Rüyada alamet görmek

Rüyada alamet görmek; eğer görülen alamet iyi ise rüyayı görenin niyet ve maksadının gerçekleşeceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada görülen her çeşit iyi alamet memuriyet, maksadın gerçekleşmesi demektir.

Rüyada alamet görmek, zor işlerde kolaylık ile karşılaşmaya ayrıca makam ve uhrevi saadete nail olmaya tabir edilir.

Rüyada alamet görmek, rüya sahibinin düşmanını kahredebilecek dirayete ve inanca sahip olduğuna işarettir.

Rüyada görülen alamet kötü ise bu alametin tabiri de kötüdür, iyiye yorulması mümkün değildir.

Rüyada her nev’i alamet görmek; memuriyet sahibi olmaya, çalıştığı işte rütbe alacağına ve konumunun yükseleceğine tabir olunur.

Rüyada her çeşit alamet görmek; zor işlerde kolaylıkla karşılaşmaya ve giriştiği kavga/savaş ortamında düşmana üstün olmakla yorumlanır.

Abdulgani Nablusi; “Alamet görmek ikbal ve mutluluğa delalet eder.” buyurmuşlardır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın