Rüyada sövmek görmek

Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kimse için de izzete işarettir.

Ancak adi bir adamın iyi bir kimseye sövmesi, söven kimseye sövülen kimse tarafından bir belki erişir.

Bir kimse rüyada birisinin kendisine sövdüğünü görse, o kimse tarafından eziyet ve ceza görür. Ancak sövülen kimse sonra ondan intikamını alır.

Bazı tabirciler, sövülen, kimsenin soven kimse üzerinde bulunan hakkına işarettir, dediler.

Rüyada sövmek, öldürmeue işarettir.

Rüyada itaat etmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir zata sövmek, anababaya asi olmaga ve Allah (C.C.)dan yüz çevirmeye veya rüyada sövmüs olduğu kimseye itaat etmemeye işarettir.

Yorum yapın