Rüyada küçük tepe görmek

Rüyada küçük tepe görmek; izzet, hürmet ve rifat sahibi kimsedir.

Rüyada görülen küçük tepenin kenarindaki yapilar, rüyayı görenin ailesidir. Bundan dolayı, yüksek ve düz bir yerde küçük bir tepe gören kimse gördügü düz yeri büyüklügü miktarinca, dünyada genişlige kavuşur.

Tepenin etrafinda yesillik görse o gördügü yesillik, kuvvetine, dinine veyahut güzel muamelelerine delalet eder.

Bir tepe veya yüksek bir yer üzerinde durup oraya raptedildiğini görenin, işi yüksek olur. Yahut durumunu vasfettiği bir adama itimat eder ve o adam da o kimseyi tepede kaldığı miktarca yardım ve himayesine alır.

Gördügü yüksek tepe ile beraber dünya zinetlerine ait olan şeyler de varsa, durdugu tepe üzerinde rüyayı görenin ikameti için yaptiracagi binalara delalet eder. Kendisini küçük tepe üzerinde görse, kaygi ve acilardan kurtulur.

Bir tepe üzerine çiktigim görse dindar bir kimseye reis olur. Yüksek bir yer üzerinde olduğunu görse, yücelige, saltanat ve reislige ve malının artmasına, rütbe ve şerefli olmasına delalet eder. Yüksek bir yerden indığını gören kaygi, üzüntü ve sıkıntılara girmeye delalet eder.

Çamurdan küçük bir tepe üzerinde olduğunu gören mülk ve saltanata nail olur. Insanlar topraktan yaratildiklari cihetle, yer, insana delalet ettiğinden dolayı her yüksek tepe ve yerler, nesep, ilim, mal ve saltanat cihetiyle, şöhreti ve medhi diğer insanlardan yüce olan kimaeye delalet eder.

Bazan yüksek yerler, güzel meskene, yüksek mertebeye ve güzel binege delalet eder. insan kendisini yüksek bir tepe ve yüksek yerde bir şey üzerinde olduğunu görse, gördügü seyin altında da insan varsa ve hasta ise o şey o kimsenin kabri ve tabutudur. Hasta değilse ve evlenmeyi isteyen biriyse, gördügü yerin yükşekligi topragin çoklugu ve genişligi nisbetinde, zengin, şerefli ve medhe layik bir kadınla evlenir.

Yüksek bir tepede halka hitap ettiğini veya ezan okuduğunu görse, mülke ehil ise mülke nail olur. Hakimlik, fetva, ezan ve hitabet gibi şöhret veren ve insanların şereflilerinin bulunduklari bir makama nail olur.

Bir kimse kendisinde yüksek ve düz arazisi olan bir tepeyi görse, o düzlük arazinin genişligi nisbetinde insanlar arasında şöhreti yaygin bir kimseye delalet eder. Küçük tepe üzerinde oturdugunu gören için bu rüya rütbedir. Eğer o tepe çöplük yeri ise o çöplük kendisinde her türlü şey bulunan dünyadir.

Bazan tepe zevceye yahut çok kadına veya kötü halde bulunan hanıma delalet eder. Eğer o tepe çöplük ve hayvan pisligi bulunmayan yüksek ve bilinmeyen bir yer olursa tebaasindan selametle beraber saninin yüce olmasına delalet eder.

Yorum yapın