Rüyada tüccar görmek

Rüyada tüccar görmek, kazanca, menfaate, yüksek rütbeye, yolculuğa ve garip haberlere muttali olmaya işarettir.

Rüyada tüccar görmek, halk arasında hatırı sayılır, büyük bir adama delalet eder.

Bir rivayete göre, tüccar zeki ve çalışkan bir adamdır.

Rüyada tüccarın mal sattığını görmek helal mala yorumlanır.

Rüyada kendisinin tüccar olduğunu gören hayır ve menfaate nail olur, yüksek bir mevkiye geçer.

Halka elbiseye dair şeyler satıldığını gören, halka sevap kazanmalarının yollarını gösterir.

Sattigi mala karşı altın aldığını gören kedere ve sıkıntıya düşer, gümüş para aldığını görmekte zarar yoktur.

Bir başka rivayete göre de bir kimse emtia ve kumaş bulunanBir magazada ve Uzerinde tüccara yakisacakBir şeklide ziynetii Elbiselerle oturdugunu, ticaretle ilgili emirler verdiğini görse, ticarette reis olur.

Bir tüccar, insanların büyüklerinden olmadığı halde elinde ticaret aletlerinden ölçü, tarti, v.s. gibi şeyler görse, fakirlik ve ihtiyaçlardan emin olur.

Bazen de tüccan görmek, hacc, cihat, oruç, namaz ve cuma gibi Allah’ın farz ettiği emirlerin çogunda yapacaklan noksan ve kusura işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın