Rüyada kanat görmek

Erkek evlada, rütbeye, mal ve elbiseye, kişiye ağırlık veren ve uçmak için gerekli rüzgarı bulamayan kanat işlenen günahların ağırlığına delalet eder. Rüyada kanat görmek iş ve aşk hayatında başarı kazanacaksınız demektir. Rüyada kanat görmek iş ve aşk hayatında başarı kazanacaksınız demektir. Rüyayı gören kişi erkek ise ani olarak sağlam olmayan bir aşk macerasına atılacak demektir. Kadın ise uzunca bir yol yapar veya kısmet alır. Huzur olarak da yorumlanır. Rüyada kanat görmek erkek evlatla yorumlanır. Rüyasında iki kanadi olduğunu görmek, iki erkek çocuğu olacağına delalet eder. Bir rivayete göre, kanat, elbise olarak da tabir edi-lir. Rüyada kanadinin olduğunu ve uçtugunu görmek, yolculuğa çikmakla; kanadi olduğu halde uçamadığını görmek, hayırla yo-rumlanir. Iki kanat, mal ve iki çocuktur. Bu sebeple kanadinin ki-rildığını görmek, çocuklarının hasta olmasına; kanadinin koptugunu görmek, çocuğunun ölümüne işarettir. Kanat aynı zamanda yolculuktur. Rüyasında kanadinin vücuduna ağır geldığını ve bu yüzden uçamadığını görmek, büyük bir günah işlediğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada kanat, erkek evlattir. Bundan dolayı iki kanadi olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu dünyaya gelir. Kanat, elbisedir. Elbise de tabirde, maldır. Bazen de rütbeye işarettir. Rüyada kanadinin olduğunu ve bununla uçtugunu gören kimse, kuvvet ve kudretle yolculuk yapar. Kanadi olduğunu fakat uçmadığını görene bu rüya hayırlıdır, iki kanat, mal ve iki çocuktur. Bundan dolayı kanadinin kırıldığını gören kimsenin çocuğu hasta olur. Kanadinin yerinden koparildığını görenin çocuğu ölür. Kanat, mal ve yolculuktur. Bazen de kanat, rüya sahibi için akrabalari tarafından gelecek aciya işarettir. Kanadinin kendisine agirlik verdiğini ve uçamaz hale geldığını gören kimsenin günah islemis olduğuna işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın