Rüyada buğday görmek

Rüyada buğday görmek; bolluk, bereket, zenginliktir.

Rüyada ekin görmek, bir çok manalara gelir.

Bunlarda bazı tabirciler ihtilaf etmislerdir.

Rüyada eve buğday alınması, geçim zorluğuna, alınan buğdayın yenilmesi ise, maddi kazanca işarettir.

Eve buğday almak, geçim sıkıntısının haberidir.

Alınan buğdayın yenilmesi ise, para kazancına işarettir.

Umumiyetle kabul edilen ve büyük isabet gösteren tefsirler sunlardir; rüyada belli bir mahalde cinsi ve nevi malum ve mevsiminde yetismis nebatlar, ekin vesaire görmek, evlada delalet eder.

Bu ekindeki iyi ve kötü hadiseler, bunlara nispet edilir.

Meçhul bir mahalde başaklari yetismis, rengi sararmis ve fakat mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısinda kalacağına, ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarina, bir tarlayi ekip hasadini biçtiğini ve sonra harmana naklettiğini görmek, ümit eylediğine erecegine, işlediği hayrin sevabini bulacağına delalet eder.

Biçilmis ekin arasında dolastigini gören askere gider.

Cabir-ül Mağribi’ye göre; bir tarladaki ekini biçtiğini görmek harp ve husumete, arpa biçtiğini görmek bilhassa mevsiminde olursa, hayır ve menfaate, o senenin ucuzluguna, ekinde yanik ve emsali bir hadise olduğunu görmek, o mahalde kitlik husulüne, eğer bu yanan ve telef olan ekin kendi malı ise, hükümet tarafından zarara uğrayacağına, bir ekin suladığını görmek, din ve dünyasinda nafi olacak bir seyin vukuuna işarettir.

Ekin ortasinda bir nehir veya dere olduğunu görmek iyi değildir.

Ekinin başaklarini yerlerde veyahut hayvan ayaklari altında görmek, rüya sahibinin zararina, ekin sahibi malum değilse zararin rüya sahibine ait olacağına delalet eder.

Kirmani’ye göre; ekin görmek kadınlar ile tabir olunur.

Rüyasında tarla sürdüğünü görmek, bir kadınla münasebete, mevsiminde yesil ekin görmek, o mahalde rızk ve nimetin bolluğuna, eğer kendi mülkünde ise bu nimet ve rızkın kendisine ait olacağına, kendinin bir ekini olup vaktinde kemale ermis olduğunu görmek, muradının husulü ile maksadina ermege, eğer mevsimsiz ise aralarinda muhalefet veyahut büyük bir musibet vukuuna, bir rivayete göre, rüya sahibinin veyahut ekin sahibi malum ise onun veya ehil ve akrabasından birinin fücceten vefatina, yesil ekininin kurudugunu görmek, bir musibet ve felakete, kendi malı olan düz bir tarlada ekin görmek, zengin olmaga, o tarlada bir veya birkaç ağacı olup bunlari suladığını görmek nimet husulüne, vaktinin gayrinda ekin biçtiğini görmek, o mekan ahalisi arasında veba gibi büyük felaket vukuuna delalet eder.

Ismail El-Esasa göre; vaktinde ekin biçtiğini gören, evamir-i ilahiyyeye imtisal eder ve taraf-i Bariden nail-i muvaffaki-yet olur.

Her ne cinsten olursa olsun, bir ot biçtiğini gören, eğer halk arasında makbul neviden ise hayra ve eğer makbul neviden değilse şerre uğrar.

Tarlaya tohum ektiğini gören, şeref ve menziline erer.

Rüyada bugday ektiğini gören rizayi Bariye muvafik bir iş işler.

Alelumum ekmek de sayü gayret ile tabir olunur.

Bugday ektiğini ve bunun güzel bittigini görmek, zahirinin batinindan ha-yirli ve iyi olduğuna, arpa ektiğini ve güzel mahsul verdiğini gör-mek, hatminin zahirden iyi olduğuna delalet eyler.

Rüyada sapi üzerinde yesil başak görmek bereketli seneye ve kuru başak görmek feyiz ve bereketin azligina, elinde bir demet başak görmek, yahut ambarda veya bir kapta başaklar görmek, başkasının ticaretinden eline mal geçmege, başkasının ekininden başak toplamak az ve devamlı para kazanmaya, mevsiminin gay-rinda fakat başaklar sararmis olduğu halde ekin biçmek, ihtiyar-larin vefatina, başaklar yesilse geçlerin vefatina, bir yatakta taneleriyle beraber bir bugday başagi görmek, zevcesinin hamile kala-cagina işarettir.

Rüyada tütün ekmek yabancı bir memleketten rızka, pirinç ek-mek mal ve mansib istihsali için cehid ve gayrete, hububat ziraati riza ve berekete ve helal mal için çalışmaya delalet eder.

Bazıları hububat ekimini bunun aksine tevil eylemislerdir.

Bunda rüya sa-hibinin hali dikkate alinir.

Bir rivayete göre bütün ekinler hayırdir, samani da helal mal-dir.

Yerde ne oldukları belli olmayan birçok otlar görmek dinde de-vam ile tabir olunur.

Bir kavle göre, ekin rüyası, yahut saplari üzerinde biçilmemis otlar insanlar ile tevil edilir.

Bir mekanda ekin veyahut bir nevi ot görmek, veyahut ondan yemek hayır ve nimettir.

Onlardan bir şeyi bir yerden diğer bir yere nakletmek rızk talebinde yolculuk etmege işarettir.

Bazıları de-mislerdir ki; bir tarlayi ekilmis ve ekini kemale ermis gören hayra erer.

Bir rivayete göre, ekin rüyası halkın amaline delalet eder.

Bazılarına göre; vaktinde, kendi malı olarak maruf ekini olduğunu gören dünya ve ahiret hayrina yani helal mal ve dürüst kazanca nail olur.

Hububattan gayri şeyleri ekmek, halka hayır ve faydasi olan şeylerde cehdt ve iyilik etmekle tabir olunur.

Bir rivayete göre bu rüya zihin karısıkligina delalet eder.

Bir yerde ekin veya bir çeşit ot görmek veya ondan yemek, ha-yir ve nimettir.

Bir ekin demetini bir yerden alip başka bir yere ta-simak, rızk bulmak için yapilacak yolculuğa işarettir.

Bazıları de-misler ki; bir tarlayi ekilmis ve çikan ürünü de olgunlasmis gör-mek, hayra delalet eder.

Bir rivayete göre de, ekin görmek insanın ameline, yani işlediği sevap ve günahlara yorumlanır.

Ekin yesil ise rüya sahibinin ameli de salih (iyi), sararmis ise fasit (kötü) dür.

Mevsiminde kendi tarlasina ektigi ekini olgunlasmis gören, dün-ya ve ahiret hayrina, yani helal mal ve sevaba nail olur.

Ekilmesi gereken bir yerin dışında başka yerde ekilmis yer görmek, seriata aykiri bir iş yaptığına işarettir.

Bazılarına göre, pisirmeden yenebilen şeylerin ekilmesi hayra, pisirilmeden yenmeyecek olanlarin ekilmesi ise şerre delalet eder.

Bir şey ektiğini ve fakat yesermedığını görmek üç şekilde tabir olunur; kötü adet, güç is, sonuç alinmayacak sey.

Bir başka rivayete göre de rüyada bugday, meşakkatle meydana gelen şerefli bir maldır.

Bugday satın aldığını gören kimse mala, ucuzluga ve bolluğa erişir ve onun çoluk çocuğu çok olur.

Bugday ektiğini gören kimse, Allah’ın (C.C.), rızası olan bir iş işler.

Yesil başak, ucuzluk ve bolluk senesidir.

Kök ve kalem üzerindeki kuru başak, başaklarin sayısi nisbeünce kurak ve kitlik senelerdir.

Rüyada, elde veya bir kap içinde yahut harman yerinde biriktirilmis görülen başaklar, sahibi için başkasının kazancından isabet edecek mala, işaret eder.

Ziraatçisini ve biçeni tanıdığı halde dökülen ekin başaklarindan topladığını gören kimse, ziraat sahibinden hayra nail olur.

Bir yerde mevsimsiz ekin biçtiğini görse, o yerde ölüm, harp ve fitne meydana çikar.

Biçilen ekin başaklari sari iseler ihtiyarlarin, yesil iseler gençlerin ölüm ve öldürülmelerine işaret eder.

Rüyada, kuru bugday yemekte hayır yoktur.

Kurumus bugday başagi haram maldır.

Rüyada yatak üzerinde görülen bugday hanımın gebeligine işaret eder.

Bazıları da, bir şey ektiğini gören kimsenin hanımı hamile olur, dediler.

Kuru veya pismis bugday yediğini gören kimseye iştenmeyen ve nahoş bir şey isabet eder.

Yesil başakli bugday yedığını gören, salih ve ibadet eden bir kimsedir.

Rüyada buğday görmek; çok tanınmış bir insan olacağınıza işarettir.

Buğday ekmek Allah (C.C.) rızası için iş işlemeye, onun yolunda savaşmaya ve güçlükle beraber hayırlı rızka, rençberin harmanda buğday karıştırması bolluğa, buğday satınalmak berekete ve nesil çokluğuna, buğday ekilen tarladan arpa bitmesi, kişinin görüündüğünden salih ve iyi olduğuna, buğdayın yerine yulaf, çavdar vs.

bitmesi beklenmedik bir durumun meydana gelmesine, buğdayın ekildiği tarladan acı ve yenmesi mutad olmayan bir bitkinin çıkması şüpheli mala ve faiz yemeye, taneleri olgunlaşmış yeşil başak bolluk seneye, sapı üzerinde görülen kuru başak kıtlık seneye, yeşil başak yemek ibadet etmeye, kurusunu yemek kulluk bilincine ve ibadetlerin hazzına varmaya, bir yerde toplu buğday başakları görmek haksız kazanılmış dünyalığa, dökülen başakları toplamak, varlıklı birinden iyilik görmeye, mevsimsiz ve yeşil buğday hasatı toplu ölümlere, fitne ve kargaşaya, yeşil başak biçilmesi genç ölümüne, kuru başak biçilmesi yaşlı ölümüne, buğdayı arpa ile değiştirmek, değerli olanı değersiz olanla değiştirmeye, buğday pazarını ve burada satıcı ve buğday yığınlarını görmek, buğdaya ihtiyacı olanlar için geçim sıkıntısına, diğerleri için dünyanın devamı için gerekli say ve gayrete, karıncanın buğday tanelerini bir yerden dışarı çıkardığını görmek, ortak yahut başka birinin malından gizlice zimmetine geçirdiğine, karıncanın bir yere buğday yığması berketlenen mala, buğdayın üzerine bevletmek ya da tükürmek nimete nankörlük etmeye delalet eder.

Yorum yapın