Rüyada merdiven görmek

Rüyasında toprak veya kerpiçten yapılmış bir merdivenden çıktığını gören, hayır ve iyilik bulur. Eline helal rızk geçer. Kireç ve tugladan yapılmış bir merdivenden çıktığını görenin dini fesada uğrar. Tastan yapılmış merdivenden çikmak, kati kalpli kimseye işarettir. Tahta ve ağaçtan yapılmış merdiven, dinin zayif olduğuna delalet eder. Kirmani’ye göre; uzun bir merdivenden çıktığını gören, büyük bir mevki sahibi olur. Merdivenden indığını gören, memur veya işçi ise isinden çikarilir. Halktan biri ise itibardan düşer. Merdivenden inerken ayağı kayıp düstügünü gören yerinden olur. Merdivenden düşerken kendini toplayip tutundugunu ve kalktigini gören, işten çikarilmis ise yeniden isine alinir. Halktan biri ise itibari geri gelir, cabirül-Magribiye göre; bir merdivenden çıktığını, indigini, tekrar çıktığını ve yine indığını gören, halkın işlerinde çalisir ve halk bundan fayda görür. Genis ve muntazam bir merdivenden çıktığını gören, hayır işleri ile uğrasir ve herkesten dua alır. Birinin elinden tutup merdivenden çikardığını gören, bir kimse aracıligi ile rütbe ve makam sahibi olur ve fayda görür. Cafer-i Sadık’a (RA) göre; rüyada merdiven görmek, düşmana zafer ve fesat kimseler için günah işlemektir. Rüyasında bir merdivenden çıktığını gören kuvvet ve kudret sahibi olur. Dini kuvvetlenir, hasta ise ve merdivenin başına kadar çikarsa, ömrü sonuna gelmistir. Uzun ve geniş bir merdiven çıktığını gören, büyük bir makama erişir ve bir çok büyük kimselerle arkadaş olur. Eski bir merdivenden çıktığını gören, kazanır ve kazancınin faydasini görür. Merdivenden düstügünü gören, dininde fesada uğrar. Eski bir merdiveni aksar şekilde adım adım indığını görenin, ticaretinde durgunluk olur. Bir ağaç merdiveni çikarken, merdiven başamaklarinin kırıldığını görmek, düşmanına yenilecegine işarettir. Bir merdiven bulup onunla bildigi bir yere indığını gören, keder ve sıkıntısından kurtulur. Abdulgani Nablüsi’ye göre; rüyada merdiven, dünya ve ahirette yükselmenin ve itibar kazanmanin anahtarıdir. Yolculuk, konak yerleri, günler, ömür ve ev halkı ile tabir olunur. Merdivenden inmek, yolculukta ise, memleketine dönmege; memur ise, isinden çikarilmaya, zengin ise, fakirlige, hasta ise ölümüne delalet eder. Bazı tabircilere göre; merdiven hayırlı bir istir. Birinci başamak namaza, ikinci başamak oruca, üçüncü başamak zekata, dördüncüsü sadakaya, besincisi hacca, altıncisi mücadeleye, yedinci Kur an okumaya, ve bu şekilde her başamak ayrı ayrı hayırlı bir ise delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen ağaç merdiven, yolculuktan dolayı sıkıntı ve meşakkata işarettir. Bazen de merdiven, işlerde selamete işarettir. Bazen ağaç merdiven üzerine çikmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de, kötülükten kaçindirmaya işarettir. Bazen de merdiven görmek işlerde sebat ve devama ve saklayip gizlemek oi istediği seyinin gizli tutulmasina işarettir. Bazen de merdiven, onu gören kimse için kahr ve galebeye işarettir. Bir kimse merdiveni yere düsmüs olarak görse, hasta olur. Tekrar dikilmis ve yerine konulmus görse, hastalığından kurtulur. Merdiven üzüntülü kimse için selamettir. Merdiven yolculuğa ve sani yüce bir kimseye de işarettir. Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse, hayra, din ve dünyasinda yükşeklige erişir. Çiktigi merdiven eski ise, ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yükşeklige erişir. Eğer düşmanlik içerisinde ise, düşmanına galip gelir. Kendisinin bir demir merdivenden düstügünü gören kimsenin dininde zayıflık meydana gelir ve bu halden döner. Eski bir merdivenden indığını görse, ticareti çöküntüye uğrar. Merdiven kirilsa ve kendisi de Uzerinde bulunsa düşmanına maglup olur. Bir merdiven koyarak belli bir yere çıktığını gören kimse bulunduğu gurur, korku ve helaktan kurtulur. Agaç merdiven, münafik bir kimsedir. Bazıları da, ağaç merdivenden yukari çikmak, kendllerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktir, dediler. Merdivenden yukari çikmak, liderlige bazen de serli kimselere tasimaya işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın