Rüyada meyve görmek

Yoksul için zenginliğe, zengin için çok mala, bekar için evlenmeye, hanıma, çocuklara, aile bireylerine, emlake, hastalıklardan şifa bulmaya, sevinç ve neşeye, yararlı işlere, ilme, nakit paraya, yaş meyve devamı olmayan rızka, kurusu sürekli olan rızka,, mevsiminde ve olgunlaşmış meyve çobuk hasıl olacak rızık ve hayra, mevsimi dışında görmek, o meyvenin olgunlaşma mevsiminde meydana gelecek hayır ve berekete, ne zaman görülürse görülsün meyve rızka, hayır ve iyiliğe, mevsimi dışında meyve yemek kaçırdığı bir şeyi elde etmeye, güç olanı başarmaya, türü bilinmeyen meyve, yetiştiği ülkeye ve oradaki işe, ağaçtan, kendi meyvesi olmayan meyveyi toplamak -mesela armut ağacından elma toplamak- helal olmayan ve ve kendisini ilgilendirmeyen bir iş yapmaya, ağacın kökünden meyve toplamak saygın ve hürmet edilmeye değer bir kimseye düşmanlık yapmaya, ağaçtan çeşitli meyveler toplamak makam ve derecelere, birçok ilmi müştereken öğrenmeye, oturduğu yerden meyve devşirilmek zahmetsizce meydana gelecek rızka, kışmevsimi meyveli ağaç görmek ve buna hayret etmek, zengin sandığı bir kimsenin çaresiz olduğunu görerek düş kırıklığına uğramaya; buna rağmen bu ağaçtan meyve toplarmak, o kimseden bir şeye nail olmaya, dağlarda bulunan sahipsiz ağaçlar ve onların meyveleri, kimsenin minneti olmaksızın Allah Tealadan gelecek hibe ve ihsana, ilim ve rızka delalet eder. Rüyada meyve ağacı görmek, herkes için iyi bir iş yapacağını, bu sayede servet ve itibarının yükseleceğini gösterir. Meyve yemek özellikle elma yemek pek de iyi bir rüya olarak yorumlanmaz. Rüyada meyve ağacı görmek, hayırlı bir iş yapacağını, bu sayede zenginliğinin ve saygınlığının artacağını işaret eder. Meyve yemek pek de hayırlı bir rüya olarak yorulmaz. Ağaçta olgunlaşmış meyve görmek bolluğun ve bereketin işaretidir. Yeşil ve olgunlaşmamış meyve, ise bazı kararlar alırken sakin olmanız gerektiğine işaret eder. Meyve yemek, mutluluk demektir. Olgunlaşmış meyve görmek bolluğun ve bereketin işaretidir. Henüz olgunlaşmamış meyve, birtakım kararlarda aceleci davranmamanız gerektiğine işaret eder. Mevsiminde görülen meyve, kısmettir. Rüyada meyve görmek, din ve mal ile yorumlanır. Sari renkli meyveler, ayva, turunç, portakal ve muzdan başkası hastalığa delalet eder. Tatli meyveler helaldir. Eksi, ham ve yenirken agzi büzen meyveler haram mala ve hastalığa işarettir. Meyve yorumunda dikkate alinacak hususlardan biri de mevsimdir. Danyal aleyhisselama göre; mevsiminde rüyada görülen meyveler helal mala ve menfaate, diğer vakitlerde görülen meyveler ise hayra ve iyilige delalet eden bir tarafi olmadiklari için noksan mala ve fukaraliga işarettir. Taze ve yas meyve din kuvvetiyle ve mal çokluga ile tabir edilir. Yaza mahsus bir meyveyi kişin yedığını rüyada görmek hastalığa delildir. Çarsida tatli meyvelerin satildığını görmek, hayır ve menfaate; eksi ve aci meyvelerin satildığını görmek ise bunun aksi ile tabir edilir. Bir başka rivayete göre de rüyada meyve ve yemis görmek, evlenmeye işarettir. Bazı tabirciler, yas meyveler, geçici rızıktır. Kuru meyveler de devamlı olan çok rızıktır, dediler. Bazı tabirciler, meyveler fakirler için zenginlik, zenginler için çokça maldır, dediler. Rüyada meyvelerin, üzerine döküldügüm] gören kimse, hayır ve iyilikle isim yapar. Rüyada meyvenin tatlisi, rızık ve menfaata ve faydalı ilme işarettir, bir kimsenin eksi meyveyi yemesi, yine rızık ve ilimdirOlgunlasmamis meyveyi yemek veya ona malık olmak, borca, yabancı erkek ve kadınlara yahut onlardan dilsiz ve sagir olanlarina işarettir, örtülü ve kapakli bir şey içerisinde bulunan meyve güçlükle elde edilen rızka işarettir. Çekirdekli meyve, kendisinde süphe yahut kefalet bulunan veya zekati çikmamis az bir rızka işarettir. Çekirdeksiz meyve işlerin kolayligina ve kendisine süphe kansmamis helal rızka işarettir. Mevsiminde ve olgunlasmis meyve çabuk hasil olacak hayra, meyvenin mevsimsiz olması, meyvenin yetisme zamanının uzaklik ve yakinligi nispetinde bir müddet sonra meydana gelecek menfaate işarettir. Mevsimsiz meyve rızıktır. Mevsimsiz meyve yedığını gören, kaçirdigi güzel bir şeye erismeye, güç şeylerin kolaylasmasina ve zamanının geçmesinden korktugu bir şeyi talep etmesine işarettir. Bir yerde toplu olarak görülen meyveler, ülfet ve topluluga, daginik meyveler de bunun aksine işarettir. Taninmayan her meyve yetistigi memlekete veya oradaki ise işarettir. Meyve, sahibi için hanımlara, evlata, paraya, mala, ticarete, yahut ilme, emlaka, amel-i salihaya veya aile ve akrabaya, yahut sevince ve hastalıklardan şifaya işarettir. Bazen meyveler, onlardan yapilan saraba işarettir. Bir kimse ağaçtan kendi meyvesinden başka bir meyve devsirdığını görse, kendisine helal olmayan bir şey yapar veya kendi üzerine lazim olmayan bir şeyi ister. Agacin kökünden meyve devsirse, şerefli ve sanli bir kimseye düşmanlik yapar. Agaçlardan çeşitli meyve devsirdığını gören ilimde ve rütbede yüksek bir mevkide bulunan büyük kimselerden ilim tahsil eder. Meyveleri oturdugu yerde toplayan kimsenin eline zahmetsiz rızık geçer. Kis gününde meyveli ağaç görse ve buna da hayret etse, mal sahibi zannettiği ve çaresiz kalip muhtaç olduğu bir kimseye işarettir. Eğer ağacın meyvesinden bir şey toplanmis ise, topladigi kadar o kimseden bir şeye nail olur. Eğer bir şey toplanmadiysa, o kimseden günlük rızık eline geçer. Meyveler, mal ve şereftir. Bir kimse yetisebildigi bir ağaçtan meyvesinden başka bir meyve topladığını görse, bir dostuna damat olmaya veya kendisinden çok hayır ve sevinç göreceği bir ortagma işarettir, dagda bulunan sahipsiz yabani meyveler, ilim ve rızka ve hiç kimsenin minneti olmaksizin sirf Allahtan gelecek hibe ve ihsanlara işarettir. Ağaçta olgunlaşmış meyve görmek bolluğun ve bereketin simgesidir. Yeşil ve olgunlaşmamış meyve, birtakım kararlar alırken acele davranmamanız gerektiğine işaret eder. Meyve yemek, mutluluğun simgesidir. Ağaçta olgunlaşmış meyve görmek bolluğun ve bereketin simgesidir. Yeşil ve olgunlaşmamış meyve, birtakım kararlar alırken acele davranmamanız gerektiğine işaret eder. Meyve yemek, mutluluğun simgesidir.

Rüyada kambiyo görmek

Rüyada kambiyo işleri yapmak için bir bankaya gittigini görmek, beklemediği bir yerden büyük bir para kazandığına delalet eder. Bir borsada veya bir bankada kambiyo muamelesi yaptiran, günlük ihtiyacını tedarik için zorluk çekmez. Maddi yönden hiç bir sıkıntıya uğramaz.

Rüyada aracılık etmek görmek

İzzet ve şerefe, beklenmedik bir iyiliğe yahut zenginliğe delalet eder.

Rüyada ödleklik görmek

Rüyada her şeyden korkan, çekinen ödlek bir kimse olduğunuzu görmek, herkese karşı fazla saygıli ve kabugu çekilmis, halim selim bir kimse olduğunuza işarettir. Maiyetinizle veya evinizde, yahut iş arkadaşlarinin birinin çok ödlek bir kimse olduğunu görmek, bugünlerde yapacağınız işlerin başarılı olacağına, mutlaka aksak bir tarafinin bulunacağına delalet eder.

Rüyada beşik görmek

Bekar için sevince, kadın için çocuğa, ıçinde uyuyan yetişkin insan için dar eve, beşik satın almak ya da sevinçle içinde bulunmak rahatlığa, şefkatli kadına, oğul evladına delalet eder. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve şansa yorumlanır. Beşik sallamak ise hastalığın habercisidir. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve şansa yorumlanır. Beşik sallamak ise hastalığın habercisidir. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz zenginliğe ve şansa işaret eder. Beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir. Yeni ve başarı verecek bir konudur. Veya bir meslekle ilgili müjde de olabilir. Rüyada bir besik yaptığını veya satın aldığını ya-hut birinin kendine bir besik hediye ettiğini gören, eğer erkek veya kadın, bekarsa evlenir, evli ise bir çocuğu olur. Bir besigi sattigini veya diğer birine verdiğini yahut kirip attigini gören, erkekse karısıni boşar, kadınsa kocasından ayrılır, yahut çocuğunu evinden kovar. Süleyman El-Hüseyniye göre; rüyada besik yapmak, al-mak, kendisine hediye edilmek hayırdir. Ese, evlada delalet eder. Besigi kirmak, satmak ve başkasına vermek hayırlı değildir. Çün-kü bosanmaga, ayrılmaga evladına karşı şefkatsizlige işarettir. Aldigi veya yaptığı besik madenden ise, her ne madenden olursa olsun, dogacak çocuk erkek; besik tahtadan ise kızdir. Besigin kendi kendine kırıldığını görmek, çocuğunun ölümüne; yapmakta olduğu besigi tamamlayamadığını görmek, karısınin ayrılacağına delildir. Bir çocuğu besige yatirip salladığını gören, evlat ve ailesine iyi davranip hizmet ve yardımda bulunur. Çocugu besikten çi-kardığını gören, ailesine ve akrabalarina karşı hizmet ve yardım-da ve onlara karşı gösterdigi şefkatte kusur eder. Kendisini besikte görmesi veya besigi satın alması onun, ayeti kerime işaretince, hayır ve berekete kavusacağına, eliyle birçok hayrat ve iyilikte bulunacagi anlamına gelir. Besik bazen de huzur içinde bir aileye veya şefkatli bir anneye de işarettir. Besik erkek için tasa, hüzün ve hapistir. Besikte uyu-mak, darlik içinde bulunan bir aileye, bekar için evlenmeye, kadın için çocuğa yorumlanır. Bir rivayete göre; rüyasında besik gören evli ise eşi gebe kalır, eşi hamile ise erkek çocuk dogurur. Bir besikte olduğunu ve salsallandığını gören, çocuk tabiatli olup küçük çocuklar gibi hareket eder. Bir besigi salladığını gören, çocuğunu iyi yetistirmege çali-sir. Es-Salimiye göre; besik görmek, sevinçle yorumlanır. Kim olduğu bilinmeyen ve üzerinde yatak bulunan bir besik görmek hayırlıdır. Bir başka rivayete göre de rüyada bir besik satın aldığını veya besikte olduğunu gören kimse, hayır ve berekete nail olur. Kendi eliyle hayır ve iyilik meydana gelir. Bazı töbirciler, bu rüya rahatlığa, erkek çocuğa, şefkatli bir kadına ve küçük çocuğa işaret eder, dediler. Besik, erkekler için üzüntü veya hapis yahut rüyada besikte uyuyan kimse için dar bir evdir. Besik, bekar için sevinç, kadın için çocuktur. Bazen besik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve aglamaya işaret eder. Bazende besik, türkü söylenip raks edilecek yeriere işaret eder. Bazen besik düşmanlik, mücadele ve münakasa yapmaya, bazen de ceset ve tabuta işaret eder. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz, bu, zenginliğe ve şansa işaret eder. Beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz, bu, zenginliğe ve şansa işaret eder. Beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir.

Rüyada hırsız, hırsızlık görmek

Rüyada hırsız veya hırsızlık görmek, düzenbaza, kötü ahlaklı, dedikoducu kimseye, kaçamak olarak söz dinleyen kimseye işarettir.

Rüyada felç görmek

Rüyada felç görmek felçin olduğu organlara göre yorum yapılır.

Rüyada at görmek

Rüyada at görmek, makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder.

Rüyada çipa görmek

Rüyada çipa görmek, evde her işi ve hizmeti üzerine alan çaliskan bir hizmetçi ile yorumlanır. Bu rüyada görülen iyi ve kötü her şey buna kiyaslanarak tabir olunur.

Rüyada faraş görmek

Kişinin gizlediği şeylerin ortaya çıkacağına işaret eder. Dedikodudur. Rüyada faras görmek hayra yorumlanır. Rüyasında evde süprüntüleri bir farasa alarak çöplüge attigini görmek, günahlarına tövbe edip dini ödevlerini yerine getirdigine işarettir. Bazılarına göre, faras görmek pervasizlikla yorumlanır. Rüya-da faras görmek bugünlerde bütün hareketlerinizde sorumsuzca davrandiginiza, bundan dolayı gerek aile içinde, gerek iş hayatınizda bir takım tatsiz olaylarin meydana gelerek sizi huzursuz yaptığına, bütün bunlarin olmamasi için daha ilimli davranmaniz icap ettiğine işarettir. Rüyasında faras gören kimse dolasik bir isle karşılaşır ve bu is-ten kurtulmak için sıkıntı çeker. Farasi dolu olarak görmek, bu karısık işlerin süratle düzelecegine, boş olduğunu görmek de aksine delildir.