Rüyada kıyamet görmek

Rüyada kıyamet gününü görmek, gören kimseyi kasdettiği masiyet ve çirkin şeylerden korkutmaya ve onu günahtan sakindirmaya işarettir.

Rüyada kıyamet görmek; adalet, insaf ve mazlumun zalimden intikam almasina işarettir.

Rüyada yalnızca kendisi üzerine kiyamet koptugunu gören kimse, ölür.

Kiyamet gününde Arasat meydaninda durdugunu gören kimse, yolculuğa çikar.

Bir kimse, yalniz kendisinin hasredildiğini ve hanımının da kendisiyle beraber olduğum görse, o kimsenin zalim olduğuna işarettir.

Hasir yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve şerefli bir adama işarettir.

Kişinin korkup sakınması gereken şeylere, adaletin tam tecilli etmesine, insaf ve merhamete, mazlumların zalimlerden öc almasına, insanın alacasının dışa vurup, nasıl biri olduğunun ortaya çıkmasına; arasat meydanında bulunmak yolculuğa, yalnız kendinin ve eşinin diriltildiğini görmek kişinin zalim olduğuna, haşir ( öldükten sonra diriltilip toplanılan yer)i görmek şerefli ve hamiyetli kadın ve erkeğe, surun üfürülmesi salih ve iyi kimselerin kurtulmasına, bir beldede kıyametin koptuğunu görmek iyi amel işleyenlerin gayrete getirilmesine, kötü amel işleyenlerin korkutulmasına delalet eder.

Toplumu, ülkeyi ilgilendirecek çok önemli olaydır.

Rüyada sura üfürülmesi, salih kimselerin kurtulmasina işarettir.

Bir kimse rüyada bir sehirde veya bir köyde kiyamet koptugunu veya günesin batidan dogdugunu ya da kiyamet alametlerinden birinin çıktığını, hatta sevap ve azabin ayirt edilecegi bir yere gittigini görse, bu rüya, hayırlı amelde bulunan kimsenin yaptığı hayırlı amellerine sevinmesi için müjde ve bu amellerini daha da artirmasi için tesviktir.

Bir kimsenin kiyamet görmesi kan dökülmek ve halk arasında fitne, ihtilal.

harp, kavga ve çirkin şeylerin meydana gelmesi gibi kiyamet alametlerinden olan bir seyin zuhur etmesine işarettir.

Kiyameti görmek hadisi serifle izah buyrulduguna göre, çirkin alametlerin ve kiyamet alametlerinden bir çok şeylerin dünyada vaki olduğuna işarettir.

Bir kimse rüyada kabirlerin yarilip açildığını ve ölülerin kabirlerinden çiktiklanni görse, o yerde adaletin yaygin olduğuna işarettir.

Bir kimse kiyametin koptugunu ve onun ahval ve şiddetlerini gördükten sonra yine o ahval ve şiddetlerin sakinlestigini ve dünyanin önceki haline dönüstügünü görse, bir toplum taraf indan, bir zulmün yapilacağına işarettir.

Bazı tabirciler rüyayı gören muhal olan bir şeyi istemekle meşgul olur veya bir günah işler de tövbe etmek hususunda ihmalkar ve tenbellik gösterir, yahut yalan üzerinde israr eder, dediler.

Bir kimse rüyada hesap yerine yaklaştigini görse, o kimsenin hayırlı bir iş yapmaktan gaflet ettiğine işarettir.

Rüyada hesabının çok kolay görüldügünü gören sahsin hanımının kendisine şefkat ve merhamet etmesine veya hanımının halinin iyi ve dininin güzel olduğuna işarettir.

Hesabinin şiddetli olarak görüldügünü gören kimse için meydana gelecek zarar ve ziyana işarettir.

Bir kimse kendisinin hesaba çekildigini, amellerinin teraziye konuldugunu ve sevaplarinin günahlarına ağır geldığını görse, o kimsenin çokça sevap ve mükafat bulunduğuna işarettir.

EGer günahları, sevabina galip gelirse o kimsenin din ve itikadça kötü bir halde bulunduğuna işarettir.

Bir kimse terazinin elinde olduğunu görse o kimsenin dogru yolda olduğuna işarettir.

Kendisine bir melegin bir kitap verdiğini ve ona “amel defterini oku” dedığını görse, o kimsenin hak ve dogru yolda bulunduğuna ve dosdogru bir dinde olduğuna işarettir.

Rüyada anlayarak sırat köprüsü üzerinde olduğunu, terazi ve amel defterini gören kimseye, insAllah ahirette işlerinin kolay olacağı ümit edilir.

Bazı tabirciler, rüyada kiyamet koptuGunu gören kimse, düşmanın şerrinden kurtulmasina veya kiyametin koptugu görülen sehir veya yerde halk arasında bir fitnenin çıkmasına işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın