Rüyada gerdanlık görmek

Rüyada gerdanlık görmek ve gerdanlık takınmak, rüyayı görenin mülk edineceğine veya kendisine teslime edilecek bir emanete işaret eder.

Kadın için kocaya, koca için kadına, gerdanlık takmak mülke, çocuğa kavuşmaya ve emanete, gerdanlık görmek kadın isin sevinç ve bezeğe, erkek için eşinden göreceği sevgiye, kadının mücevher ve kıymetli taşlarla süslü gerdanlık görmesi kadri yüce bir erkekle evlenerek erkek çocuklar doğurmasına ve muradına ermesine, kolye erkek için bazen boğmaca hastalığına, bekar kimse için gerdanlık evlenmeye, hamile kadın için erkek çocuğuna delalet eder.

Rüyada boynunda bir gerdanlık olduğunu gören, gerdanlığın kıymeti derecesinde, bir emanet alır.
Eğer bu gerdanlık türlü taslarla süslü ise alacağı emanet de o derecede önemli olur.

Gerdanında ağır bir gerdanlık olup bundan yorulduğunu gören, üzerine aldığı işten o derecede yorulur ve bıkar.

Bir kadının rüyasında gerdanlık görmesi kocası ile tabir olunur.

İbn-i Şirin’e göre; rüyada gerdanlık görmek memuriyettir. Eğer gerdanlık kıymetli taslarla süslü ise daha iyidir.

Rüyasında boynunda gerdanlık olduğunu gören doğru görünmek istediği halde eğrilik yapar.

Cabirül-Magribi’ye göre; rüyasında yarısı altından gerdanlık alıp boynuna taktığını gören kimse, hacca gider.

Gerdanlık yalnız altından olursa muradına erişir.

Boynunda altın gerdanlık olduğunu gören, eğer kötü bir adam ise, suç işlemekle tanınmış kimse olacağına, boynunda herhangi bir madenden gerdanlık görenin yine kötülükle tanınmış olup işlerini kötülükle yapacağına ve emanete hıyanet edeceğine delildir.

Bu rüya iyi insanlar için bunun aksine yorumlanır.

Bir kadının boynunda gerdanlık olduğunu görmesi evleneceğine işarettir.

Gerdanlık gümüşten ise çok iyi bir evlenme yapacağına delalet eder.

Altından ve çok kıymetli taslarla süslü ise, kocası ile anlaşmada zorluk çekecek demektir.

Altından veya gümüşten ve taşlı veya taşsız olarak boyunbağı biçiminde gerdanlık görmek, erkek için göğüs darlığına, kadın için evlada, kötü kalpli insanlar için de mekruh ve kötü bir ise delalet eder.

Rüyada altın yuvarlaklardan yapılmış, içi boş veya dolu dizi halinde gerdanlık görmek, anlaşma, emanet, vasiyet ile tabir olunur.

Bu gerdanlık güzel ve iri taneli olursa, verdiği sözde duracağına, emanete hıyanet etmeyeceğine, vasiyeti yerine getireceğine işarettir.

Eğer gerdanlık küçük taneli ve muntazam dizilmemiş ise bu rüyanın aksine delalet eder.

Rüyada boynunda birçok dizi gerdanlık olduğunu gören, eğer gerdanlıkların ağırlığı kendisine zahmet veriyorsa, büyük bir menfaat göreceğine işarettir.

Böyle bir gerdanlığı olduğunu gören kadın evlenir.

Bir başka rivayete göre de rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna işaret eder.

Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala işaret eder.

Kadın için gerdanlık görmek, onun kocasıdır.

Eğer gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna eğer gerdanlık zayıf olursa, kocasının yaramaz olduğuna, demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğunu işaret eder.

Gerdanlık ortasında ağaç parçası varsa o, kadının kocasının münafık birisi olduğuna tabir edilir.

Kadın için kırmızı gerdanlık, kırmızı renkli peçeye ve baş örtüsüne işaret eder.

Evli kadın için gerdanlık çocuğa, bekar kadın için de kocaya işaret eder.

Rüyada üzerinde bir takım gerdanlıkların bulunduğunu ve onları taşımakta güçlük çektiğini gören kimse, ilmi ile amel ve icabını yerine getirmekten usanır.

Bazı tabirciler, gerdanlık neden olursa olsun, dinde olan bozukluğa işaret eder, dediler.

Bazen gerdanlık takınmak, cimriliğe işaret eder.

Rüyada üzerinde altın, gümüş, demir, pirinç veya kalaydan gerdanlık oldu| günü gören kimse, dinini tahrif etmek için çalışır veya yanında bulunan emaneti kaybeder.

Rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve süstür.

Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğum görse, Müslümanların işi ile ilgili bir vazife verilir veya emaneti kabul eder.

Gerdanlık erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye işaret eder.

Ege gerdan ile beraber gümüşten bir boyun bağı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut ve mücevher kadının güzelliğine işaret eder.

Eğer gerdanlık gümüş ve mücevherden olursa, mal ve refahla beraber devlete demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete işaret eder.

Bir kadın rüyada kendi üzerinde bir gerdanlık olduğunu ve o gerdanlık ta iy veya kötü bir şey meydana geldiğini görse, meydana gelen şeyin tabiri, onun kocasına veya kendisinin işlerini görüp gözeten bir kimsesine ya da üzerine aldığı emanete aittir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın