Rüyada arş görmek

Alimlerin tarifine göre, arşı görmek her durumda hayırdir. ünlü yorumcular söyle diyorlar; arş, memleketin büyükleri ve idarecileri ile yorumlanır. Arşı süslü ve bezenmiş olarak görmek, büyük bir kişinin yakını olup, ondan hayır ve menfaat sağlamaya ve bir menfaate erişmeye delalet eder.

Arsi, çeşitli renklerle boyanmis görmek, bilginlerden büyük bir kişiyle dost olup, ondan hayır ve hasenata kavuşmaya işarettir. Cafer-i Sadık’a göre; rüyada arşı görmek beş şekilde yorumlanır; baş olmak, rahata ulaşmak, rütbe sahibi olmak, izzet ve ikbale sahip olmak, yükselmek.

Bir başka rivayete göre de rüyada arşı güzel bir surette gören kimsenin, itikadının sağlam olmasıyla müjdelenmeye işaret eder. Arşı eksik bir şekilde gören kimsenin, bidat ve sapıklıkta bulunduğuna işaret eder. Bazen arş, insanın hayır ve serden işlediği şeye işaret eder.

Arş, ehil kimseler için yüksek bir memuriyete işaret eder. Bazen de, eve, yenilecek şeylere, binege ve düşmana galip gelmeye işaret eder. Rüyada arşı güzel bir surette gören kimsenin, itikadının sağlam olmasıyla müjdelenmeye delalet eder. Arşı eksik bir şekilde gören kimsenin, bidat ve sapıklıkta bulunduğuna delalet eder. O kimse Allahu Teala’ya tevbe ve istiğfar etsin.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın