Rüyada recm görmek

Bakınız; taşlamak. Rüyasında bir kadının recm edildiğini gören kimse, bir adama hakaret eder. Recim görmek aynı zamanda irza ve namusa dokunan biri hakkında yersiz iftiraya da yorumlanır. Eğer recim yapilan kadın bu cezayi hak etmis ise, bu takdirde recm edilen kimsenin günahlarından kurtulacağına delalet eder. Kirmani’ye göre; rüyada bir kadının taslandığını (recm edildiğini) görmek, hayır değildir, İbn-i Şirine göre; rüyasında bir kimseyi recm ettiğini gören o kimseye sitem eder. Bazı yorumculara göre, recim görmek iki şekilde tabir olunur; zarar gelmesi, dogru yoldan sapma. Seran gerekli bir sebeple recm olundugunu görmek günahlarının karşılığı, veya tiksindigi halde ve işlemedigi bir işten dolayı cezadir. Bir başka rivayete göre de rüyada birisini recm ettiğini gören kimse bir insana küfreder, recm, irz namus hakkında iftiraya işarettir. Ancak recm Allah tarafından yasaklanmis olan bir suçu işlemeden ötürü ceza vermek için yapılmışsa, bu halde recm olunan kimsenin günahtan temizlenmesine işarettir.

Rüyada sure 086 tarık görmek

Rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, kız ve erkek evlata, yüce Allahi zikretmeye işarettir.

Rüyada arkadaş görmek

Kişinin kendi haline, tavır ve davranışlarına delalet eder.

Rüyada sürat görmek

Rüyada görülen sürat, tembellige işarettir.

Rüyada hamurcu görmek

Rüyada hamurcuyu görmek, rızka ve halkın işlerine özen göstermeye veya insanların sevgisini kazanmaya ve onlara eli ve diliyle güzel muamele yapan devlet başkanligina işaret eder.

Rüyada cimrilik görmek

Rüyada cimrilik ettiğini gören, uyanıkken ilaci olmayan bir hastalığa işaret eder.

Rüyada sevinç görmek

Rüyada sevinç görmek, neşe ve mutluluk, şükrü gerektiren nimetlere ve bunları veren yaradanı unutmamaya işarettir.

Rüyada rehin görmek

Rüyasında kendisini bir yerde, bir evde veya bir mağarada rehin olarak alıkonulduğunu görmek, o kimsenin çok günah işlediğini, ahirette cehennemde alıkonulacağına delalet eder.

Rüyada banyo yapmak görmek

Rüyayı gören hamile bir kadın ise çocuğunu düşürme tehlikesiyle karşı karşıya demektir.

Rüyada cihad görmek

Rızık genişliğine, izzet ve şerefe nail olmaya, cihada gitmek faziyet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere ermeye, cihad nefisle barışık olmamaya, nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmeyerek insan-i kamil olmaya; cihaddan kaçtığını görmek zillet ve aşağılanmaya, yoksululk ve mihnete delalet eder. (Ayrıca bakınız; gaza, harp.) Rüyada cihad etmek çoluk çocuğunun rızkım temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye işaret eder. Bazı tabirciler, cihad, rızkın genişligine işaret eder dediler. Bazı kere de hayır ve sevap yoluna gitmeye, asi ve inatlarla münakasa ve mücaddeye isa ret eder. Bir kimse cihad etmeye gittigini görse, fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere işarettir. Allah yolunda savaşip inançsizlarla dövüstügünü görse, evlad ve ailesi hususunda gayret içinde bulunur. Kendisini silah ile beraber harbediyor görse, namazım kilan, zekatim veren gayretli bir Müslüman olduğuna işaret eder. Birtakim kimselerin cihad için yola çiktiklarim görse, o kimselerin, kurtulusa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erismelerine işaret eder. Kilicim saga sola sallayarak tek başma düşmanla dögüstügünü görse, o kimse düşmanları üzerine nusret ve zaferle galip gelir. Allah yolunda öldürüldügümi görmek, rahat ve sevince ve kolaylikla rızka nail olmaya işaret eder. Harp içerisinde olduğunu fakat harpten yüz çevirdığını gören kimse, aile ve akrabalari hususunda cehd ve gayretim, onların hallerim islah için gösterdigi çalışmasini terk eder, dininde bozukluk meydana çikar ve dünyada sülalezinde ayrılık ve daginiklik meydana çikar. Harbi kazandığını gören kimse ticaret ve kazancında faiyda görür. Rüyada din düşmanları ile cihad, zelim ve münafiklarla muhalefet ve düşmanliga ve onlara galip gelmeye işaret eder. Rüyada, denizde yapilan cihad, fakirlige, korkuya ve zayıflığa, helak olmaya, iki düşman arasina düsmeye, iki taraftan korkuya, yahut deniz ve denizin işaret ettiği kimseden rızık talep etmeye işarettir. Rüyada azginlarla savaşmak etmek, din veya anneler ve babalar için imdat ve yardıma yahut hanımı için kiskançligina işaret eder. Rüyada azgin ve zalimlerin taraftari olduğunu görenin anne babasına muhalefet edeceginden yahut kendisinin itaat etmesi ve boyun egmesi lazim gelen itaatten çıkmasından veya namazım terk etmesinden korkulur. Rızık genişliğine, izzet ve şerefe nail olmaya, cihada gitmek faziyet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere ermeye, cihad nefisle barışık olmamaya, nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmeyerek insan-i kamil olmaya; cihaddan kaçtığını görmek zillet ve aşağılanmaya, yoksululk ve mihnete delalet eder.