Rüyada pencere görmek

Rüyada pencere görmek, hastanın iyileşmesine, bekârın evlenmesine, üzüntü ve kederi olanın bunlardan kurtulmasına; pencere görmek istek ve arzunun gerçekleşmesine, mülke ve şerefe nail olmaya, pencereye uzaktan bakmak düşmana galip gelmeye, işlerini sevinç içinde yürütmeye işaret eder.

Rüyada pencere görmek, kazanç, kar ve servete, akranına üstün gelmeye, pencere bazen kendisine bakılan adama, pencere yapmak ev yapmaya delalet eder. Rüyada pencere gören kişi, sıkıntılı ve tasalı ise bu sıkıntılarından kurtulacağına; eğer asta ise iyileşeceğine; bekârsa evleneceğine işarettir. Rüyada pencere görmek üzüntülerden ve dertlerinden kurtulacağına işarettir.; eğer asta ise derman bulacağına işaret eder.

Bekâr için ise evleneceğine yorumlanır. Ferahlık olarak yorumlanır. Pencereden içeriye ışık giriyorsa kişinin hiçbir derdi kalmaz.

Rüyada pencere görmek, birçok şekilde tabir olunur. Pencereye dayanmış olduğunu görmek, keder ve sıkıntılardan kurtulmaktır.

Rüyada pencereyi açtığını görmek kederden kurtulmaya işarettir. Pencereyi kapamak bu rüyanın aksiyle tabir olunur. Pencereyi yerinden sökmek ve kırmak haysiyetine noksanlık vermektir. Pencereden girmek büyüklük ve rütbe elde etmek için yolsuz işler yapmak, pencereden çıktığını görmek, kendi kusuru ile halk gözünde itibarinin küçülmesidir.

Rüyada oda pencerelerinin üzerinde fazla ışık almak için ve şua olarak yaptırılan yuvarlak küçük pencereleri görmek, es, hizmetçi ve genellikle kadın olarak yorumlanır. Başını bu pencereden çikarmak, emanet sahibi olmayan bir kadına mal vermektir.

Küçük pencereden indiğini görmek, karısıni boşamaktır. Birinin küçük pencereden yanma girdiğini görmek, bir erkeğin karısı ile gizli bir ilişkide bulunmasına delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen pencere, cephesi dışarı olan bir evde otursa, ev sahibine isabet edecek mülke ve nail olacağı izzet ve arzuya kavuşmaya işarettir, eğer bu rüyayı gören üzüntülü ve kederli ise, ondan kurtulur. Hasta ise, şifa bulur. Rüyayı gören bekârsa, ister erkek ister kadın olsun evlenir.

Rüyada penceresi olmayan bir evde pencere görmek sultan için saltanata ve tüccar için ticaret yapmaya işarettir. Rüyada pencere görmek, kendisine bakılan bir adama işarettir. Düşmanı bulunan bir kimse, rüyada pencereye uzaktan baksa düşmanına galip gelir, ümit ettiği şeye kavuşur. Sevinç içerisinde işleri yürür.

Tüccar olan bir kimse rüyada pencere görse, kazanç, kar ve servete kavuşur. Her ne olursa olsun, akranlarına üstün gelir. Rüyada pencere yapmak tabirce ev yapmak gibidir.

Rüyada pencere görmek; kötülüğe, şiddete, pencereden atlamak; mahkeme ile bir işi olacağına, camlı pencere görmek; çapkınlığa, pencere arkasından etrafı seyretmek; bu günlerde pek şansının olmadığına ve işlerinin yolunda gitmeyeceğine, pencereyi kapatmak; sıkıntıya, pencereyi kırmak; yaptığınız işler sonunda zarar göreceğinize, kendini pencereye bağlı görmek; çok kötüdür, gören kişinin aklını kaybedeceğine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın