Rüyada cima görmek

Rüyada cinsi münasebet görmek yardımla yorumlanır.

Rüyada bir kadınla sevişmek çok büyük bir mevkie çıkmış bir kişiden büyük bir yardım göreceğine; tanımadığı bir kadınla sevişmek ve cima etmek hükümet tarafından bir yardım göreceğine, bir düşmanla cinsi münasebette bulunmak ona karşı üstünlüğe ve zafere işarettir. Her hangi bir hayvanla zina ettiğini görmek, hayır için başladığı bir işi tamamlayamayacağına delalet eder.

İbn-i Kesir’e göre rüyada birleşme görmek hayra ve sevince delalet eder. Nikâh geçmeyen biriyle birleşmek meşru olmayan çocuğa, düşmanının kendisi ile birleştiğini görmek, ona üstün geleceğine delalet eder. Cafer-i Sadık (RA) a göre rüyasında bir kimse ile birleşip üzerine gusül etmesi gerektiğini görmek rüyasının tabiri, eğer rüyada tatmin olmuşsa, batıldır. Çünkü bu rüya şeytanidir.

Zina rüyası hıyanete delalet eder. Komsusunun karısı ile birleşme yaptığını görmekte hayır yoktur. Bir başka rivayete göre de rüyada cinsi münasebette bulunmak büyük bir rütbeye işaret eder. Rüyada görülen cinsi münasebette meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez.

Düşmanı ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarının birisiyle cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, onlara iyilik eder.

Tanımadığı bir adamla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, malca israf eder. Münasebette bulunmak borcu ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir.

Rüyada cinsel ilişki de bulunmak istediği bir kadının erkek olduğunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez. Rüyada küçük bir kızla cima ettiğini gören kimse, bakire bir kızla evlenir.

Bazı tabirciler de demişlerdir ki rüyada bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanlı ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, nihayeti olmayan bir meşakkat isabet eder. Bir kimse rüyada kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse ve o kadın da örtülü olsa, hayra işarettir.

Bir insanın rüyada tanımadığı bir kadınla cinsi münasebette bulunması, o kadının görünüşünce o insana arız olacak işlere ve o nispette işinin tamamlanmasına işarettir. Eğer o kimse zengin ise, çocuk için birtakım şeyler bağışlamasına ve malik olduğu şeyleri ona vasiyet edip ve buna dair de vasiyetname yazmasına işarettir.

Rüyada cinsi münasebette bulunmak, yolculuk, harp, yapma gitmek, sefere çıkmak, savaşmak ve insanın din ve dünyaca istediği şeyden muradına kavuşmasına işarettir. Rüyada hanımı ile cinsi münasebet yaptığını gören kimse, hanımından umduğu şeye veya hanımı kendisinden ümit ettiği şeye işarettir.

Zina eden bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelliği nispetinde dini emirleri yerine getirir.

Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, sevinç ve ferahlıkla dini bahislerden hayırlı bir şey duyar. Bir kadın rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kadının münasebette bulunduğu kadının sırrına muttali olmasına, fikir ve hareketlerinde bulunduğu kadını tanımıyorsa, boş bir isle uğraşmasına işarettir.

Evli bir kadın, rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocasından ayrılacağına işarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyle münasebette bulunduğunu veya ölünün kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kimsenin öleceğine işarettir.

Bir kimse rüyada cinsiyet organı ile kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görse, o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazım gelenler için cimrilikte bulunmasına, malını israf ederek sarf etmesine ve esini boşamasına işarettir. Eğer bu rüyayı gören fakirse, onun şiddetli bir hastalığa yakalanmasına, bazen de kendisine nikâhı haram olan kadına yaklaşmasına işarettir.

Rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu görmek, kişinin, din ve dünyalık olarak istediği şeye kavuşmasına; lezzete, menfaate, rahatlamaya ve iç huzuruna ermeye yorumlanır.

Rüyada kendi eşiyle cinsi münasebette bulunduğunu görmek, eşinden arzu ettiği şeye nail olmaya, eşinin de kendinden umduğu şeye kavuşmasına dalalet eder.

Rüyada bir çocukla münasebette bulunmak bir belaya duçar kalmaya, bir delikanlı ile bu işi yapmak sonsuz bir meşakkate uğramaya, çirkin ve eski elbiseli bir kadınla cinsi münasebette bulunmak şerre, mütesetter ve iyi giyimli bir kadınla bu işi yapmak hayra yorumlanır.

Rüyada erkek kardeşiyle bu işi yapmak, onun tarafından aşağılanıp horlanmaya, yoksul kimsenin oğluyla cinsi münasebette bulunması, onu ilim tahsili için hocaya okula göndermesine, zengin ise oğluna mal ve dünyalık bırakmasına işarettir.

Rüyada kendi kendine cinsi münasebette bulunduğunu görmek kimseye himmet etmemeye, iyiliğini bekleyenlerden bunu esirgeyerek cimrilik etmeye işaret eder.

Bunu yapan kimse fakir ise hastalanmasına yahut nikâh düşmeyen bir yakınına yaklaşmasına; bir kadının başka bir kadınla cinsi ilişki kurduğunu görmesi, onun sırlarına vakıf olmaya, eğer bu kadını tanımıyorsa, boş ve anlamsız bir işle meşgul olmasına tabir edilir.

Rüyada arka taraftan bu fiili işlemek olmayacak şeyi arzu etmeye ve bu yolda malını harcamasana, kadının ölmüş erkekle, erkeğin de ölmüş bir dişi ile ilişkide bulunduğunu yahut ölünün kendisiyle münasebette bulunduğunu görmek vefat edip o ölünün bulunduğu mezarlığa defnedilmeye delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın