Rüyada tırnak görmek

Rüyada tırnak görmek; kişinin gücüne ve kuvvetine işaret edip kendisine karşı düşmanlık besleyenlerle girişeceği mücadeleden galip olarak çıkacağına tabir edilir.

Rüyada görülen uzun tırnak mesleği gereği olursa rızka, diğerleri için ayıp ve kusura, sünneti terk etmeye, tırnak kesmek sünnete uymaya yahut borç vermeye, uzun ve güzel tırnak mala, elbiseye, ziyada güç ve kuvvete, tırnağın yok olması güç ve iktidardan düşmeye delalet eder.

Rüyada tırnak kesmek veya dişlerini tırnağıyla koparmak kötü bir alamettir.

Rüyada tırnak kesmek kötü bir olaya işarettir.

Rüyada tırnak görmek alacak veya borçla yorumlanır.

Güzel tırnaklar başarı kazanacağınız işlere gireceğinizi bildirir.

Bakımsız tırnaklar, dert ve hastalığa yorumlanır.

Güzel tırnaklar başarının işaretidir.

Bakımsız tırnaklar, sıkıntı ve hastalık anlamına gelir.

Kişinin kendi çalışması sonucu sahip olduğu değerli şeyler veya paradır.

Tırnağının uzadığını görenin borcu artar.

Tırnağını kesmek ise borcunun kolaylıkla ödeneceğine işarettir.

Tırnaklarını kestiğini gören keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Abdulgani Nablusi’ye göre, rüyada tırnak görmek zaferdir.

Tırnağın uzunluğu sanat ve mesleği itibariyle ona muhtaç olan adamlar için rızkta genişliğe delalet eder.

Bunun aksi olarak tırnağı kesilmiş görmek, bu gibi kimseler için dar bir geçime işarettir.

Tırnak bir erkeğin kuvvet ve kudreti olarak da tabir edilir.

İbn-i Şirin’e göre, tırnak görmek insanın süsünü, kahramanlığını, kuvvetini gösterir.

Rüyasında bir tırnağının olmadığını görmek, malının elinden çıkmasına ve kudret ve kuvvetinin azaldığına delalet eder.

Tırnağını kopmuş veya kırılmış görmek de böyle tabir edilir.

Gereğinden fazla tırnağını uzamış görmek, dininde fesada delildir.

Parmaklarında tırnak olmadığını gören iflas eder.

Fakirleşerek kan azalır.

Rüyada tırnaklarının kırıldığını görmek ölümle yorumlanır.

Tırnaklarının sarı renkte olduğunu gören ölür.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen davar tırnağı, ilme ve ilmin eserine tabi olmaya, rızka ve zenginliğe işarettir.

Davar tırnağı bir yerden kendisi için zaruret olan diğer bir yere göç etmeye işarettir.

Davar tırnağı sapıklıkta bulunan kimse için hidayettir.

Hayvanları görmeksizin evler arasında davar tırnaklarını görmek ve seslerini işitmek, yağmur ve sellerin meydana çıkmasına işarettir.

Rüyada tırnak görmek, düşmana zafer bulmaya işarettir.

Bazen de tırnağın uzunluğu, rızkın bol olmasına işarettir.

Tırnağa ihtiyacı olan kimsenin tırnağım kesilmiş görmesi, yukardaki tabirin aksinedir.

Bazen de tırnak uzunluğu, Sünnet-i Seniyyeyi terk etmeye işarettir.

Tırnak kişinin kuvvet ve kudretidir.

Bu sebepten bir kimse tırnağının kırılacak kadar uzadığını görse, kuvvet ve malının artması, düşmanına karşı kullanacağı silahı ve kendisini ondan koruyacak aleti olur.

Rüyada tırnağının olmadığını gören kimsenin, kuvveti gider.

Tırnağım normal bir şekilde kestiğini gören kimse, Peygamberin sünnetine uyar.

Tırnağın haddinden fazla uzunluğu, ayıp ve kusurdur.

Rüyada, tırnağının düşmanınkinden daha uzun olduğunu gören kimse, düşmanına zafer bulur ve hasmına galip gelir.

Tırnaklarının düştüğünü gören kimse, malından zarar eder ve maksadını icra etmekten aciz kalır.

Rüyada tırnak kesmek, sünnet-i Seniyyeye uymaktır veya borç para vermek suretiyle malının kendisinden çıkmasıdır.

Tırnağı boyalı ve kınalı ise borç verdiği şey altındır.

Tırnakların beyazlığı, hafıza ve anlayışa işarettir.

Tırnakların normal olarak görülmesi, din ve dünyaca iyiliktir.

Rüyada tırnaklarıyla uğraşmak, dünya malım toplarken hile yapmasına işarettir.

Tırnakların uzunluğu ile beraber güzelliği, mala, elbiselere, düşmana karşı koymak için silaha, hasmına karşı müdafaa yapabilmek için delil ve cevap hazırlamaya yahut düşmanın şerrinden kendisini korumak için düşmana mal hazırlamaya işarettir.

Rüyada tırnaklarını kestiğini gören kimse, sadaka-i fitresini verir, tırnaklarının eksik veya derisinden çıkarılmış yahut kırılmış olduğunu gören kimsenin, servetinin gitmesine ve dünyaca kudret ve kuvvetinin zayıflamasına işarettir.

Rüyada tırnağının yırtıcı kus tırnağı gibi olduğunu gören kimse harpte ise, düşmanına galip gelir.

Tırnaklarıyla uğraştığını gören kimse, dünya işlerinde hile yapar ve dünyayı kendi tarafına çeker.

Rüyada tırnağının yok olduğunu görse iflas eder.

Kuvvet ve kudreti azalır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın