Rüyada ömer b. hattab (r.a.) görmek

Hz. Ömer’i, rüyada gören kimsenin, ömrü uzun, makbul olur ve korkusuzca hakkı söyler.Bazen de o kimse, umre hac yapar. Rüyada Hz. Ömer (R.A.)le musafaha yaptığını (el sıkıştım) görse, dünyada genişliğe, takvaya, anlayışlı olmaya ve himayeye işarettir.

Çünkü Hz. Ömer (R.A.)in şöhreti onun faziletini anlatmaktan müstağni kılar. Hz. Ömer (R.A.)i dargın gören kimse, Allah (C.C.)in rızasını arar, iyilikle emir ve kötülükten nehyedir. Bir kimse Hz. Ömer (R.A.)i kitlik olan bir şehirde görse, oraya yağmur yağar ve orada bereket, feyiz ve fetihler olur.

Eğer o şehirde zulüm gibi şeyler varsa, adalet tecelli eder ve zulüm ortadan kalkar. Rüyada Hz. Ömer (R.A.)in kendisini kamçı ile dövdüğünü ve cezalandırmakla korkuttuğunu gören kimse, bulunduğu halden donsun. Rüyada Hz. Ömer (R.A.)in suretine girdiğini veya onun elbisesini giydiğini gören kimseye, haline uygun bir şey verilir.

Bazen de o kimse, şehit olarak ölür. Bir kimse rüyada Hz. Ömer (R.A.)i sevinçli görse, rüya sahibinin sünnete riayet ettiğine işarettir. Hz. Ömer (R.A.)i silahlı olarak asker içerisinde bulunduğunu gören kimse, muttaki, halktan korkan emin bir kişi olur.

Rüyada Hz. Ömer (R.A.)i Resulullah ile beraber gören kimse, büyük bir hayra nail olur. Hz. Ömer (R.A.)i görmek, o sahsın devrinde adalet ve hakka riayet edildiğine “Emri bilmarüf ve nehyi anil-münker” vazifesi herkes tarafından bilindiğine ve ezanla vakitlerin ilan edilmesine işarettir. Çünkü ezanla vakitlerin ilan edilmesine Hz. Ömer’sebep olmuştur. Bazen de Hz. Ömer (R.A.)i görmek, düşmanlıktan sonra sulh yapmaya, nefretten sonra sevgiye, akrabalıktan dolayı nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla beraber zühdü tercih etmeye işarettir.

Hz. Ömer (R.A.)i rüyada gören devlet başkanı ise, şehirler fetheder. Layikiy-le dini vazifeleri yerine getirir. Kendisiyle mücadele edenlere, emrine muhalefette bulunanlara ve münafıklara heybetli görünür ve tebaasına merhamet ve şefkat etmekle beraber onlara muhalif bir vaziyet alır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın