Rüyada gerdanlık görmek

Kadın için kocaya, koca için kadına, gerdanlık takmak mülke, çocuğa kavuşmaya ve emanete, gerdanlık görmek kadın isin sevinç ve bezeğe, erkek için eşinden göreceği sevgiye, kadının mücevher ve kıymetli taşlarla süslü gerdanlık görmesi kadri yüce bir erkeekle evlenerek erkek çocuklar doğurmasına ve muradına ermesine, kolye erkek için bazen boğmaca hastalığına, bekar kimse için gerdanlık evlenmeye, hamile kadın için erkek çocuğuna delalet eder. (Ayrıca bakınız; ınci.) Rüyada boynunda bir gerdanlik olduğunu gören, gerdanligin kiymeti derecesinde, bir emanet alır. Eğer bu gerdanlik türlü taslarla süslü ise alacağı emanet de o derecede önemli olur. Gerdaninda ağır bir gerdanlik olup bundan yoruldugunu gören, üzerine aldığı işten o derecede yorulur ve bikar. Bir kadının rüyasında gerdanlik görmesi kocası ile tabir olunur. İbn-i Şirin’e göre; rüyada gerdanlik görmek memuriyettir. Eğer gerdanlik kıymetli taslarla süslü ise, daha iyidir. Boynunda gerdanlik olduğunu gören dogru görünmek istediği halde egrilik yapar. Cabirül-Magribi’ye göre; rüyasında yarisi altından gerdanlik alip boynuna taktığını gören kimse, hacca gider. Gerdanlik yalniz altından olursa muradına erişir. Boynunda altın gerdanlik olduğunu gören, eğer kötü bir adam ise, suç işlemekle tanınmis kimse olacağına, boynunda her hangi bir madenden gerdanlik görenin yine kötülükle tanınmis olup işlerini kötülükle yapacağına ve emanete hiyanet edecegine delildir. Bu rüya iyi insanlar için bu-nun aksine yorumlanır. Bir kadının boynunda gerdanlik olduğunu görmesi evlenecegine işarettir. Gerdanlik gümüşten ise çok iyi bir evlenme yapacagi-na delalet eder. Altından ve çok kıymetli taslarla süslü ise, kocası ile anlaşmada zorluk çekecek demektir. Altından veya gümüşten ve tasli veya tassiz olarak boyunbagi biçiminde gerdanlik görmek, erkek için gögüs darligina, kadın için evlada, kötü kalpli insanlar için de mekruh ve kötü bir ise delalet eder. Rüyada altın yuvarlaklardan yapılmış, içi boş veya dolu dizi halinde gerdanlik görmek, anlaşma, emanet, vasiyet ile tabir olu-nur. Bu gerdanlik güzel ve iri taneli olursa, verdigi sözde duracağına, emanete hiyanet etmeyecegine, vasiyeti yerine getirecegine işarettir. Eğer gerdanlik küçük taneli ve muntazam dizilmemis ise bu rüyanin aksine delalet eder. Rüyada boynunda bir çok dizi gerdanlik olduğunu gören, eğer gerdanliklarin agirligi kendisine zahmet veriyorsa, büyük bir menfaat göreceğine işarettir. Böyle bir gerdanligi olduğunu gören kadın evlenir. Bir başka rivayete göre de rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlik görmesi, o kimsenin cimri olduğuna işaret eder. Gerdanlik hanımın kocasına yapacagi iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala işaret eder. Kadin için gerdanlik görmek, onun kocasıdir. Eğer gerdanlik gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumusak ve zengin bir kimse olduğuna eğer gerdanlik zayif olursa, kocasının yaramaz olduğuna, demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğunu işaret eder. Gerdanlik ortasinda ağaç parçası varsa o, kadının kocasının münafik birisi olduğuna tabir edilir. Kadin için kirmizi gerdanlik, kirmizi renkli peçeye ve baş örtüsüne işaret eder. Evli kadın için gerdanlik çocuğa, bekar kadın için de kocaya işaret eder. Rüyada üzerinde bir takım gerdanliklann bulunduğunu ve onlari tasimakta güçlük çektiğini gören kimse, ilmi ile amel ve icabim yerine getirmekten usanir. Bazı tabirciler, gerdanlik neden olursa olsun, dinde olan bozukluga isare eder, dediler. Gerdanlik takinmak, cimriliğe işaret eder. Bazen de gerdanlik takinma mülke, çocuğa kavuşmaga ve emanete işaret eder. Rüyada üzerinde altın, gümüş, demir, pirinç veya kalaydan gerdanlik oldu| günü gören kimse, dinini tahrif etmek için çalisir veya yaninda bulunar emaneti kaybeder. Rüyada gerdanlik görmek, kadınlar için güzellik ve süstür. Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlik olduğum görse, müslümanlarin işi ile ilgili bir vazife verilir, veya emaneti kabul eder. Gerdanlik erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye işaret eder. Ege gerdan ile beraber gümüşten bir boyun bagi da olursa, gerdanlikta bulunai yakut ve mücevher kadının güzelligine işaret eder. Eğer gerdanlik gümüş v( mücevherden olursa, mal ve refahla beraber devlete demirden olursa, kuv vetle beraber memuriyete işaret eder. Bir kadın rüyada kendi üzerinde bir gerdanlik olduğunu ve o gerdanlikta iy veya kötü bir şey meydana geldığını görse, meydana gelen seyin tabiri, onun kocasına veya kendisinin işlerini görüp gözeten bir kimsesine ya da üzerine aldığı emanete aittir.

Yorum yapın