Rüyada sığır görmek

Rüyada sığır görmek, mal ile yorumlanır.

Sığırı kesip etini dağıttığınızı görmek, hayırlı bir ise gireceğinizi, kısmetinizin açılacağına, sığırın sütünü sağdığınızı görmek, başka birsinden helal mal edinmeye işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen sığırlar sendere işarettir.

Siyah ve sarı sığır, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senedir.

Sığırın başındaki beyazlık senenin başındaki şiddete, belindeki alacalık, senenin ortasındaki şiddete, kalçasındaki alacalıksa senenin sonundaki şiddet ve zahmete işarettir.

Semiz sığırlar ucuzluk ve bolluk senelere, zayıf ve zebun sığırlar, kitlik senelere işarettir.

Sığır eti yediğini görmek, senedeki helal malın ifadesidir denilmiştir ki, sığır, yüksekliğe, mala, şerefe, ucuzluk ve bolluğa işarettir.

Görülen sığır, yağlı ve semiz olursa, takva sahibi bir kadına işarettir.

Sığır boynuzlu ise, kocasını men eden ve ona bugz eden bir kadına işarettir.

Eğer sığırdan süt sağılıyorsa, menfaatli, hayırlı bir kadına işarettir.

Sığırı sağmak istese, fakat boynuzuyla onu men etse, kocasından nefret eden cerbezeli bir kadına işarettir.

Başka birisinin o sığırı sağdığını, fakat onu men etmediğini görse sağan kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder.

Sığırın karın ve işkembesi o sene içerisinde kıymeti olmayan mal ve rızka ve bolluğa işarettir, ineğin yüklü olduğunu görenin hanımı gebe kalır.

Bir inek satın aldığını gören kimse yeni kurulmuş bir müesseseye memur olur.

Bir sığır bulduğunu gören kimse, şerefli bir kimseden sanat öğrenir.

Eğer bekâr ise mübarek bir kadınla evlenir.

Bir kimse kendisine inek sütü verildiğini görse, güzel huylu, saliha ve şerefli bir kadınla evlenir.

Yahut ona saltanat ve velayet nasip olur.

Maruf bir sığıra bindiğini görse, zenginlik ve servete nail olur, endişe ve üzüntüden kurtulur.

Evine sığır girip kendisini boynuzladığını görse zarar ve ziyana uğrar, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunur.

Öküz ve sığır boynuzunu gören kimse büyük mala sahip olur ve hali düzelir, insanlar arasında güzel isimle yad edilir.

Sığır ve öküzü bir ağaçla döğdüğünü görse, Allah indinde çok günah sahibi kimselerden olduğuna işarettir.

Onları ısırdığını görse yine tabir aynıdır.

Öküz ve sığırın kendisini tırmaladığını görse, sığırın tırmaladığı miktarca hasta olur.

Üzerine sığırın sıçradığını gören kimseye, şiddet ve azap erişir ve öldürülmesinden korkulur.

Üzerine bir öküzün düştüğünü gören kimse, o sene içerisinde vefat eder.

Siyah bir sığıra bindiğini veyahut sığırın, evine girmesiyle onu evine bağladığını gören kimseye sevinç, hayır ve ihsan erişir ve kendisinden endişe, sıkıntı, hüzün ve vahşet dağılır.

Rüyada sığır görmek herkes için iyidir.

Sığırlarin bir yerde toplanmalarini görmek, izdiraba, seslerini yükseltip bagirmalari, edepsiz bir takım maruf insanlara işarettir.

Tamamen yüzülmüs sığır, akrabadaki musibete, yarisi yüzülmüs sığır, kızkardes veya kızdaki musibete, dörtte biri yüzülmüs sığır hanımdaki musibete, dörtte birden daha az yüzülmüs ise diğer akrabalardaki musibete işarettir.

Yüklü inek, bolluk ve ucuzluk umulur bir seneye işarettir, inegi sagip sütunu içtiğini gören kimse, fakirse zengin olur, izzet ve şerefi yücelesir.

Zengin ise zenginliği ve şerefi artar.

Bir kimseye rüyada erkek veya dişi bir buzağı verilse bir çocuğu dünyaya gelir.

Bir kimse rüyada gerek önde ve gerek arkada olsun sahipsiz ve meçhul bir sığır sürüsünü görse, yahut o sığırlar bir yere girse veya çiksalar, eğer o sığırların rengi sade sari veya kızil ise o mevzide zuhur edecek hastalığa, renkleri muhtelif ise yine senelere işarettir.

Bir sığıra sahip olduğunu görse, ucuzluk ve bolluk seneye, sığır yüklü ise ucuzluk ve bolluğun daha fazla olmasına işarettir.

Bir kimse bir sığırı iple tuttuğunu görse, güzel ahlaklı ve dindar bir kadınla evlenir, ineğe bindiğini gören kimsenin hanımı vefat eder ve ondan miras alır.

Bazı tabirciler, o kimse evlenir, demişlerdir.

Sığır eti veya sütunu yediğini gören kimse, mal ve devlete ve dinen mükemmelliğe erişir, hasta ise Allah şifa verir.

Sığırın iç yağını yediğini gören kimse, ucuzluk, bolluk ve nimete nail olur.

Sığır yağı yediğini görenin malında fazlalık olur.

Kendisine sığır derileri verildiğini gören kimse sultandan veya sultanin memurundan mal alır.

Kendisinden sığır derileri alındığını gören kimse Sultana bir mal ödemekle yükümlü olur.

Kendisinin birtakım sığır derilerine sahip olduğunu görse, sultan veya şerefli birisi tarafından eline mal geçer.

Bazen sari sığır, miras yüzünden ser ve şiddete işarettir.

Sığır, güzel islenmiş bir araziye de işarettir.

Bakara Suresinde beyan edilen “Beni İsrail” sığırını görmek, ona sahip olan kimse için katletmek sebebiyle fitneye, yahut rüya sahibinin, o sığırı gördügü sehirde bir alametin çıkacağına işarettir.

Rüyayı gören, anasina itaatsiz ise, ona itaat eder.

Yabani sığırı bogazladığını gören kimse, güzel bir kadın tarafından mal sahibi olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın