Rüyada çadır görmek

Rüyasında çadır görmek hayatının değişikliklere uğrayacağına bir çok işlere girip çıkacağına, sonunda mutlu bir hayata kavusacağına delalet eder.

Bir çadır kurduğunuzu görmek, yeni bir ise başlayacağınıza; çadırinizin yikildığını görmek, işinizin bozulacağına; bir çok çadırlarin kuruldugu bir yerde bulunduğunuzu görmek, çok ortakli bir sirkete veya bir kooperatife gireceğinize delildir.

Rüyada çadır görmek kapalılığa işarettir.

Rüyada bir çadırda oturdugunu görmek, hayatınin bazı degi-sikliklere uğrayacağına yorumlanır. çadır kurduğunu gören bir ev satın alır veya başka bir eve tasinir.

Birçok çadırlarin kurulu ol-dugunu görmek, bir kooperatife üye olup ev sahibi olacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de rüyada büyük bir çadır kuruldugunu gören kimse, büyük güce ve imkana sahip olur.

Bazı tabirciler büyük bir çadıri olduğunu gören kimse, sehidlerin kabirlerini ziyaret eder ve onlara hayırlı dua eder. Bazan o kimse sehid olarak dünyadan göçer.

Büyük bir çadıri bir sahrada veya bir yerde yahut çayirlik ve çimenlik bir yerde görse, o yerde bir sehid olduğuna işarettir.

Bir kimse büyük çadırlara malık olsa yahut birisinin altında gölgelense, o kimsenin sükründen aciz kalacağı bir nimetle nimetlenmesine işarettir.

Tanimadigi büyük çadır perde ve kubbelerin renkleri yesil veya beyaz olduğu takdirde iyilige, şehitlige işarettir.

Rüyada görülen çadır, yolculuğa, kabre yahut zevceye veya eve işarettir. çadırlarin çoklugu bulutlaia işarettir. Bir kimse kendisine bir çadır kuruldu9unu görse devlet başkani ise otoritesi artar. Eğer orduya mensupsa bir yere tayin edilir.

Tüccar ise yolculuğa çikar hayır ve şerefe ve iyi bir hizmetçiye işarettir. Kendi çadırinin yaninda beyaz bir çadır görse, o kimse iyilikle emreden kötülükten nehyeden ve büyük günahtan tevbe eden bir adam olduğuna işarettir.

Rüyada görülen çadır, ona giren kimse yahut kendisine mahsus olarak kurulan kimse için mülke işarettir. Eğer mülke ehil ve layik değilse izzet ve yükşeklige işarettir.

Rüyada görülen ve bilinmeyen beyaz çadırlar şehitlerin kabirleridirler. Yesil çadırlann da tabiri böyledir. Bir kimse bir çadırdan ayrılmak suretiyle çiksa o kimse devletten çikar, işten atilarak yardımcilarindan ayrılır. Kendi çadırim dürülüp toplanmis görse, ömrünün tükenmesine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın