Rüyada kadının tenasül uzvu görmek

Rüyada kadının tenasül uzvunu görmek, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimsenin üzüntü ve kederden kurtulmasına, ihtiyaçlı kimsenin ihtiyacını gidermesine, bekâr için evlenmeye, yola gitmeye, şirket kurmaya, sırları açıklamaya, madenlere ve gizli şeylere muttali olmaya işarettir.

Kadının tenasül uzvu, yönelen mihrap ve kıbleye, insanın sır kapısına ve hamama işarettir. Sıkıntı içinde bulunan bir kimse rüyada bir kadın organı görse, sıkıntıdan kurtarır ve onun ihtiyacı gider. Eğer uzak bir yolculuğa giderse orada rahatlığa kavuşur. Bazen de o kimse eğer şirket kurmayı arzu ediyorsa rahatlığa erişir.

Eğer rüyayı gören gizli ve maden gibi şeyleri keşfedenlerden olursa. Maksadına erişir. Bazen rüya sahibi akrabalarını ziyaret eder. Gördüğü kadın organından faydalanırsa, emanet olan bir malda tasarruf eder.

Rüyada erkeklerde kadın organı, kadınlarda da erkek organı görülmesi erkeğin kötü haline ve zillete düşmesine; kadının metanet ve erkek karakterine sahip olduğuna işarettir.

Bazı tabirciler, rüyada kendisinin kadının organı gibi bir organı olduğunu görse, üzüntü, keder ve hapisten kurtulur. Düşmanın uzaklaştırılmasını isteyen bir kimse rüyada da kadın organı görse, o kimsenin düşmanı zelil ve hakir olur. Kadının tenasül uzvu, bal, hurma veya şarap satıcısıyla tabir edilir.

Rüyada bir kadının tenasül uzvuna girdiğini gören kimse ölür. Bazı tabirciler, kadın organı kan dökücü ve hilekâr bir kimsedir, dediler. Bir kimse rüyada erkeklik organının kadın organına dönüştüğünü görse o kimsenin kuvvet ve yiğitliği, acizlik ve zayıflığa dönüşür.

Bir kimse rüyada bir kadının organını eliyle tuttuğunu ve organının erkek organına dönüştüğünü görse, o kadının ahlakı bozulur. Eğer kadının organını daima erkek organı gibi olduğunu görse, o kadın daima diliyle kocasına kahreder, her sözde ve yapılacak her işte onunla münakaşa ve kavga eder.

Rüyada hanımının organını emdiğini gören kimse, cüzi bir ferahlığa erişir. Hanımının tenasül uzvunu arka tarafından görse, o kimsenin ümit ettiği d dostluk ve sevgisi nefret, kin ve uzun süren bir düşmanlığa döner.

Bir kadın rüyada organına su girdiğini görse, o kadının bir çocuğu olur. Bir kimsenin rüyada kadın organına şehvetle bakması veya dokunması kötü bir şey ile ticaret yapmasına, bilmeyerek çıplak bir kadının organına bakan kimsenin de haram bir iş işlemesine işarettir.

Yorum yapın