Rüyada ihtikam görmek

Rüyada ihtikan olduğunu görmek, son derece sıkıntıya, bir halden bir hale düşmeye, bir rivayete göre de geçim darligina işarettir. Cafer Sadık’a göre; rüyada ihtikan olup bundan ızdırap ve ke-der duymayi görmek iyi değildir. Rüyada ihtikan olunup bundan bir ızdırap hasil olduğunu görmek, hayır ve menfaattir. Bir hasta-lik sebebiyle ihtikan olundugunu görmek, rüya sahibinin dine raci olan bir ise başlamasina delildir. Bir hastalığı olmadığı halde ihti-kan olundugunu gören, hibesinden ve vadinden döner.

Yorum yapın