya; dilde tüy bitmesi bir şeyi izahta acze düşmeye, şer işlemeye, dilinn kesilmesi iddianın boşa çıkmasına, iş ve ticarette zarara uğramaya yahut yumuşak huyluluğa, dili ısırmak bir şeye öfkelenmeye, dilin çatallaşması söz hatası yapmaya, birkaç dili olduğunu görmek destek ve yardakçısının olmasına, dil esir olmaya; birinin dilini yalamak yahut öpmek onun görüş ve düşüncelerini benimsemeye, alimin dilini yalamak ilim tahsil etmeye, güzel dil, düzgün ve etkili konuşmaya, hayırlı elçiye, dilde görülen her çeşit çirkinlik ve hoş olmayan durum pişmanlık ve zarara, hayvan dili, aklı ve sağduyusu olmayan kimseye delalet eder. (Ayrıca bakınız; dilbilgisi, dilsiz, sürçmek.) Rüyada dil görmek, duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların yakın süre içinde çözüleceğinin işaretçisidir. Lisan insanın tercümanidir. Rüyada dilinin uzun olduğunu görmek bir kavgada küfürlü konuşacağına ve düşmanına üstün geleceğine delalet eder. Dilinin bagli olduğunu görmek, fa-kir olacağına, bir rivayete göre de düşmanına yenilecegine işarettir. Bir kimsenin rüyasında iki dilinin olduğunu görmesi, iki ilim-de, iki sanatta, iki iste becerisi olduğuna işarettir. Rüyada dilinin agzina sigmayacak kadar büyümüs ve biçimsiz bir hale gelmis ol-dugunu görmek, namuslu insanlara dil uzatmaya; dilinin agzindan sarkmis olduğunu görmek, küfür ve yalana, dilinin üzerinde kil olduğunu görmek, çok yazi yazdığına delalet eder. Bazı yorumculara göre konuşma, insanın ayibini göstermeye delalet eder. Bu yüzden rüyada dil görmek iyi değildir. Rüya-da kekeme olduğunu görmek ahlaksizligina; kekemeliginin geçti-gini görmek, ahlakınin düzeldigine; çok güzel ve açik konuştuğunu görmek, kolaylik göreceğine işarettir. Dilinin agzindan dışarıya çıktığını görmek, fena söz söylemege; dilinin elinde bulunduğunu görmek, eline bir firsat geçeceğine; dilini isirdığını görmek, pis-manliga; diline baktigini görmek, dilini kötü sözden sakinacağına;dilinin siyah olduğunu görmek, sair veya yalanci olduğuna; sari ol-dugunu görmek hastalığa delalet eder. Dilde renk değişikliği hay-ra yorulmaz. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen dil, sahibinin tercümani ve işlerini yürütendir. Dil hata yapilari bir yerdir. Bundan dolayı rüyada dilini hareket ettirdığını gören kimse, bir hata yapar. Eğer dilinde olan uzunluktan veya genişlikten yahut delil getirdigi zaman genişleme gibi bir durum görse, o kimsenin kuvvetli ve kudretli olusuna ve düşmanlığında galip gelmesine işarettir. Kavga ve münakasa yaparken dilinin uzun olduğunu görse, o kimsenini hayasizca sizi söylediğine işarettir. Bazen rüyada dil uzunlugu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldigine işarettir. iki dili olduğunu gören gören kimse, kendisinde bulunan ilim, sıhhat ve delilleri artar, düşmanım yener Bir kimsenin rüyada dilinin tutulmasi ve onun için söz söylemek mümkün olmamasi, o kimsenin başta kalmasina işarettir. Rüyada bir kimsenin dilinde siyah kil bitmesi, hemen çıkacak bir kötülüğe, beyaz kil bitmesi de sonradan çıkacak kötülüğe işaret eder. Dil güzellik, delil, gidisat ve işarettir. Kisinin dili, kalemi yerindedir. Dilinin göge yükselecek derecede uzamasi, zulmünden dolayı azledilmesine işarettir. Dil, süt emen çocuk ve hilekar bir kimseyle tabir edilir, kendi dllini kaybettiğim gören kimsenin, memedeki çocuğu ölür. Mahkemesi olan bir kimse rüyada dilinin kesildığını görse, o kimsenin delili bosa çikar ve kendisi de zor durumda kalır. Bazı tabirciler rüyada dilinin kesildığını gören kimse, halim ve selim olur, dediler. Bir kimse hanımının dilinin kesilmis olduğunu görse, hanımının iffetli ve örtünmüs bir kadın olduğuna işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımının onun dilini kestigini görmesi, hanımının ona saka yapmasina işarettir. Rüyada bir fakirin dilinin kestigini gören kimse, akilsiz bir adam bir şey verir ve onun konuşmasini meneder. Fakir bir kimse rüyada diğer bir fakir adamın dilini kestigini görse, o kimse o adama kahreder. Rüyada dilinin çenesine yapistigini gören kimse, borcu veya emniyet edilip kendisine birakilan bir mücevheri inkar eder. Bir kimse rüyada dilinde kil bitmis olduğunu görse, bu rüya, bazen de o kimsenin söyleyecegi siire işarettir. Halktan olan bir kimse rüyada dilini yedığını görse, o kimse söyleyecegi bir sözden dolayı pişman olur. Eğer o kimse memur ise, dili ve iyi konuşmasi sayesinde insanların mallanm yer. Rüyada dilini yiyen kimse çok sessiz, sinirine hakim ve idareci bir kimse olur, dediler. Rüyada memurun dilinin kesilmesi, vazifesinden alinmasina işarettir. Rüyada bir sairin dilinin kesilmesi, onu kesen kimse tarafından o saire gelecek bir mala işaret eder. Rüyada dilinin siyah olduğunu gören kimse, diliyle kendi milletine galip gelir. Eğer bu rüyanin sahibi rezil insanlardan ise, onun yalanci olduğuna işarettir. Korku halinde olan bir kimse rüyada dil görse, perisan olur. Ve onun yaptığı işi koguculuk yapan kimseye gizli kalmaz. Rüyada dilini isirdığını gören kimse, sinirlenmemeye çalisir. Bazen bu rüya yemege fazla düşkün olmasına işarettir. Dilinin iki parça olduğunu gören kimse, yalanci olur. Bir kimse kendisinin birçok dili olduğunu ve kendisi de şerefli bir adam olmasa o kimsenin evladı ölür. Bir kimse rüyada insanlar onun dilini yaladiklarim veya emdiklerini görse, onlar onun ilminden istifade etmeyi arzu ederler. Dil, ailesinin işlerini görmek için tutulan hizmetçiye, işçiye, eve, dadiya, pis bir düşmana, meyvesi olan ağaça, hamile kalmayan hanıma, ondan zuhur edecek bir söze, rızka, yollar üzerindeki süprüntüye, eserleri aramaya ya da gizli şeyleri yerierinden çikaran kimseye işarettir. Yahut dil, suçla itham edilen canilere, teftise memur olan gardiyana yahut hapishanenin hizmetçilerine işarettir. Bazen de hayvanin dili, hayvanin ölümüne veya hayatına işarettir. Alim bir kimse rüyada dilinin kesildığını görse, o alim mücadele ve tartismada maglup olur. Bazen o alimin hizmetçisi yahut talebesi ya da çocuğu ölür. Zanaatkar bir kimse rüyada dilinin kesilmis olduğunu görse, o kimse işçi ve hizmetçisini veya ortagini kaybeder. Bazen o kimse evini satar. Bazen rüyada dilinin kaybolması, kendisine çoluk çocuğuna, akrabalarina yahut komsularina gelecek bir musibettten dolayı düşmanının adi geçen kimselerden iyiligini kesmesine işarettir. Bazen de rüyada bir kimsenin dilini kaybetmesi ve kesmesi hanımım bosa masina veya bulunduğu yerden haber alamamasina veya o yerden rızkının kesilmesine işarete eder. Bir kimsenin rüyada kesilmis bir dil görmesi, yaralilarin ölümüne yahut bir kimsenin izine düsüp arkası sıra gidene veya gizli şeyleri meydana çikaran adama işarettir. Bir kimsenin rüyada çokça dili bulunduğunu görmesi, o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeliğine işarettir. Bazen de bu rüyanin sahibi muhtelif lisanlari konuşur. Bir kimsenin rüyada kendi diliyle beraber diğer bir dilin de bulunduğunu görmesi, o kimsenin kogucu olduğuna işarettir. Allahu Teala hakkında bilgiye mazhar olan kimsenin rüyada dilini kesmesi, sessiz kalmaya devam etmesinin Allah’a (C.C.) karşı sükrünü yerine getirecegine işarettir. Bir kimsenin rüyada kendi diline baktigini görmesi, o kimsenin lisanim korumaya dikkat ve riayet etmesine işarettir.

Rüyada gardırop görmek

Rüyasında bir gardrop gören kişinin yıllardır kurduğu hayaller bir anda gerçekleşecek demektir. Rüyada gardirop görmek, evini başka bir yere tasinmaya işaret eder. Gardirop görmek, rüya sahibinin evine, hanımına ve dükanina işaret eder. Gardirop görmek, bekar kimse için evlenmeye, fakir için de zenginliğe işarettir.

Rüyada şekerci görmek

Rüyada görülen sekerci, iyi huylu ve tatli sözlü bir kimsedir. Ondan seker almak, çocukları sevindirir. Bu rüya, mutluluğa, memnuniyete ve sağlığa işarettir. Rüyada sekerci, hos ve güzel bir kimsedir.

Rüyada sure 048 fetih görmek

Rüyada Fetih süresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya üzerine okundugunu görmek, Allah yolunda cihat etmeye, darliktan genişlige ve maksadina kavuşmaya işarettir.

Rüyada şişman görmek

Şişman olduğunu görmek zengin olmaya, izzet ve şerefe, din ve dünya kuvvetine, şişman birini görmek, bu nitelikte birine delalet eder.

Rüyada araba görmek

Arabaya binmek işlerinizin iyiye gideceğine ve bir terfii edeceğinize işarettir. Dolmuş yapan arabaya binmek, güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.