Rüyada nazarlık görmek

Nazarlık görmek sevinçli haber ve gelişmelere, boncuk vb. şeyleri nazarlık olarak takındığını görmek hurafeye; nazarlığı muska yahut istiaze (sığınma) duaları bulunur halde takmak emniyet ve güvene delalet eder.

Rüyada nazarlık görmek, takmak veya asmak, birbirini kovalayan çok iyi müjdeli haberlere işarettir.

Rüyada nazarlık görmek çok güzel haberler almaya yorumlanır.

Rüyada (Maşaallah) yazılı ve benzeri nazar değmemesi için kullanılan şeyleri görmek, birbiri ardınca müjdeli haberler alacağınıza delildir.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen nazarlık, hastalığa, işlerin durmasına ve kedere düşmesine işarettir.

Rüyada herhangi bir nazarlık çeşidi görmek; ardı ardına çok sevineceğiniz haberler alacağınıza işarettir.

Yorum yapın