Rüyada diş görmek

Rüyada diş görmek, kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder.

Üst dişler baba tarafından, alt dişler anne tarafından akrabalara; üst çenedeki iki ön diş baba ve amcaya işarettir.

Alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına, bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişin temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatına; bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma dalalet eder.

Rüyada dişlerinin oynaması hastalığa, diş kiri yahut kokusu kötü şöhrete ve sünnete uymamaya, diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya işaret eder.

Dişlerde görülen düzensizlik; ev halkındaki uyumsuzluğa, fazla diş; akrabadan görülecek iyiliğe, küçük diş; güzelliğe, büyük diş; müjde yahut korkutmaya işarettir.

Kadının dişinin kucağına düşmesi gören kadının sağ – salim doğum yapmak, hamile değilse ele geçecek dünyalık olarak tabir edilir.

Diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntı, gümüş diş asalet ve güzel ahlak, altın diş kadın için kız çocuk yahut mutluluk, odun, taş gibi şeylerden yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayret şeklinde tabir edilir.

Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya, ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl sonra biteceğine işarettir.

Rüyada görülen diş bazen yılların, peygamber Efendimizin güzel söz ve davranışlarının; diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntının, dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamanın, diş düşmesi borçlunun borcunu ödemesinin, düşen yahut çıkan dişi gömmek yahut bir şeye sararak saklamak hastalığa yakalanacağının işaretidir.

Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınıza, hastalığa yakalanacağınıza işarettir.

Diş çektirdiğini gören kimse ölüm haberi alır. Çürük diş hastalıktır.

Rüyada diş görmek ev halkı ve akrabalıkla yorumlanır. Üst kat dişler erkek, alt kat dişler kadın ve azı dişleri ev halkının reisi olarak tabir edilir.

Rüyada her hangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmek, bir akrabadan hayır ve menfaat göreceğine; dişleri arasında seyrek ve açık yerleri görmek, akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin çıkacağına delalet eder.

Halk arasında büyük diş makbul olduğu için dişlerin büyük olduğunu görmek, rüya sahibinin sevildigine ve sayıldığına işarettir.

Dişlerini bozuk ve sallanir bir şekilde görmek zafiyete; dişleri temiz ve güzel bir şekilde görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, cömert ve iyilik sever biri olduğuna; dişlerin uzun ve beyaz olduğunu görmek, kuvvet ve cesarete; yeni dogmus bir çocuğun diş çikardığını görmek, bela ve musibete yorumlanır.

Rüyada dişinin düstügünü ve onu düstügü yerden aldığını görmek, yeni bir çocuğunun dogacağına; düsen dişi arayip da bulamamasi akrabasından birinin vefatina; dişlerinin her birinin veya bir kaçinin uzadığını görmek, akraba ve ev balkinin mallarınin elinden gideceğine; dişlerinin birinin veya bir kaçinin kisaldığını görmek, akrabalarinin mallarınin azalacağına işarettir.

İbn-i Kesir’e göre; rüyada dişlerin küçüklügü güzellikle, büyüklügü ise müjde ile tabir olunur.

Dişlerinden birinin kucagina, elbisesinin etegine veya eline düstügünü görmek, iki şekilde tabir olunur; hamile kadının dogurmasina veya eline mal geçip bundan faydalanmasina, bütün dişlerinin döküldügünü görmek üç şekilde yorumlanır; kendisinin veya akrabalarindan birinin ölümü, elinden bütün mallarınin çıkması, fena ve dar bir rızk.

Agriyan bir dişine ilaç koyduğunu görmek veya o dişi çektirmek hayır ve menfaate, kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya; dökülen dişlerinin yerine yeni dişlerin çıktığını görmek, akrabalarinin kendisine karşı olan kin ve düşmanliklarinin geçtigine delalet eder.

Agzinda tek diş kaldığını görmek, ömründen bir sene kaldığına; agzinda altın bir diş bulunduğunu görmek, büyük bir işten para kazanacağına işarettir.

Agizda bulunan her diş bir yil ömre delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işarettir.

Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada işarettir. Disler mala, binilecek hayvana, hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlaya, hububat, ölüm ve hayata, ayrıligi ve birlesmege işarettir.

Disler emanet ve gizli şeylere işarettir. Disler insanın ev halkıdir. üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarfindan olan akrabalaridir.

Alt çenedeki dişler ise, anne tarafından akrabasıdir. ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin neslinden meydana gelmis olan en yakin kimselerdir.

Üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadir. Bunlarin sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadir. Rüya sahibinin babası ve amcasi yoksa, o iki ön diş, iki erkek kardesidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur.

Köpek dişleri, rüyayı görenin amca ogullaridir veya amca ogullari gibi iki dostudur. Köpek dişlerinin yanindaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimad edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkanidir veya onun yerine geçen başkanin dostudur.

Ön azı dişler dayı ve dayı ogullari veya ögüt vermede onlann yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdir. Alt çenede bulunan iki ön dişler, anne ve haladir. Bunlann sağ tarafta olani anne, sol taraftaki haladir. Eğer rüyayı görenin anne ve halasi yoksa, o dişler onun kız kardesi veya kız kardeslerinin iki kızidir. Ön iki dişlerin yanlarindaki sivri dişler, rüya sahibinin amcasi veya hala kızidir. Bunlari takip eden diğer sivri dişler, rüya sahibinin allesinin büyügü ve her yönüyle kendisine lümad edilen başkani veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayı kızıdır. Arka azı dişler, rüya sahibinin aile halkından uzak akrabalari ve büyükannelerdir.

Dislerden birisinin rüyada oynamasi hastalıktir. Disin düsmesi veya kaybolması yukarda da izah edildiği gibi, dişin temsil ettiği sahislardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremiyecegi bir şekilde ortadan kaybolmasıdir.

Eğer rüyada dişini çikarsa ve onu bir yere gömmesi, dişin tabirde temsil ettiği akrabasında eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diger dişlerin tabiri de böyledir.

Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcasi mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittigini gören kimsenin, aile halkı artar. Bazen de diş, ogul veya erkek kardesle tabir edilir. Dişlerinin çeşitli şekilde uzadığını gören kimse, ailesi ile münakasa eder, onlarla geçinemez. Dişlerin uzadığını ve büyüdügünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakasaya işarettir.

Dişlerinin siyahlanmis ve çürümüs olduğu halde düstügünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur. Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakasa çikar. Rüyada kalbinde diş bittigini gören kimse ölür.

Dişlerini çikardığını gören sahis, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken bir şeyi öder. Dişlerim sararmis ve siyahlasmis gören kimsenin, aile balkinin yapacaklari bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptan dolayı rüya sahibinin yüzü kızarir. Dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anilmasina işarettir.

Dişlerinin çürümüs olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayiflar. Halkin kendisin dişleriyle yedığını veya isirdiklarim görse, o şahsın halka mesleki ögretmeye imkani varken ögretmediğine işarettir.

Dişlerinin kırıldığını gören kimsenin, akraba ve dostlarindan birisi ölür. Bu rüya hastalığa ve bu hastalıktan kurtulamayip ölmege işarettir.

Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, agzi ev halkı mesafesinde tutulmalıdır, dediler. Bundan dolayı agzin sağ tarafinda bulunan dişler, erkeklere solda bulunanlar da bütün insanlar hakkında kadınlara işarettir. Sag taraftaki dişler, erkek ve kadınlarin yaslilanna, sol taraftakiler de gençlerine işarettir.

Önde bulunan sivri ve yanlanndaki dişler, çocuklara, ön azı dişler, hizmetçilere, arka azı dişler ise, halkın yaslilarina işarettir.

Disler insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere işarettir. Ön azı dişler, halkın ekserisi için açik olmayan şeylere işarettir.

Köpek dişler, ekseri halk için açik olmayan şeylere, ön dişler, açik ve sözle yapilan işlere işarettir. Dişlerinin kırıldığını ve parçalandığını gören kimse, borcunu taksitle öder. Dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise, evlerinde meyadana gelecek yangina veya sanlik hastalığına yakalanmaya işarettir.

Dişlerinin camdan veya ağaçtan olduğunu görse, rüya sahibini kahredecek ölüme işarettir. Gümüsten olduğunu görse, malı hakkında söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin uğrayacagi zarara işarettir.

Ön dişlerinin düştüğünü ve onların yerine diğerlerinin bittiğini görse, rüya sahibinin işlerinde aldığı bütün tedbirlerinin bozulmasına işarettir.

Köpek dişinin yarıklığını gören şahsin oğlu ölür.

Dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamastigini görmesi, ihtiyaç zamanında aile balkinin ona yardım etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terkedeceklerine işarettir. Dişlerinin yerlerinden ayrılarak üst dişlerin alta, alt dişlerin de üst tarata geçtigini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerine işarettir.

Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, aile balkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına işarettir. Rüyada dişlerinin arasından et çıkardığını gören kimse, bir milletin gıybetim yapar ve diliyle onlara eziyet verir.

Bazı tabirciler; “Dişler, kadınlar için inci kelebine işaret eder” dediler.

ıbn-i şirin (r. a.) , “Rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe, diş çıkarılırken çıkan kan da, akrabaları ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluğuna işaret eder” dedi.

Hapis bir kimsesi bulunan bir şahıs, rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkının durumunun zayıf olduğuna işarettir. Rüyada dişlerin sariliğini gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarf etmeye işarettir.

Köpek dişinin fazlalığı sahibinin çok akıllı olduğuna işarettir. Süt dişinin eline düştüğünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettiğini gören kimse, çocuğundan yahut erkek veya kız kardeşinden istifade eder.

Bütün dişlerinin düştüğünü ve dinde veya yanında durduğunu görse, o kimsenin nesli çoğalır. Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştüğünü ve eline aldığını yahut bir bez parçasına sararak muhafaza ettiğini gören kimsenin yanında hamile kadın varsa bir çocuğu olur. Eğer hamile kadın yoksa bozuştuğu erkek kardeşiyle veya bir yakınıyla barışır.

Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine işarettir. Dişlerinden bir dişinin düştüğünü gören kimse, bir sahsa olan borcunu veya herkese olan borcunu tamamen öder. Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder. Dişler ağrımadan birbiri ardınca dökülüp düşse kabul edilmeyecek amellere işarettir. Ege ağrıyarak düşseler, o şahsın evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına işarettir.

Bazen dişleri çıkarmak rüyayı görenin ömrünün akranlarından uzun olmasına işarettir. Bazen de bu rüya, ticaret ve ziraatta bulunan kimsenin kazanç ve faydasinın çokluğuna, bazen de rüya sahibinin çocuğunun olmamasına işarettir. Yahut zengin iken fakir olmaya ileride fayda görmek için biriktirdiği malının bozulmasıyla zarar ve ziyana uğramasına işarettir.

Dişlerinin kendi eliyle çıkardığını gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder ve ailesiyle meşru olmayan bir şekilde muaşerette bulunur yahut pişman olacağı kötü bir iş işler.

Uyanıklıkta ağrıyan bir dişinin rüyada çıkması, kendisine eziyet veren kimseyi idare etmesine ve onun ezasından kurtulmasına işaret der. Bazen de bu rüya, alacaklısının peşinde gezmesinden, rüya sahibinin kurtulmasına işarettir.

Rüyada çıkardığı dişin yenilenmesi, mükâfata, zarardan sonra kazanca delildir. Rüyada dişlerinin yerinde altın veya gümüşten dişler çıksa, bu rüya bazen de mala erişecek afet ve belaya yahut kendisine arız olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisinin bağlanmasına işarettir.

Bir kimsenin, kendisinde fazla bir göz, burun, kulak, diş görmesi, “Biz onda (Tevrat’ta) onların üzerine (şunu da) yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılıktır)” ayeti kerimesinin mealine göre, göz, burun, kulak ve dişinden birisini kaybetmesine yahut onların seran kıymetlerine işarettir. Fazlalık sebebiyle noksanlık meydana gelir.

Bazen diş, uyuklamaya, sünneti saniyeye işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisini uyukluyor görse, o kimse de unutkanlık başlar. Yahut uyur ya da uyuklamak gelir yahut da mübarek bir seneyi karsılar veya güzel olan bir yola ya da sünneti saniyeye uyar ve onun yolunda gider.

Diş bazen de hastalığın işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz, yakında kötü bir haber alacağınızın işaretidir.

1 yorum Aşağıdaki formu kullanarak siz de yorum, görüş ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

  1. rüyada çürümüş dişin altından yeni bir dişin çıkması ne anlama geliyor..

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın