Rüyada yılan görmek

Rüyada yılan görmek

Rüyada yılan görmek, çevrenizde olduğu halde sizin hiç de farkında olmadığınız gizli bir düşmanınızın olduğuna tabir edilir.

Rüyada yılan görmek

Rüyada büyük yılan görmek büyük ve güçlü düşmana, küçük yılan görmek de zayıf düşmana işaret eder.

Rüyada herhangi bir şekilde yılan görmek; kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe ve kişinin geçimine işarettir.

Rüyada vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına, ağızdan yılan çıkması kötü süz söyleyerek bundan zarar görmeye işarettir.

Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek işinin vefat etmesine, boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına yorumlanır.

Rüyada yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye, yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye tabir edilir.

Rüyada yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya işarettir.

Rüyada yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere tabir edilir.

Rüyada ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya, yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye tabir edilir.

Rüyada bir yere yılanın düştüğünü görmek o yerin yöneticisinin vefat edeceğine yorumlanır.

Rüyada başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya yorumlanır.

Rüyada kap dolusu yılan görmek Müslümanlara buğzetmeye, yeşil yılan din düşmanına, etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, etrafındaki yılanların sokamaması zarar verememelerine işarettir.

Rüyada yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya, evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana işarettir.

Rüyada görülen yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına yorumlanır.

Rüyada yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye, yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya, altın-gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra, arkadan yürüyen yılan hileli düşmana işaret eder.

Rüyada çok zehirli oldukları bilinen engerek ve kobra gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.

Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı-kocanın kavga etmesine işaret eder. Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir.

Rüyada görülen yılan düşmandır. Rüyada yılan görmek, hilekâr bir düşmanla tabir olunur. Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delalet eder.

Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir. Yılanın eti, derisi, kafası, kuyruğu ve kemiği düşmanın malına işarettir. Bir yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malını alır. Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır. Ayaklı yılan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir.

Rüyada etrafında toplanmış birçok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delalet eder.

Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek, gayet şerli büyük bir düşmana işarettir. Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur.

Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir. Cabir-ül Mağribi’ye göre, rüyasında burnundan, memesinden, cinsi organlarından yılan çıktığını görenin evladı kendisine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çıktığını görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder.

Halit el-İsfehani’ye göre; koynundan yılan çıktığını görene oğlu düşman olur. Yastığı veya yatağı üzerinde bir yılanı öldürdüğünü görenin eşi vefat eder.

Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur. Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder, kendini bir yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür. Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır. Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur. Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır.

Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir. Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur. Ebu Sait El-Vaiz’e göre, kara yılanı görmek mal edinmeye; su yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa delalet eder. Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir. Basının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır.

Rüyada yılanlarla dolu bir yer görmek, Müslümanlara karşı düşmanlığa yorumlanır. Cafer-i Sadaka (RA) göre, rüyada yılan görmek on şekilde tabir olunur; gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, es, evlat, ölüm ve sel.

Bir başka rivayete göre de rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir. Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komsuya işarettir. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata naklolur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.

Bir kimsenin rüyada gördüğü yılan, mal sahibi düşmandır. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur.

Rüyada kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir. Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanla başka bir yere gider. Küçük yılan, küçük çocuktur.

Bir kimse rüyada küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder. Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir.

Rüyada yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetlisidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.

Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanin tasallutuna işarettir. Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbedir ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümit kesilir.

Rüyada kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder. İki parça edilmiş yılanın parçalarım eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir.

Rüyada yılanın etini pişirerek yediğini gören, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine iştenmeyen bir şey isabet eder. Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemikleri birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harp eder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır. Eğer bu halden öldüğünü görse, düşmanı onu öldürür.

Rüyada görülen yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir. Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür.

Rüyada görülen su yılanları maldır. Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi faydalı maldır. Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş birtakım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine işarettir.

Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır. Yılanların gözü önünde yürüdüklerim ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir. Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allah-u Teâlâ düşmanını helak eder.

Rüyada zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir. O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir.

Rüyada yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığını yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder. Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehre sahip olur. Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir.

Rüyada yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir lider ölür. Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder. Bir yerden bir yılan çıktığını görse, o yerde meydana çıkacak bir azaba işarettir.

Rüyada yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nail olur. Başında yılan olduğunu görenin şanı devlet ricali yanında yüce olur. Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir. Bazen de yılan küffara ve bidat sahiplerine işarettir. Yılan, sel ve devlete işarettir.

Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir. Eğer yılanın bir evden çıktığını görse, o ev harap olur. Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine işarettir. Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder. Bir yılanı beline sardığını görse, o kimse beline kemer takar.

Rüyada arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir musibet erişir. Ev yılanı komsu, sahra yılanı, yol kesicidir. Yılan, ser, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır.

Rüyada yılan tutan kimseyi görmek şerli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir. Eğer yılancının yanında yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına işarettir.

Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler. Engerek yılanı bir bela anlamını taşır.

Rüyada Boğa yılanı görmek, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.

Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza işarettir.

Rüyanızda yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek, düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına yorumlanır.

Rüyada yılanla boğuşup onu öldürdüğünüzü görmek, bir düşmanınızı yeneceğinize işaret eder.

Rüyada herhangi bir şekilde yılan eti yemek, bir işten fayda elde etmeye yorumlanır.

Rüyada yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.

13 yorum Aşağıdaki formu kullanarak siz de yorum, görüş ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 1. Bu iğrenç mahluğu hiç sevmiyorum zaten. Allah kimseye rüyasında göstermesin bunu.

 2. rüyamda yeşil renkli kavanozlar içerisinden dışarı sarkan küçük küçük on kadar yılanlar vardı sarmaşık gibi sonra elime alıp onlarla oynadım. elimi ısırdığı halde hiç bir zararını görmedim hatta güldüm. rüyamda bana onların süs için tutulan su yılanları olduğu söylendi.

 3. rüyamda üçgen sivri dişler olan siyah bir yılan gördüm kapının önündeymiş komşunun oğlu annesinin çaya çağırdığını söylemek için kapıya vurmuş o çocuk daum sendromlu bir çocuk ( ama ben öyle birini tanımıyorum ) o çocuk görmedi korkmadı ayağının dibindeydi kapıyı açınca birden içeri girip üst kata çıkıyor çocukların odasına doğru o anda uyandım yorumlayıp adresime yollarsanız çok sevinirim saygılar

 4. rüyamda yatağımda bır yılan gordum uzerıme dogru geldı ve bacagımdan soktu sonra ben yılanı kafasından tutup dişlerini kırdım.. yorumlarsanız sevınırım ..

 5. ryamda hocam esarp veriyor ne anlama geliyor

 6. rüyamda mutfagımızda siyah yılan varmış bu ne arıyor diyorum beddua etiğin için burda diyorlar avcuma alıyorum kıvrılmıs halka şeklinde pencereden dısarı atıyorum yorumlarsanız sevinirim

 7. Kucuk yilan siyahti zayîfti posetin icindeydi bana karismadi esime dedim oldur yok dedi bir bahcedeydik hic birimize karismadi gitti yilan dedim esime oldur cocuga bir sey yapar yok dedi

 8. 4 aylik bir bebegim var ruyamda bebegimin agzina yilan girdihini gordum hala ruyanin etkisindeyim cok korkunctu

 9. rüyamda engerek yılanını tam ayağımı ısıracakken kafasından yakaladım.zehirini akıttım.zehri sürekli akıyordu bitmeyince ben de öldürüp attım. bunun manası nedir?

 10. rüyamda bizim evin aşagısında 3 yılan gördüm sarı siyah diğer rengi hatırlamıyorum ama çok uzun ve kiloluydular bunun anlamı ne ya

 11. merhaba
  rüyamda derisi olmayan bir yılanı evimizde farkediyorum.sonra yatakta uzanan eşimin ağzına girdiğini görüyorum ve hemen onu tutup çekerek fırlatıyorum.bukez yerden zıplayıp beni kollarımdan sarıyor ve uyanıyorum o korkuyla :)

 12. Rüyamda havuzun içinden cıkan yılan ayak bileğimden derimin altından içime giriyordu nedir sizce yorumu ?

 13. rüyamda sarı yılanı burnumdan arkadasım cıkardı sonrada kobraya dönüşdü yorumunuzu merak ediyorum tşk

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın