Rüyada nebi görmek

Rüyada nebi görmek

Rüyada nebi görmek, rüya sahibinin hayır hasenat, iyilik ve hayırlarla müjdeleneceği şeklinde tabir edilir.

Nebi, peygamber demektir. Peygambere Arapçada nebi, resul de denmektedir. Türkçedeki karşılığı “elçi” demektir. Farsçada ise peygamber olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle rüyada peygamber görmek olarak da tabir edilebilir.

Rüyada nebi görmek nedir?

Rüyada nebilerden herhangi birini görmek babaya işarettir. Çünkü baba da çocuğuna nebi gibi şefkatli davranır ve onun ne dünya da ne ahirette azap çekmesini istemez.

Peygamber, bazı durumlarda da hocaya işaret edebilir. Zira hoca da öğrencisini peygamber terbiyesi ve ilmi ile yetiştirir.

Aynı zamanda Peygamber Kuran öğreten bir muallime de işarettir, denilmiştir.

Rüyada nebi görmenin ne anlama gelir?

Rüyada peygamberlere yakışan vasıfta onları görmek, onların arkasında namaz kılmak, onlara uymak ve arkasından gitmek, peygamberin verdiği bir şeyi yemek veya peygamberden bir şey öğrenmek veya bir haber almak, peygambere tabi olmaya ve yolunda gitmeye işarettir.

Bunların aksinin görülmesi ve peygamberin önüne geçilmesi ise, gören sahsın bidat sahibi olduğuna ve sapıklık içinde bulunduğuna işarettir.

Rüada nebiin görülmesi, alim, hâkim, hatip ve terbiyeciye işaret edeceği de söylenmiştir. Çünkü bu insanlar halkı Allah yoluna davet ederler.

Rüyada nebi görmek nasıl tabir edilir?

Peygamberin güzel bir şekilde görülmesi, onun ümmetinin iyi işler yaptığına ve peygamberinin yolunda gitmelerine, peygamberin üzüntülü ve iyi şekilde görülmemesi ise, ümmetinin fesat ve bidat içerisinde bulunması ile tabir edilir.

Rüyada peygamberlik iddiasında bulunduğunu gören kimse, durumuna göre bir memuriyete girer, mesela hakimlik görevi bekliyorsa hakim olur, öğretmenlik bekliyorsa öğretmen olur.

Bunlardan hiçbirine ehil değilse, batıl bir iddiada bulunmuş olmakla beraber, devlet adamlarından birisi vasıtasıyla ona bir bela isabet eder.

Rüyada nebi görmenin anlamı nedir?

Bir kimse rüyada nebi olsa yahut Allah’a (C.C.) inanmaları için halkı çağırsa, eğer onun bu çağrısını bir şahıs kabul ederse, rüyayı gören büyük bir rütbeye nail olur.

Yahut onun adaşı ve ona benzeyen bir nebinin dünyada müptela olduğu sıkıntılara benzeyen bir sıkıntı ve musibet ona isabet eder.

Bir kimse rüyada Nebilerin bir yerde olduklarını görse ve ora halkı da savaş halinde iseler, düşmanlarına galip gelirler.

Eğer kitlik içinde iseler, Allah (C.C.), onları sıkıntı, keder ve üzüntüden kurtararak sevindirir.

Peygamberlerden birisinin elbisesini giydiğini gören kimse, devlet adamı ise, saltanat ve devlete kavuşur, talebe ise, büyük bir dereceye nail, fazilet ve delilleri vazıh ve açık olur.

Rüyada Nebi olduğunu gören kimse, şehit olarak ölür yahut rızkı noksanlaşır. Musibetlere tahammül eder, işinin sonu zaferle neticelenir, iyilikle emredip kötülükten insanları sakındırır.

Bir kimsenin rüyada, ibadet, taat, iyilik ve ihsan gibi nebilerin bazı amellerim yaptığını görmesi, mütedeyyin ve imanlı bir insan oluşuna işarettir. Fakir, müflis veya işi zor olan bir kimse, peygamberlerden birisini görse, Allah (C.C.) o sahsın işlerim kolaylaştırır ve o peygamber sebebiyle onun işleri biter.

Nebileri rüyada görmek, iki şekilde olur Rüya sahibi o nebiyi ya kendi şekliyle görür ki, bu halde rüya sahibinin iyi halli, izzetli, şöhretli ve ona düşmanlık eden kimseye galip gelmesine yahut o nebinin durumunu ve yüzünü tozlu ve değişik görür ki, bu halde rüya sahibinin kötü haline ve ona gelecek sıkıntıya, sonra da Allah’ın onu o sıkıntıdan kurtarmasına işarettir.

Rüyada bir peygamberi öldürdüğünü gören kimsenin, emanete hıyanet etmesine ve sözünden dönmesine işarettir.

Rüyada peygamberin devrinde yaşadığını gören kimse, şeref ve nimete erişir, eğer buna layık birisi ise, şeytan o kimse ile oynamıştır.

Peygamberlerden birisinin kendisini dövdüğünü gören kimse, salih bir şahıs ise, ahirette maksat ve arzusuna kavuşacağına işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın