Rüyada ibadet görmek

Rüyada ibadet şekillerinden herhangi birini ve-ya kendisinin de gördügü şekilde ibadet ettiğini görmek, dünya ve ahiret isinde arzularinin yerine geleceğine, ser’en caiz olmayan bir şekilde ibadet ettiğini görmek, iki dünyada hayırdan mahrum kalacağına, ibadetini caiz olmayan bir yerde yaptığını görmek, fe-sada, bir yere kapanip gizlice ibadet ettiğini görmek, gamdan ve kederden kurtulacağına işarettir. Cafer-i Sadık(R.A.) ibadeti beş şekilde yorumlamaktadir; Allah’a (C. C) yaklaşmak, tarikata giris, müjde, düşmana zafer, kurtu-lus. Görülen rüyanin şekline göre bu beş madde, rüya üzerinde kendi manalarina göre tabir olunur. Ebu Said El-Vaiz’e göre; Allah-u Teala Hazretlerine tövbe ettiğini rüyasında gören, mala, rızka ve evlada nail olur. Cenabi Hak-ka hamd ve sükür ettiğini rüyada gören kişi, ziyade nimete ve bol rızka kavuşur. Bir başka rivayete göre de rüyada ister farz isterse sünnet olsun Allah (c. c.) için ibadet etmek, dogru yolu bulacağına, dünya ve ahiret saadetine erecegine işaret eder. Allah (c. c.) in dışında bir şeye ibadet yaptığını görmek ise işlerin ters gideceğine ve Allah (c. c.) in gazabina uğrayacağına ve maddi ve manevi zararlara girecegine işaret eder. Bazı tabirciler ibadet, Allah’a sevgi, dogru yola yönelis, rızık ve mülk, müjde ve kurtulus veya düşmana galibiyettir, demişlerdir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın