Rüyada cami, mescit ve medrese görmek

Rüyada büyük cami görmek melike, küçük cami görmek ise oranın yöneticisine; şeref ve itibara işaret eder.

Cami ve mescid sultan ve onun adamlarına, hâkim ve kadılara, alim ve fıkıhçılara, kadri yüce ve muhterem bir kadına; çarşı ve ticarete yorumlanır.

Rüyada camiye girmek dini emirleri yerine getirmeye, müslüman kimliğini muhafaza etmeye işarettir.

Rüyada cami yaptırmak bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye, dindar bir kadınla evlenmeye, uyanıkken cami yaptırmaya yahut başka bir hayır işlemeye işaret eder.

Rüyada camiye ilave yaptırdığını görmek ziyade hayırlara, camiden içeri girip secdeye kapanmak tövbe ve hidayete, camiyi açık bulmak hayır ve bereket kapılarının açılmasına, camiyi kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine dalalet eder.

Bir vasata ile camiye gitmek akrabasından ilişkiyi kesmeye, camide öldüğünü görmek nasuh bir tövbe ile dünyadan ayrılmaya işarettir.

Rüyada görülen camide namaz kılmak ve bunu tamamlamak arzu ve isteğinin tamam olmasına, imama uyup namaz kıldığını görmek rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye yorumlanır.

Camine bir noksanlık yahut çirkin bir fiil görmek, o mescidin bulunduğu yerin insanlarının vaziyetlerine; görülen iyilikler ise, gene onların iyiliklerine delate eder.

Rüyada cami veya mescit görmek işlerinde başarılı olacağına isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir. Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyada kutsal yerleri görmek çok iyidir.

Rüyasında camiye bakan kimse bütün sıkıntılarından kurtulur. Rüyada cami, mescit ve medrese yaptığını veya tamir ettiğini gören, kendisine ve ilmine inanilan bir kişi olur.

Cabir ül-Magribi’ye göre; bir mescit yaptığını gören dindar bir kişi ile evlenir. Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafi güller ve çiçekler ve yesilliklerle çevrili gören, bir iftiraya uğrar, fakat sonradan hakikat anlasilarak lekelenmeden kurtulur.

Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kişinin ahireti güzel olur. Eğer hacca gitmemis ise hacca gider. Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapan-dığını görmek, tövbesini Cenabi Hakkin kabul ettiğine delildir.

Bir mescit veya camiye gelip kapısını kapali bulmak, işlerinin güçlesecegine; kapısının açilip içeriye girdiğini görmek, bir kimseye dini hususta yardım edilip günahlarından kurtarilacağına; bir hayvana binerek cami veya mescide girdiğini görmek, akrabalarindan ilisigini kesip, artik onlara yardım etmeyecegine; cami ve-ya mescit içinde öldügünü görmek, tövbe etmesi gerektiğine; cami ve mescitte bir vazifeli olduğunu görmek, yüksek ve tanınmis bir kişiye bir hizmette bulunacağına; mescidin hali, kilim veya hasirlarini eskimis görmek, karısınin veya kocasının iyi yolda olmadığına; mescit veya camide uyanık iken uygun olmayan bir seyin oldu-gunu görmek veya orada o işi yapmak, musibete delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada camiiye girmek, din işlerini yapmaya, helal ile haram arasini ayiran hakime, insanın ticaret maksadiyle pazara çıkmasına işarettir. Sehir camii, anne, baba, hoca ve ögretmen gibi kendisine itaat lazim olan herkese işarettir.

Mazlum olarak camiiye girmek, adalete, kurana, denize, temizlik yeri olan banyoya, husu yeri olan kabre, yikanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kibleye yönelmeye işarettir. Sehir camii, kale olarakta yorumlanır.

Camiinin tavani, devlet başkaninin yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir. Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir. Camiinin lambalari, icap ettiği zaman verdigi malıdır. Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasina gelir.

Camiinin kapilari devlet başkaninin korumalaridir. Minaresi ise devlet başkaninin vekili veya habercisidir. Lamba ve mumlari, çagin islam hukuku bilginleridir. Camiinin tavani, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardir. Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasidir. Minberi, hizmetçisi, mihrabi da hanımı ve ona layik olan seyidir. Bazen de camiinin mihrabi helal rızka ve iyi bir ese, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, kurani Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarina işarettir.

Camiinin yanmasi rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün degismesi anlamına gelir. Camiinin etrafinda olan sadirvan, subaylar ve askerler için kislalar gibidir. Sehir camiii, oranin halkına işarettir. Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, sehrin llderlerine, asağı taraflari sehrin avam halkına direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere işarettir. Camiinin mihrabi, imamina, minberi devlet başkani yahut hatibine işarettir.

Camiinin sergileri, sehrin hayır sahiplerine ve namaz kılmak için camiide toplananlara işarettir. Camiinin müezzini, sehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duasina inanilir alimlerine işarettir. Camiinin kapilari sehrin işçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplaridir. Bu zikrolunan şeylere iyilik ve kötülükten kavusan seyin tabiri onun işaret ettiğine aittir. Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kıldığınızı görmek; muradınıza ereceğinize işarettir.

Yorum yapın