Rüyada kurban görmek

Rüyada kurban kesmek, kötü gözlerin neden olduğu sıkıntıdan kurtulmayı işaret eder ama kurban eti iyi sayılmaz.

Rüya yorumcusu için tabirinde hata yapmaya; diğer kimseler için adağını yerine getirmeye, rızka, hastalık ve şiddetten kurtulmaya; kişiyi Allah’a yaklaştıran amellere, kurban, mal taksimiyle ilgili bir memuriyete girmeye; bütün gam ve kederlerden kurtulmaya, müjdeye, sevinç ve berekete; hamile kadın için erkek çocuğa, kişinin kendini kurban etmesi borçtan kurtulmaya, zenginliğe yahut içinde bulunduğu her türlü olumsuzluktan kurtulmaya, kurban hacca gitmeye, kurktuğu şeyden güvende olmaya, ilahiyardım ve zafere, kurban eti dağıtmak üzüntü ve kederin gitmesine, izzet ve şerefe nail olmaya, kurban bazen çetinlik ve şiddete, düşmanlık ve münakaşaya, avdan gelecek kazanç ve rızka, kurban eti çalmak Allah Tealaya iftirada bulunmaya delalet eder.

Rüyada kurban adagini yerine getirmedığını görmek şiddetten kurtulmasina ve hastasınin iyileşmesine delalet eder.

Bazen de koyun, keçi ve sigir gibi hayvanlardan gelecek menfaatle rızklanmaya delalet eder.

Kurbandan insanın Cenab-ı Hakka yaklaşmak kastettiği şey anlasilir ve öyle tabir edilir.

Deve kurban ettiğini gören kimse, cuma namazlarini kaçirmaz.

Kurban görmek, bazen mal bölüsülecegine de işarettir.

Kurban bütün keder ve gamlardan kurtulmaya, sevindirmeye ve berekete müjdedir.

Rüyayı gören hamile kadın ise, hayırlı bir erkek çocuk dogurur.

Rüyada seriat bakımından kurban edilmesi caiz olan bir hayvani kurban kestigini görmek hayır ve menfaattir.

Eğer rüya sahibi bir yere bagimli ise kurtulur.

Eğer kederi ve sıkıntısı varsa geçer.

Eğer hasta ise iyilesir.

Eğer fakirse zengin olur.

Borçlu ise borcunu öder, hacca gitmemis ise gider, darlikta ise Allah rızkını genişletir.

Kirmani’ye göre, kurban etinin halka bölünüp verildığını görmek, zengin bir adamın vefat ederek malının akrabalarina taksim olunacağına işarettir.

Cabirül-Magyibiye göre; kurban görmek iki şekilde tabir olunur; biri müjde, diğeri berekettir.

Eğer rüyayı gören kadın ise ve hamile ise bir hayırlı çocuk dogurur.

Bir koç kurban ettiğini görmek fidyedir.

Bunun bereketi ile belalardan kurtulur.

Azasindan birinin noksan olduğu görülen bir hayvani kurban etmek dininde noksan olacağına işarettir.

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada kurban görmek adak hususunda vefa, hastalıktan sakinma, fayda ve menfaat ile tabir olunur.

Bir deve veya öküz veya koç kurban ettiğini gören, çok büyük bir sevap işler.

Rüyada kurban kestigini gören, esir ise kurtulur, tutuklu ise tahliye edilir, borçlu ise borcundan kurtulur, fakir ise geçimi kolaylasir, kederli ise sevinir.

Kestigi kurbanin etini dagittigini gören, sıkıntıdan kurtulup feraha erer ve şerefe nail olur.

Bir hastanin kurban kestigini görmesi onun ölümüne, başka bir rivayete göre de iyileşmesine yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de rüyada kurban, hastanin iyileşmesine işarettir.

Bazen de koyun, keçi ve sigir gibi ev hayvanlarindan gelecek menfaatle rızıklanmaya, işarettir.

Deve kurban ettiğini gören kimse, cumaya erken saatte gider.

Sigir kurban etse ikinci, koç kurban etse üçüncü, tavuk kesse dördüncü, yumurta tasadduk etse (sadaka verse) besinci saatte cuma namazına gider.

Kurban görmek bazı kere mal taksim eden memur olmaya işarettir.

Kurban, bütün keder ve gamlardan kurturmaya, sevinmege ve bereket olmasına müjdedir.

Rüyayı gören, hamile kadın ise hayırlı bir erkek çocuk dünyaya getirir.

Kendisini rüyada kurban ettiğini görse, esir ise esaretten kurtulur, borçlu ise borcundan kurtulur.

Fakir ise zengin olur ve kolayliga kavuşur.

Herhangi bir şeyden korkan kimse kurban kestigini görse, korktugundan emin olur.

Haccetmemis kimse görse, hacca gider.

Seferde bulunan kimse görse, nusret ve zafere erişir.

Gam ve kederli birisi görse gam ve kederinden kurtularak sevince kavuşur.

insanlara kurban eti dagittigini gören kimse, üzüntü ve kederinden kurtulur, izzet ve şerefe nail olur.

Bir kimse kendisinin kurban eti çaldığını görse Allah’a (C.C.) iftira eder.

Bazı tabirciler dediler ki Hasta adam kendini kurban ediyor görse, ölür.

Bazıları da, hastalığından şifa ve afiyet bulur, demişlerdir.

Rüyada kurban görmek, zevceye veya kendisiyle iftihar edilen çocuğa ya da kendisiyle Allah’a (C.C.) yaklaşilan iyi amele işarettir.

Kurban çetinlik ve şiddete, düşmanliga, aile ve akraba arasında çikan münakasaya, savaşa veyahut avdan gelecek kazanç ve faydaya işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın