Rüyada söndürmek görmek

Rüyada bir ateşi söndürdügünü gören kimse, meydana gelecek bir fitneyi yatistirir veya bidat olan bir şeyi iptal eder. Rüyada ateş söndürmek, bazen şerri tahrik etmeye işarettir. Eğer rüyayı gören deniz yolculuğunda ise, bogulur ve su Uzerinde görülür. Eğer rüyayı görenin yolcusu varsa, yanma gelir veya onun haberini alır.

Rüyada aile görmek

Rüyada aile fertlerini bir arada görmek, varlığa ve huzurlu bir hayata tabir edilir.

Rüyada habeşiştan görmek

Rüyanızda Habesistanda bulunduğunuzu ve etrafinizi dilinizden anlayan habeslilerin çevirdığını gör-mek, uzun yillardan beri görmediğiniz ve hatta adini bile unuttu-gunuz bir arkadaşınizin birden bire çikip geleceğine ve size bazı garip hediyeler getirecegine işarettir.

Rüyada demirci görmek

Bilinmeyen demirci büyük bir sultana, bilinen demirci güçlü, becerikli, heybetli kimseye, demirci Azrail Aleyhisselama, demirciye uğramak bir sıkıntıya düşmeye, demirci olduğunu görmek güce, mülk sahibi olmaya, üstü başı kirli ve katran suratlı demirciniin dükkanına girip, onun yanına oturmak azabı gerektirecek işler yapmaya; demirci ocağını sönük görmek üzüntü ve kedere, akkor halinde görmek rızka delalet eder. Önemli bir kişinin desteğini işaret eder. Rüyada demirci olduğunu gören, halkın dünya işlerinde ondan faydalandığını görmekle memnun olur. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen demirci, kuvveti ve mahareti nisbetinde, heybetli bir kimsedir. Demirci Azrail (A.S.)dir. Demir onun kuvveti ve şiddetidir. Demircinin demirden istediği şeyi almasi, büyük bir mülke sahip olmasıdir. Bundan dolayı rüyada demirci olduğunu ve demirin elinde mum gibi yumusadığını ve ondan istediği aleti yaptığını gören kimse mülke ehilse mülke nail olur. Demiri görmek, ser ve şiddetlere ve tasarruftan men olmaya, bazen de güç ve müskül şeyi kolaylastirmaya işarettir. Eğer demirin dumanindan yahut kıvılcımindan ona bir şey dokunup gözüne veya elbisesine bir zarar gelirse o kimsenin hali müskül olur. Demirci, asçi, ekmekçi, bakirci v. s. gibi geçimini ateşten alan kimselere de işarettir. Bir kimse bir demircinin özellikle elbiseleri ve yüzü siyah olursa yanina girdiğini ve oturdugunu görse o kimse hasta veya ölü ise cehennem ateşine girer yahut o kimse hapse atilir.

Rüyada amel defteri görmek

Rüyada amel defteri görmek, hem rüyayı gören kimse için hem de diğer tüm insanlar için meydana gelecek önemli gelişmelere tabir edilir.

Rüyada sure 054 kamer görmek

Rüyada Kamer süresini veya ondan bir parçayi okuduğunu görmek; kiyamet günü yüzünün ayin ondördü gibi parlayacağına işarettir.

Rüyada salatalık görmek

Rüyada salatalık görmek, eşinin hamile kalacağına ve çocuk doğuracağına yorumlanır.

Rüyada tırmanmak görmek

Büyük başarılara imza atacak, çok yükseleceksiniz. Büyük başarılara imza atacak ve çok yükseleceksiniz. Büyük başarılara imza atacak ve çok yükseleceksiniz.

Rüyada hakkak görmek

Taş, mermer, tahta vb. şeyler üzerine kazımak suretiyle şekil çizen, yazı yazan kimse, ilim ve irfandan nasibi olmayan kimselere sabırla öğüt veren, onların ıslahı için uğraşan bilgine delalet eder.

Rüyada kayısı görmek

Mevsiminde görülen kayısı menfaat ve hayra, afiyet ve muhabbete; mevsimsiz görülmesi zorluk ve sıkıntıya, üzüntü ve kedere, kayısı ağacı, insanlara faydalı bir kimseye delalet eder. Kayısı görmek, güzel bir haber alınacağına yorumlanır. Kayısı yemek şanslı olacaksınız demektir. Kayısı görmek, güzel bir haber alınacağına yorumlanır. Kayısı yemek şanslı olacaksınız demektir. Kayısının olgunlaşmakta olduğunu görmek, gelecekte birtakım sorunlar yaşayacağınızın işaretidir. Fakat, kayısı yemek şansınızın artacağı anlamına gelir. Hastalıktır. Kayısı ağacı ise kısmettir. Rüyada, mevsiminde görülen kayisi hayra ve afiyete, mevsimsizi üzüntü ve meşakkate işarettir. Kayisi ağacı, insanların faydalandigi bir adama işarettir. Kayısı yemek şansınızın artacağı anlamına gelir. Kayısı yemek şansınızın artacağı anlamına gelir.