Rüyada inci görmek

Danyal Aleyhisselama göre rüyada inci görmek er-kek ve kız evlada delalet eder. İbn-i Şirin’e (RA) göre rüyada inci güzel bir kadına veya hizmetçiye işarettir. Kendisinin bir çok incisi olduğunu gören, çok mala ve nimete sahip olur. Dizi halinde ol-mayan inci görmek Kuran ve eğer dizi halinde ise ilim ve hikmet ile tabir olunur, inci gören, mantiksiz konuşur veya Kuran oku-mayi unutur. Rüyasında inciyi ateşe attigini gören, layik olmayan birine ilim ögretmege kalkar. Bir inci buldugunu görenin güzel bir çocuğu olur. Iri bir incisi olduğunu görmek, çok mala, onu satmak, ilim sahibi olmaya delalet eder. Incisini ayağınin altına aldığını gören, kızini layik olmayan biriyle evlendirir. Eğer bu inci kirilir ise, kızinin ölümüne veya kocasından ayrılacağına işarettir. Abdulgani Nablusi’ye göre; dizili olarak inci buldugunu gö-ren, kuran okur veya onu bir başkasına ögretir. Dizi halinde ol-mayan bir takım inci buldugunu görenin çocuğu ve hizmetçileri çok olur. Inciler iri taneli, rengi berrak, yuvarlak olurlarsa, güzel es ve hizmetçi ile tabir olunur. Bazı yorumculara göre, iri taneli inci görmek rızk bolluğuna ve berekete delalet eder. Rüyada bagli ve kutu içinde inci görmek, hü-zün ve kederle yorumlanır, inci yuttugunu gören ilim ve bilgi sahi-bi olur. Agzindan inci çıktığını görmek, iyi söz söylediğine delalet eder. Bir çöplüge dökülmüs inci gören, ilim ve bilgi ile alay eder. Elinde bir inci olduğunu görenin, karısı hamile ise dogurur. Ebu Said El-Vaiz demiştir ki; söyle isitmistim:” bir erkek Ibni-i Sirine gelerek; rüyada gördüm ki, iki kişi agizlarina inci soku-yorlardi. Bunlardan biri agzina soktugu inciyi daha küçük olarak çikariyor, öteki ise daha büyük olarak çikariyordu. Acaba bunu nasıl tabir edersiniz’ diye sormus, İbn-i Şirin de su yorumu yap-mis; agzina soktugu inciyi daha küçük olarak çikaran adam be-nim. Çünkü ben duydugumu söylerim. Büyük olarak çikardığını gördügün adam ise yalanci bir adamdir, işittigini büyülterek söy-ler”. Dizilmis inci rüyada Kuran ve ilim ile tabir olunur. Rüyasında inci deldığını gören, bir çok ilim ögrenip bunu halka anlatır. Agzi-na inci koyduğunu görmek, güzel söze delalet eder. inciyi bir nehre veya bir kuyuya attigini gören halka iyilik eder. Bir başka rivayete göre de rüyada dizilmis inci görmek, kurana, ilme veya çocuğa işaret eder. Rüyada kendisinin inci deldığını gören kimse, kurani dogru bir şekilde tefs eder. inciyi yuttugunu veya sattigini gören kimse, kuranii unutur. Rüyada inci aldığını gören kimse, çok ilim ögrenir ve halk içinde değeri artar. Agzina inci sokan kimse iyi bir dindar olur. Bir kimse rüyada kendi agzindan inci saçtığını insanlann ve kendisinin o incileri aldiklarim görse, o kimsenin hikaye söyleyerek halka vaaz ve ögüt vermesine ve insanların ondan faydalanmasina işaret eder. Rüyada kendisine bir inci verildigim gören kimse, o incinin kiymeti nisbetinde kendi akrabalarindan bir kız elde eder. Rüyada bir inciye malık olduğunu gören kimse, evlenir. Bir kimsenin emanet bir inci alması ömrü olmayan bir çocuğa işaret eder. Rüyada denizden veya nehirden, birçok inci çikardığını gören kimse, devletin hazinelerinden veya o nehire mensup kimselerin malından helal mala erişir. Çok inci hizmetçilere ve miras gözleyen kimsenin kendisine ait olacak birçok mala işaret eder. Çok inci, alim için ilme, vali için valiliginin devamına tüccar için ticarete, naf ve zanaatkar için onlann mesleklerine işaret eder. inci her seyin kemali ve güzelligidir. Rüyada bir inci yuttugunu gören kimse, hakikatini bildigi bir şeyde sahitle yapmaz. Rüyada inci çignedığını gören kimse, gösteriş yapmak insanları hakkında dedikodu eder. Rüyada inci kustugunu ve onu çigneyip yuttugunu gören kimse, insanlara hile yapar ve onlari giybet eder. Rüyada inciyi bir kuyuya veya bir nehire attigini gören kimse, insanlara, iyilik eder. Bir kimse kendisinin inci saydığını görse, o kimseye meşakkat ve mihnet iş bet eder. Bir kimse rüyada inci görmesi fazlaca sevinecegine işarettir. Kendisine inci verilen kimse ululuga erişir. inci yuttugunu, sonra çikanp attigini gören kimse, her zaman Kurandan ezbere okuduğu şeyi unutur. inci, mal, hizmetçi ve güzel söze işaret eder. inciden yapılmış kelepçe nikaha veya maldan bir parçaya ya da Kurandan bir hatim indirmeye işaret eder. Bir kimse rüyada inci yuttugunu görmesi, o kimsenin ezberleyecegi ilme ve hikmete işaret eder. Rüyada dizilmis veya dizilmemis daginik incileri bir çöplüge veya bir yola ya da incinin orada bulunmasi çirkin görülecek bir yere attigini gören kimse, ilim ehli olmayan kimseye ilim ögretir ve o şekilde ameli de hafife almis olur. Tabirce incinin büyügü küçügünden daha faziletlidir. Bazen de incinin büyügü Kurandan uzun surelere işaret eder. Henüz delinmemis inci, bakireye işaret eder. incinin delinmisi kendisinde zahmet olmayan ve çabucak elde edilecek bir rızka işaret eder. Bazen de inci, akan göz yasma işaret eder. Rüyada görülen büyük inci tanesi hamile kadın için erkek çocuktur. Bundan dolayı bir kimse, hanımının kendisine bir inci verdiğini görse, o kimse hanımından güzel bir erkek çocuğa işarettir. Verilen incinin parlakligi yoksa, çocuk kız olur. Eğer hanımından bir inci alsa ve o inciyi bir sandik içinde gizlese veya üzerine bir bez örtse yine dogacak çocuk kızdir. inci, kadın için hayırdir. Rüyayı gören kadın nikahli değilse, inci, evlenmek ne, kadının çocuğu yoksa, inci, çocuğunun olmasına kocası ve çocuğu varsa, o kadının zengin olmasına işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın