Rüyada kuş görmek

Rüyada kuş görmek

Rüyada kuş görmek, çok arzu ettiğiniz bir isteğinizin gerçekleşeceğine ve bu vesileyle de sevineceğinize tabir edilir.

Rüyasında bildiği veya bilmediği bir kuşa sahip olduğunu görmek, hayra ve muradına ermeğe işarettir.

Rüyada üzerine bir kuş konduğunu görenin muradı gerçek olur.

Bir kuşun üstünden uçup gittiğini gören muradına erer.

İbn-i Şirin’e göre; rüyasında büyük kuş görmek kederdir.

Bir yerde kuşların ötüştüklerini görmek, o yer halkı için musibettir.

Bir kuşla konuşmak büyüklük, elinde bir kuşun öldüğünü görmek kederdir.

Bir kuşu sırtına aldığını görmek, menfaat göreceğine delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen kuş, tanınmıyorsa, Azrail (A.S.)’a işarettir.

Rüyada görülen ve tanınmayan kuş, bir hastanın evinden küçük bir tas, yaprak, kurt veya bunlar gibi bir şeyi kaldırıp beraberce gökyüzüne uçsa, o hasta ölür.

Kusun kendi üzerine düştüğünü görmek, misafirin gelmesine işarettir.

Bazen de bu kuşun, başı, sırtı, kucağında veya boynu üzerinde olduğunu görmek, rüya sahibinin yaptığı isine işarettir.

Eğer kuş beyaz ise işi de temiz ve iyi olur.

Bulanık ise, işinin karışıklığına işarettir.

Ancak rüya sahibinin yanında hamile olan bir kadın varsa ve o kuş da erkek ise, kadından doğacak çocuk erkek, dişi ise, doğacak çocuk da dişidir.

Büyük kuşlar reis, tahsildar, alim, tüccar ve zengin kimselere işarettir.

Su kuşları, iki cihetten riyasete ve hususi vazifelere nail olmuş şerefli insanlara işarettir.

Bazen de kara ve denizde yolculuk yapan adamlara işarettir.

Kuşların sesi, sesle ağlamaya işarettir.

Güzel bir sesle öten kuşlar, gerek erkek ve gerek dişi olsunlar, ses sanatkârlarına işarettir.

Kus kümeleri, onları yiyen yahut onlara rastlayan kimse için altın, gümüş ve saltanata nail olmaya işarettir.

Rüyada kuşları, başının üzerinde uçtuklarını gören kimse, reislik ve yöneticiliğe nail olur.

Rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanma indiğini görse, o kimsenin sevineceği bir müjdenin geleceğine işarettir.

Kus adamın kendi amelidir.

Bazen de bilinmeyen kuş öğüt ve nasihate işarettir.

Rüyada gördüğü kuş güzelse, onun ameli de güzeldir.

Yahut hayırlı bir haberle ona bir kimse gelir.

Rüyada kendisiyle beraber çirkin bir kuşun bulunduğunu görse, o kimsenin ameli, kötüdür.

Yahut kötü bir haberle ona bir kimse gelir.

Bilinmeyen kuş rızıktır.

Bazı tabirciler siyah kuşlar, günah; beyaz kuşlar, iyiliğe; alaca kuşlar ise, riya ve karışık amellere işarettir, dediler.

Rüyada, düsen kuşu görmek, erbabı içinde oyun ve eğlenceye, ona sahip olan için yüksek makarna, ferahlığa, sevince ve düşman üzerine galip olmaya yahut bunlardan bir şeye işarettir.

Yırtıcı ve parçalayıcı kuşu görmek yabani canavara ve yerdeki haşerelere işarettir.

Yaralayıcı ve insanlar tarafından terbiye edilmiş kuş, izzete, devlete ve faydalı rızka işarettir.

Eti yenen kuşu görmek, kolaylıkla elde edilen faydaya, öten kuşları görmek de salih bir kavme işarettir.

Hayır olmayan şerli kuşu görmek düşmana, şerri olmayan sadece hayrı olan kuş da, korkudan emin olmaya, helal rızka ve elbiselere işarettir.

Uçmayan kuşu rüyada uçtuğunu görmek, ahdini bozmaya ve isyan ile meşgul olmaya işarettir.

Devamlı su içinde bulunan kuşu görmek, geçimi su üzerine olan kimselere, yahut takva sahibi kimseye ve temizliğe işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın