Rüyada söz görmek

Rüyada söz söylemeniz, söz dinlemeniz, yakında büyüklerinizden bir kimsenin nasihatlerinin isiteceğinize veya dedikodu dinleyeceğinize işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada bir kimseye muhtelif dillerde konuşan bir adam gelse, Süleyman (A.S.)’ın kissasina binaen o kimsenin büyük bir mülke nail olacağına işarettir.

Ölülerin kapali olarak konuşmalarinin tabiri de böyledir.

Rüyada her türlü kusun rüya sahibine söz söylemesi rüya sahibinin büyük bir mülke, ilim ve fikiha nail olmakla müjdelenmesine işarettir.

Bir kimse rüyada erkek veya disi bir deve veya bir koç ya da hayvanlardan birisinin kendisiyle konuştuğunu ve “ben bir rüya gördüm” dedığını ve bu rüyayı tam anlatamadığını görse, o kimse için harp, düşmanlik veya tehlike vaki olmasına yahut onun mülkünün gitmesine işarettir.

Rüyada bir köpeğin veya parşın yahut bir boganin kendisine “ben bir rüya gördüm” dedığını gören kimse, hakkında bir ganimet veya bir fayda ve sevinçle müjdelenir.

Kuşların hepsinin konuşmalari makbuldür.

Bir kimse rüyada bir kusun kendisiyle söz söylendığını görse, o kimsenin makam ve itibari yükselir.

Rüyada bir yilanin kendisine güzel bir söz söyledığını gören kimse, bir düşmanından hayır ve sevince erişir.

Rüyada küçük çocuğun konuşmasi rüya sahibine ne şekilde konuşduysa, o söz hak ve dogrudur.

Bazen de rüyada küçük çocuğun konuştuğunu duymak, mahzurlu bir iş yapmaya işarettir.

Eğer rüya sahibi hayırlı bir kimse ise, insanlar ondan ummadiklan garip şeylere muttali olurlar, veya rüya sahibi garip bir hizmette bulunur. Ya da bir hadiseye vakif olur. Yahut bu hadiseyi bulunduğu sehrinde isitir.

Cansiz şeylerin konuşmasi, sulh nasihat ve mevizedir.

Hayvanin konuşmasi bazen de azaptir.

Agacin konuşmasi, saninin yüce olusuna, ölülerin konuşmasi fitneye, azalarin konuşmasi çolukçocuktan gelecek şiddet, mihnet ve günah kazanmaktir.

Piyes ve sinema oynatmakla onların diliyle söz söylemek, cinleri çagirmaya ve cinlerin diliyle konuşmaya, fitne ve ser çikarmaya işarettir.

Rüyada her seyin konuşmasi, eğer Allah (C.C.)’in kitabina, Resulullah (S.A.V.)’in Sünnetine uygun ve makul olursa, o söz makbuldür ve tevil etmeye gerek yoktur.

Dinleyen hakkında hayır olup, ona uymak gerekli olur.

Allah (C.C.)in kitabina ve Resulüllah (S.A.V.)’in sünnetine muhalif olan her söz mahzurlu ve makbul değildir ve onu dinleyenin sakinmasi gerekir.

Bir kimseye rüyada azasindan bir uzvun bir şey söylemesi, o kimsenin çolukçocuk veya ortagi yahut akrabası tarafından ona yapilacak nasihata işarettir, o ögüdü dinlemek ve kabul etmek gerekir.

Çünkü azalar kiyamet gününde Allah (C.C.) kalinda kişinin dünyada işlediği fiillerden inkar ettiği şeye sahidlik ederler.

Hayvanin konuşmasi anlayisa ve dostlarin sohbetine gönül baglamaya ve ibadet ehli kimselerle uyusmaya ve cahillerden alaka kesmey işarettir.

Ağacın konuşması münakaşa ve düşmanlığa işarettir.

Bazen de bu rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına işarettir. Çünkü ağacın konuşması, Resulullah (S.A.V.)’in mucizelerindendir.

Veya ağacın konuşmasi, cenab-i Hakkin Musa (A.S.)’a ağaçtan hitap etmesine binaen rüya sahibinin mezhebinin selamette olduğuna ve hidayete erismesine işarettir.

Bir kimse rüyada gayiptan emir, nehiy, ihtar ve müjde gibi bir söz işitse, o söz tevil edilmeden isitildigi gibi çikar.

Allah (C.C.)in kiyamet günündeki Kelam-i Sübhanesini rüyada bir kuluna söylemesi, izzet ve rütbesinin yükselmesine, işleriyle ilgili memurlara yaklaşmaya ve salih amel ve güzel bir ahlaka nailiyetine işarettir.

Cenab-ı Hakkin kiyamet günündeki Kelam-i Sübhanisini kullarına söylemesi, adalet ve insafa;işarettir.

Yorum yapın