Rüyada kusmak görmek

Zor olan işleri halletmeye, emaneti iade etmeye, pişmanlık ve tövbeye, gam ve kederden kurtulmaya, bal kusmak tövbe etmeye, inci kusmak Kuran ilmine ve hayırlı söze, süt kusmak ıslam ölçülerinin dışına çıkmaya, yediği şeyleri kusmak mal ve dünyalıktan bbir kayba, kan kusmak mal ve çocuğa, uzakta bulunan yakının geri gelmesine, hastanın çok miktarda kusması onun vefatına, kustuğunu yemek yaptığı hayırdan vazgeçmeye, ınsana irkinti vermeyen, hoş ve güzel şeyler kustuğunu görmek huzu ve siması güzel olanevlada delalet eder. Düşünmeden hareket ettiğinizi, bu durumun ilerde sizi zor duruma düşüreceğini işaret eder. Düşünmeden hareket ettiğinizi, bu durumun ilerde sizi zor duruma düşüreceğini işaret eder. Genelde iyi sayılmaz. Kişinin konuştukları veya sağlığının bozulması yüzünden sıkılacağına işaret eder. Oruç olan bir kimse, rüyada kustugunu ve onu yaladığını gören kimse borcunu ödemeye kudreti olduğu halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günahkar olduğuna işarettir. Legen içine kustugunu gören kimse. günahlanndan tövbe eder ve hanımı ondan haram bir mala nail olur. Eğer kusuntunun tadi iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tövbe etmesine ve sapıklıktan kendi istegiyle dönmesine işarettir. Eğer kusuntunun tadi pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu sapıklıktan dönmesi onun vücudunda bulunan isdiraba, mal ve kazancında meydana gelecek musibete bunlar gibi uğrayacagi belalara binaen zorla mümkün olacağına işarettir. Kusmak, rüya sahibinin haksiz almis olduğu bir şeyi sahibine vermesine işarettir. Bu hal ise, tövbe ve pişmanliktir. Eğer kan kusarsa, o kimse günah işlemekten vazgeçer veya haram bir mal kazandığına pişman olur, yaninda olan emaneti sahibine verir. Eğer sarap içse ve onu kussa o kimse haram bir malı elde eder ve onu sahibine vererek bundan tövbe eder. Sarhos olup kustugunu gören kimse, cimri olduğundan çoluk çocuğunun geçimi için para sarfetmeyip, ancak kendisinde fazla olan bir şeyden geçimlerini temin ettiğine ve bundan da pişman olduğuna işarettir. Agiz dolusu aci safra kustugunu gören kimse, bir cezadan dolayı günah işlemekden beri durur. Yemek kustugunu gören kimse, bir adama bir şey bagislar. Kusuntu yemegi tekrar yuttugunu gören kimse, yaptığı bagistan geri döner. Kusuntu yedığını gören kimse, mal, hayır ve şöhrete erişir. Takat getiremeyecek derecede kustugunu gören kimse, ölür veya ölüme yaklaşir. . Fazla kan kustugunu görse, fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakin akrabalarindan gurbette bulunan bir kimsenin yolculuktan geri dönmesine işarettir. Bazı tabirciler kusmak, yemek suretiyle fazla mal israf etmektir. Bütün kusuntular, fakirler için hayra; zenginler için ise, makbul olmayip belki onların malları hakkında zarardir, dediler.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın