Rüyada levh-i mahfuz görmek

Rüyada levh-i mahfuzu görmek, ilim, hikmet ve Kur an üzere bir mertebeye ulaşılacağına delalet eder.

Rüyada levh-i mahfuzu mahfuzu küçük ve alçaltıcı görmek, bir iste zahmet çekileceğine delalet eder.

Adını Levh-i mahfuzda yazılı görmek, ecelinin yakın olduğuna delildir. Çünkü Levh-i mahfuzda yazılı olan aynen çıkar.

Caferi-i Sadık’a göre; levh-i mahfuzu görmek, bir yere başkan olmak, evlat sahibi olmak ve hidayete erişmekle ve nüfuz sahibi olmakla yorumlanır.

Rüyada levh-i mahfuzu şeriata aykırı olarak görmek şerre, aksi ise hayra delalet eder. Kudret kaleminin Levh-i mahfuz üzerine yazdığını görmek, eğer yazılan şey okunuyorsa, hayırlıdır. Kudret kalemini tam ve sağlam olarak görmek kurtuluşa ve feraha çıkmaya, kalemin kirik veya çatlak olarak görülmesi, ümit ettiği ve beklediği şeye ulaşamamaya ve aklinin dağılacağına delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada levh-i mahfuzu görmek, amelleri gizlemeye işarettir.

Rüyada levh-i mahfuzu görmek, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimse için müjdeye, hasta için de sıhhat ve afiyete işarettir.

Suç ve cinayet sahipleri için levh-i mahfuzu görmek, mahzurlu şeyleri yapmaya, ibadet ehli için de, onların hidayete ermelerine ve Allah (C. C)’ın levh-i mahfuzda emir ve yasaklardan mahfuz olan şeyleri Hakkin yardımı ile keşfe ve açıklamalarına işarettir.

Rüyada levh-i mahfuzu görmek, çoluk, çocuğunun geçimini sağlamakta sıkıntıya düsen kimseler için rızık ve maişete işarettir.

Rüyada levh-i mahfuzu görmek, ehil ve erbabı için ilim ve mala işarettir.

Rüyada levh-i mahfuzu görmek, emanet, sır, mal ve bunlardan başka şeylerin koruyucusuna bazen de korku ve şiddetten emin olmaya işarettir.

Musa (A.S.)’ya inzal edilen levhaları görmek, şahitlere ve kendilerine uyulmakla hidayete erişilen imamlara işarettir. Bazen de bu rüya, vaaza işarettir.

Yorum yapın