Rüyada kadeh görmek

Rüyada kadeh görmek, hayra, evliliğe ve çocuğa yorulur.

Rüyada dolu kadeh görmek hamile kadına; kadehteki suyun dökülmesi çocuk düşürmeye, kırılması kadının vefatına delalet eder.

Su veya şerbet içtiğimiz kadehleri rüyada görmek daha ziyade evin hanımına işarettir. Altın ve gümüş kadehler, sağlamlığa işarettir. Kadehten su dökülmüş ise, kadının doğumunun olmayacağına; kırıldı ise vefatına işarettir.

Rüyada elinde dolu bir kadeh görmesi, fakat bardak elinden düştüğü halde su elinde kalmış ise karısının bir oğlan doğurup vefatına işarettir.

Rüyada kadeh görmek, kadına ve hizmetçiye tabir edilir. İçki dolu kadeh hayırsız, zevk düşkünü bir çocuğa işaret eder. Su dolu kadehten su içmek çocuk sahibi olmak demektir. Hayırlı iş, kısmet, evlilik, eş olarak yorumlanır. Rüyada kadeh eşe yorumlanır.

Rüyada görülen altın ve gümüş kadehler, cam kadehlerden daha iyiye tabir olunur. Bazen cam ve billur kadehler gizli şeylerin meydana çıkmasına da delildir. Rüyada bir dolu kadeh görmek, çocuğun düşeceğine, kadehin girildiğini görmek, karısınin öleceğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada elindeki bir kadehin düşüp girildiğini, kadehin içindeki suyun elinde kaldığını görmesi, esinin çocuk doğururken öleceği-ne ve çocuğunun yaşayacağına işarettir. Eğer kadeh kırılmaz da yalnız içindeki su dökülürse, çocuğun ölüp kadının sağ kalacağına delalet eder.

Abdülgani Nablusi’ye göre; rüyada kadeh, kadın hizmetçi ile de tabir olunur. Billur kadehlerin kırılması bazen de sıkıntı ile yorumlanır. Rüyasında kadeh yediğini gören kimse, sıkıntı içine düşer. Kadehlerdeki suyun boşaldığını görmesi su taşıyan adamın ölümüne işarettir.

İbn-i Kesir’e göre kadeh; eş ve hizmetçi ile tabir olunur. İçinde su dolu bir kadeh verildiğini ve alıp içtiğini gören evlenir veya evine hizmetçi alır. Onunla evlenir ve ondan bir çocuğu olur.

İbn-i Şirin’e göre rüyasında kadehi kırılıp içindekinin döküldüğünü görenin çocuğu yaşamaz. Elinde boş kadeh görenin evladı olmaz. Elindeki kadehin içindekini içip bitirdiğini görmek, ecelinin yaklaştığına, kadehte tadı çok kötü bir şey olduğunu görmek ölüme delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada kadeh görmek, zevceye ve hizmetçiye işarettir. Altın ve gümüş kadehler, daha sağlam olduğundan, cam ve billur kadehlerden tabirce hayırlıdır. Bazen cam ve billur kadehler gizli şeylerin meydana çıkmasına işarettir. Dolu kadeh, hamile kadına işarettir. Eğer kadehin içinde bulunan suyun döküldüğünü görse, hamile olan kadın çocuk düşürür. Rüyada kadehinin kırıldığını görse kadın ölür.

Bir kimse rüyada elinde bir kadeh olduğunu ve kadehin elinden düşüp kırıldığını ve içindeki suyun elinde kaldığını görse, o kimsenin hanımı bir oğlan çocuğu doğurur ve kadın ölür, çocuğu kalır. Eğer kadeh kırılmayıp su dökülecek olsa o kadının doğurduğu çocuğu öbür, kendisi kurtulur.

Kadeh, rızka işarettir. Kadehler kadınların çeyizlerinde bulunduğundan mala, içindeki su içildiğinden dolayı da iki yönden gelecek suya işarettir. Bazen billur kadehler kırıldığından sıkıntıya işarettir. Rüyada kadehleri yediğini gören kimse, büyük bir sıkıntıya düşer.

Rüyada kadeh görmek kısmet, hayırlı iş, evlilik, eş olarak yorumlanır. Genç bir kız, rüyasında içinde temiz su veya şerbet dolu bir kadehi aldığını görürse iyi huylu çalışkan biriyle evlenir. Elinde boş kadeh bulunan bekâr biri çevresindekilerin yardımıyla bir eş bulur. Rüyada kadeh görmek; evlilik ve çocuk sahibi olmaya işarettir.

Yorum yapın