Rüyada imam görmek

Rüyada imam görmek, her durumda hayırlı ve uğurludur. Rüyada bir cami veya mescitte o yerin imamını görmek, vali, başkan, müdür gibi kişilere yorumlanacağı gibi, mahalle imamını görmek de halk arasında, halkın işini görmekle yükümlü kimselere yorumlanır.

Rüyada bir camide imamlık yaptığını görmek, camiin büyüklüğüne göre vali, kadı, hâkim, müdür, başkan gibi büyük bir memuriyete geçeceğine, eğer değilse, halk arasında hatırı sayılan ve sözü geçen bir kişi olacağına işarettir.

Padişahlar tarafından yaptırılan camilerde (Selatin camileri) imamlık yaptığını gören, devlete yakın olur veya devletten büyük bir fayda görür.

Bir mahalle veya köy camiinde imamlık yaptığını gören, o mahalle veya köy halkı arasında sevilen, sayılan ve sözü geçen bir kişi olur.

Her hangi bir cemaatin imamı olarak, onlara namaz kıldırdığını gören, halka hizmet verecek bir ise girer, fakirse hali vakti düzelir, zengin ise malı artar. İmam olup da namazı usulü dairesinde kıldırıp tamamladığını görmek, halkın kendisinden faydalanacakları bir ise gireceğine delalet eder.

İmam olarak namaz kıldırdığı sırada, yüksek sesle Kur’an-ı Kerim okumak o kimsenin yeni isinde başarılı olacağına; yüksek sesle Kur’an-ı Kerim okurken şaşırıp kekelemeye başlamak ise yeni isinde başarılı olamayacağına işarettir, imam olarak başladığı namazı tamamlayamayan veya okumaya başladığı sureyi unutarak, okumaya devam edemeyeceğini görüp susan kimse, başladığı bir iş varsa tamamlayamaz. Bir rivayete göre, hasta olur, diğer bir rivayete göre de, eceli yaklaşmıştır.

Bir kadın, imam olup bir cemaatin önüne geçerek namaz kıldırdığını görse veya bir kadının imamlık ettiği rüyada bir başkası tarafından görülse, o kadının ölümü muhakkaktır. Bu rüyayı gören erkek ise onun da eceli yaklaşmıştır. Kadının ölümünün muhakkak oluşunun tabiri ise, bir kadının ancak ölümünden sonra musalla taşında erkeklerin önüne geçmek hakkıni kazanmış olmasından ileri gelmektedir.

Bir çocuğun imam olduğunun rüyada görülmesi, o çocuğun ileride büyük bir mevki sahibi olacağına işarettir.

Kirmani’ye göre; rüyada imam görmek, devlete ait bir isle yorumlanır. Rüyada bir imamla konuştuğunu görmek, mahallesinde veya evinde hükümetle herhangi bir durumun bulunduğuna işarettir.

İmamın koluna girip kendisini camiye doğru götürdüğünü görmek, mahkemeye şahitlik için davet edileceğine, imamın elini sıkıp yanından ayrıldığını görmek, bir iş hakkında kendisinden bazı bilgiler alınacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada cemaate namaz kıldırdığını görse, bir şeye kefil olması ile işaret eder.

Bazen bu rüya korkuya, bazen de kadir kıymetinin ve isminin yüceliğine, insanlara iyiliğin tanıtılması, kötülükten sakındırılması vazifesini yapacağına işaret eder. Bir kimse imam olduğunu ve güzelce abdestli olarak kıbleye dönüp, fazlalık ve noksanlık yapmadan cemaate namaz kıldırdığını görse, arz ve isteği husule gelir.

Kıbleden başka tarafa yönelip de namaz kıldığını gören kimse arkadaşlarına hıyanet ve bir bidat ihdas eder. Bazen de mahzurlu ve yasak bir işi işler.

Bir kimse kendisini bir kavme imametlik ediyor görse o kimse vali olur ve orada adaleti uygulamada başarılı olur. Bilmediği bir yerde tanımadığı bir cemaate imamlık yaptığını ve namazda da hangi sureyi okuduğunu bilmese iyi bir ölümle öleceğinin yaklaşması ile işaret eder. Bir kadın kendisini erkeklere imam olduğunu görse vefat eder.

Bir kimse, kendisi ayakta ve cemaat oturduğu yerde bir kavme imam olduğunu görse, o kimsenin cemaat hakkına riayet ettiği ve cemaatin onun hakkına riayet etmediği ile işaret eder. Kendisi oturduğu yerde, cemaatin bir kısmı ayakta bir kısmı da oturduğu halde onlara imamlık yaptığını gören kimse kendisine verilen vazifeyi hakkıyle yerine getirir.

Eğer bir millete kıyam ve kuud ile namaz kıldırdığını görse, fakir ve zenginlerin işlerine yardımcı olur. Hem kendisi hem de cemaat oturduğu halde imamlık yaptığını görse, mihnet ve şiddete müptela olurlar.

Kadınlara namaz kıldırdığını gören kimse, zayıf bir kavmin işlerini görmekle memur edilir. Yan yatarak yahut yüzükoyun yatarak, üzerinde beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlık yaptığını ve hangi mahalde olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını görse o kimse vefat eder.

Kendisinin tek olarak, cemaattekilerin de tek tek olarak namaz kıldığını gören, o cemaattekilerin asi ve zorba oldukları manasına gelir. Eğer kendisini nafile namaz kılıyor görse, o kimse bir taahhüt altına girer ve bundan da zarar görmez.

Rüyada kendisinin bir topluluk tarafından imam yapıldığını görmesi eline miras geçeceğine işarettir. Rüyada kendisini insanlara imam olmuş, hâlbuki Kur’an-ı Kerim okumaya da muktedir olmadığını görse, o kimse arzu ettiği şeyi bulmaya muvaffak olamaz.

Bir kimse kendisini bir çatıda cemaate namaz kıldırıyor görse o kimse ülkenin halkına iyilik eder ve verdiği borç para yahut sadakasından dolayı insanlar arasında güzel sözlerle anılır ve şöhret sahibi olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın