Rüyada ölmek görmek

Rüyada ölmek görmek yani kişinin rüyasında kendisinin öldüğünü görmesi, dince eksiklik ve bozukluk olarak tabir edilir.

Ölen, çevresindekiler ağlaşırken tabuta konulup bir grup adamın omuzlarında kabristana götürülüp henüz defnedilmemiş ise, rüya sahibinin dünyada yücelmesine ve büyük bir mevkiye geçmesine yorumlanır. Eğer toprağa defnedilmiş olursa, iyilik ümit edilmez, belki dünyası ona galip gelir.

Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehil bir kişi ise memur olarak atanır.

Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten sonra zengin olur veya günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip bir kişi ise, misafirliğini sorunsuz bir şekilde atlatıp salimen vatanına, yuvasına döner.

Rüyada tanınmayan bir kadının ölmesi, uzun bir müddet yağmurun yağmamasına yorumlanır.

Tanınmayan bir kadının yaşaması ise, Allah’ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine işarettir.

Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır.

Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala kavuşur.

Rüyada ölünün kendisini hakkında veya başkası hakkında verdiği haber doğrudur. Çünkü ölü hakka yönelerek, batıldan çıkmış ve batıl şeyleri terk etmiş olduğundan, hak ve doğrudan başka bir şey söylemez. Eğer o ölü geçmişte olmamış bir şeyi haber verse, bu rüya karma karışık bir rüya olduğundan itibar edilmez.

Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, o ölünün görüldüğü gibi ahirette nimetler içinde bulunduğuna yorumlanır. Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna, kabirleri ziyaret etmeye ve devamlı olarak hayırla dua etmeye, bazen de bu rüya misafirlerini ağırlamasına ve fakirleri ziyaret etmeye yorumlanır.

Rüyada ölü olan birisinin ardınca gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder.

Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı yorumcular, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur, dediler.

Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur.

Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe kavuşur.

Ölüm, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kimse için hayra yorumlanır. Hasta adamın kendisinin öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine yorumlanır.

Rüyada ölü olduğunu gören sevinir ve durumuna imrenilir. Ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağına yorumlanır.

Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur.

Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir iş yaptığına yorumlanır.

Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır.

Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin edemediği bir yerden kolaylık gelir.

Ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir.

Bir kimse rüyada ölülerin ikinci defa olarak öldüklerini görse, o ölülerden birisiyle adaş bir şahsın öleceğine yorumlanır.

Rüyada ölüye yenilen ve içilen şeylerden bir şey verdiğini gören kimsenin malına zarar gelir.

Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Eğer o elbiseyi emanet olarak veya yıkaması için yahut o elbiseye herhangi bir şey yapsın diye verse, bu durumda rüya sahibine veya malına gelecek bir zarar yoktur.

Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün hayattaki yaşayışı gibi yaşar. Gömlek ölünün geçimi gibi bir geçimdir. Sarık ölünün şöhret ve rütbesi gibi şöhret ve rütbesidir.

Ölünün sana verdiği iyi ve güzel her şey, ümit etmediği yerden gelecek bir hayırdır.

Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden mal erişir.

Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür. Ölüden bir şey almak rızıktır. Ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile sonuçlanır.

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya maldan faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir.

Rüyada ister erkek, isterse kadın olsun tanıdığı bir ölüyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, ümidini kestiği bir şeye kavuşur veya ümidi kalmadığı bir iş, o ölünün nesli tarafından meydana getirilir.

Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda bulunduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlığına ve iyi halliliğine yorumlanır. Ölüyü çıplak olarak görmenin yorumu da böyledir.

Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmek, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna yorumlanır.

Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendisinin ebedi bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine yorumlanır.

Rüyada anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur.

Bir ölünün kendisine görmediği bir yerden seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür.

Ölüm, bazen mümin için şerefe, bazen de uzlete çekilmeye yorumlanır.

Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de, fakirliğe yorumlanır.

Rüyada bir ölü ile beraber bir Yahudi veya Hristiyan görülmesi, bazen de o ölüyü cehennem ateşinden kurtaracak bir amelin bulunduğuna yorumlanır.

Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya yorumlanır. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah yanında iyi halli oluşuna yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada öldüğünü ve insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, düşmanlarını kahretmeye delâlet eder.

Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan sonra genişliğe, günahlardan sonra da tövbeye delâlet eder.

Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder.

Rüyada hiç tanınmayan bir kadının öldüğünü görmek, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşadığını görmek ise, Allah-u Teâlâ’nın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine alâmettir.

Rüyada bir ölüyü yediğini görmek, uzun ömre, sevince ve imrenilecek bir hale delâlet eder.

Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete işarettir.

Cafer-i Sâdık demiştir ki; rüyada bir ölüye yol gösterdiğini gören kimse, ilim ve hikmete nail olur ve onun vasıtasıyla ehli delâletten bir cemaat hidayete erer.

Rüyada bir ölü ile minder üzerinde kucaklaştığını görmek, çok uzun yaşamaya delâlet eder.

Rüyada bir ölünün yemeğinden yediğini görmek, toprakta gizlenen bir hazineye nail olmaya delâlet eder.

İbn-i Sirîn demiştir ki; rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve güzel haline delâlet eder.

Rüyada bir ölünün ferah ve sevinçli halde kendi evine girdiğini ve kendisine selâm verdiğini gören kimse selâmete ve sıhhate nail olur.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki; rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, salâha ermeye ve hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine delâlet eder.

Rüyada bir ölünün kendisine Kur’ân-ı Kerim veya fıkıh kitabı gibi bir şey verdiğini görmek, taat ve hayrata muvaffakiyete delâlet eder. Rüyada ölüye bir şey sattığını görmek ise, o şeyin pahalanmasına işarettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki; rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmağa, bir ölünün elbisesinden olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini ve sonra çıkarıp ölüye iade eylediğini görmek de, kendi evinden bir kimsenin vefatına delâlet eder.

Rüyada bir ölünün hasta olduğunu görmek, o ölü kişinin Alla-hu Teâlâ ile arasında olan şeylerden mesul olduğuna delâlet eder. Rüyada ölünün üzerinde kirli, paslı, yırtık pırtık elbise görmek de böyle tabir edilir.

Rüyada ölünün iyi ve güzel bir şeyi kendisine verdiğini görmek, rüya sahibi için iyi bir rızıktır. Ve hiç ümit etmediği yerden ona bir hayır erişir.

Bir kimsenin rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını görmesi, ticaretinin artmasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve menfaate delâlet eder.

Rüyada tanıdığı ve bildiği bir ölünün kendisini öptüğünü görmek, o ölü veya veresesi tarafından gelecek hayra işarettir.

Rüyada kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü görmek, tahmin etmediği bir yerden gelecek hayra delâlet eder.

Rüyada bir kadının ölü olan bir erkekle evlendiğini ve evine gittiğini ve evinin de erkeğin evine dönüştüğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ecelin geldiğine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmesi, yaptığı yolculuktan hayra nail olmaya ve kaybettiği şeye de erişmeye delâlet eder.

Rüyada zevcesinin öldüğünü ve fakat tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatta kazanca ve rızıkta genişliğe delâlet eder. Rüyada bir ölünün cesedini bulduğunu görmek, beklenmedik yerden erişecek mala işarettir.

Rüyada ölüm görmek, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kişi için hayra delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işarettir.

Rüyada tanınmış bir âlimin öldüğünü görmek; rüya sahibinin delillerinin iptal edilmesine alâmettir. Çünkü âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Bazı kere de âlimi ölümü, dinde bid’atın meydana çıkmasına, âbidin ölümü de rüya sahibinin kalbinin ölmesine delâlet eder.

7 yorum Aşağıdaki formu kullanarak siz de yorum, görüş ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

  1. kizimi ölmüs gördüm

  2. Öldükten sonra topragin altinda öbür ölülernen yine yasadim

  3. Rüyamda öldüm,ve kabire gömüldüm.Sonra öbür ölülernen yer altinda yine dirildim ve yüzdük.Beyaz elbiseler giyidik

  4. Rüyamda ölü halam bana dedi ki:Gel kizim kucaklas benimle,Bende aman git dedim ve Onu kaktim

  5. bende teyzemi ne yapalım allah uzun ömürler versin ümmetimize ve de bizlere kardeşim

  6. Kendim öldüm sonra dünyada gezdim ve diğer ölü arkadaşlarıma rastladım

  7. salam men yuxuda gordumki ollem ama tez yuxudan ayildim xaiw edirem menasini deyerdizde

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın