Rüyada koç görmek

Rüyada koç görmek, paraya ve mutluluğa işarettir. Koç aynı zamanda kuvvetle de yorumlanır.

Rüyada çarşıdan bir koç satın aldığını gören, para kazanmak için bir ise teşebbüs eder.

Rüyada birisine bir koçu hediye eden, ona yardım eder.

Rüyada bir koç kurban eden, büyük bir fenalığı önlemiş olur.

Kirmani’ye göre; rüyada koç görmek iri, kuvvetli ve iyi bir insanla tabir olunur.

Rüyada bir koç bulduğunu veya kendisine verildiğini gören, öyle bir adamla arkadaş olur.

Bir koça bindiğini ve istediği yöne gittiğini gören, iri bir adamı emri altına almış olur.

Bir koçun kendi üzerine bindiğini gören, iri bir adamın emrine girer.

Bir koçun iki boynuzunu veya birini kırdığını gören, büyük bir adamı yener veya onun kuvvet ve menfaatini kırar.

Koçunun boynuzlarını büyümüş ve uzamış görmek, rüya sahibinin iyi bir adam olduğuna delalet eder.

Bir koçun öldüğünü görmek, büyük bir adamın ölümüne, bir koçun kesilerek etinin dağıtıldığını görmek, büyük bir adamın ölümü ile malının varisleri arasında bölünmesine; rüya sahibi tutuklu ise tahliye edileceğine; hasta ise iyileşeceğine; korkuyorsa korkusunun geçeceğine, borçlu ise ödeyeceğine delalet eder.

Bir koçu yemek için değil, kızdığı için kestirdiğini görmek, düşmanına galip geleceğine, bir koçu kesip derisini yüzdüğünü görmek, düşmanının malını elinden alacağına işarettir.

Evinde yüzülmüş bir koç olduğunu görenin akrabasından biri vefat eder.

Bir koçu pişirdiğini gören, hasta olur veya hükümet tarafından bir cezaya uğrar.

Bir koç bulduğunu gören, büyük bir memur veya buna kıyasla bir mevkie geçer.

Kendisine bir koç verildiğini gören, bir hayır ve menfaat görür.

Kendisine bir sürü verildiğini gören, her koç bir hesabıyla mal ve para sahibi olur veya her koç, bir yıl hesabıyla, isinde kalır.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyasında bir koç için pazarlık ettiğini görmek, büyük bir adamın kendisine muhtaç olacağına delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama işarettir.

Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete malik olur.

Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın isine ve malına malik olur ve ondan hayra erişir veya isin sonunda o adama varis olur.

Yahut o adamın kızını alır.

Etini yeme kastı olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce bir kimseyi veya düşmanı öldürmeye işarettir.

Bu rüyayı harp zamanında görse, zafere erişir.

Bir takım koçların rüyada bir yerde boğazlanmış görülmesi orada harp veya kavga ile bir takım kimselerin öldürülmesine işarettir.

Eğer rüyada bir koç boğazlasa büyük bir düşmanına galip gelir. Eğer hasta ise, hastalığından kurtulur.

Bir koçu başına ve omuzuna aldığını gören kimse, iri yan bir adamın idaresini üzerine alır.

Bir koca bindiğim, dilediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ve inkıyat ettiğini gören kimse, iri yan bir adamı mağlup eder.

Ve dilediği ve istediği bir şekilde onu kullanır.

Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kimse o adamı itaati altına alamaz.

Bir kimse rüyada kendisine bir koçun bindiğini görse, iri yan bir adam şiddet ve zor kullanarak o kimsenin üzerine biner.

Rüyada bir koçun boynuzlanma veya birisini kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür ve onun kuvvet ve kudretini kırar.

Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakasa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken galip gelir.

Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazlandığını ve etinin taksim edildiğini görmesi büyük bir kimsenin ölmesine ve malının taksim edilmesine işarettir.

Rüyada bir kurban veya eti için bir koç boğazlandığını gören kimse esirse esaretten kurtulur.

Korku halinde ise emin olur, borçlu ise borcu ödenir, hacca gitmemiş ise hacca gider.

Hasta ise Allah (C.C.) ona şifa verir.

Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanının malını alır.

Eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malından yer.

Bir kimse rüyada evinde yüzülmüş bir koç bulunduğunu görse o kimsenin ailesinden bazısı ve kendisine yakinliği bulunan kimsesi ölür.

Rüyada bir koçu kızarttığını gören kimse hasta olur veya zindan ve hapse konur.

Bazen de koç valiliğe işarettir.

Bundan dolayı kendisine bir koç verildiğini gören kimse vali olur.

Bir kimse kendisine koçbaşları götürüldüğünü görse o kimseye düşmanın başları götürülür.

Koçların yünleri maldır.

Koç, müezzine ve çobana da işarettir.

Koç askerin öncüsü ve kumandanıdır.

Boynuzsuz koç vazifesinden alınmış veya devlet ve rütbesinden düşmüş zata veya hakir bir kimseye yahut buruk bir insana işarettir.

Bir koçu kendi üzerine sıçradığını gören kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şeye erişir.

Kendisini bir koçun boynuzladığını görse o kimseye bir eza ve cefa isabet eder.

Bir kimse rüyada kendisini bir koçla münasebette bulunduğunu görse büyük bir kimse, rüya sahibi ile malının arasını ayırır ve kendisini malından uzaklaştırır.

Bir kimse rüyada dişi bir koyunun koç olduğunu görse o kimsenin hanımı hamile kalmaz.

Eğer hanımı yoksa o kimse kuvvet, izzet ve düşmanı üzerine galip gelir.

Rüyada görülen siyah koç tabirde siyah insana, beyaz koç da siyah olmayan kimseye nispet edilir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın