Rüyada idrar görmek

Rüyada idrar yaptığını görmesi, helal olmayan bir şeye malını sarfetmesi, yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile işaret eder.

idrarin çokça akmasini görmek, rızkının çok olmasına ve iste olan bir seyin kaybolmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında idrarini tutmasi ve bunu müskül duruma kadar vardırmasi, bazen işlerinde acele etmesine ve tuttugu isin yanlışligina işaret eder.

Rüyada idrar haram mala da işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere idrar ettiğini görmesi, o yerden bir hanımla evlenecegine işarettir.

Bazı tabirciler, rüyada idrar ettiğini gören kimsenin rüyasıni.

geçimleri üzerine lazim olan kimselere yapacagi infak ile tabir etmislerdir.

Bir kuyu içerisinde idrar ettiğini gören, helal kazancından sadaka verir.

Bir kumaş üzerine idrar ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder.

Mihraba idrar ettiğini gören kimsenin alim ve fazil bir çocuğu olur.

Rüyada Kurani Kerim üzerine idrar ettiğini gören kimsenin hafiz bir evladı olur.

İdrarin bir kısmım akitip diğer bir kısmım tuttugunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çikar ve zayi olur.

Eğer mihnet ve meşakkat içerisinde ise bu şiddet ve meşakkatinin bir kısmı gider.

Kendisiyle beraber başkasının da bir yere idrar ettiğini ve idrarlarinin birbirine kanstigini gören, birbirlerine akraba olur.

Rüyada idranni tutan kimse hanımına kızar.

İdrann kendisini sıkıştırdığını görmesi, malını muhafaza etmek için yer arayip bulamayacağına işaret eder.

Helaya idrar ettiğini ve idrann orada birlestigini gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise malı azalir.

Eğer meshur bir adamın kendi üzerine idrar ettiğini görse, malını rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düsürür.

Rüyada çokça idrar ettiğini gören kadının erkeklere sehvet ve istegi çok olur.

Süt olarak idrar yaptığını gören kimse, asil fitratini kaybeder.

Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören, o adama helal malından intakta bulunur.

Kan olarak idrar ettiğini gören, bosanir veya mahremi olan bir kadına yakinlikta bulunur.

Üzüm suyu olarak idrar ettiğini gören, malını lüzumsuz yere israf eder.

Toprak ve çamur olarak idrar yapan kimse abdestini güzel olarak almayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna işaret eder.

Ayakta idrar ettiğini gören, malını rastgele yere sarf ve infak eder.

Elbisesine idrar edenin bir çocuğu olur, evli değilse evlenir.

Sokak ve çarsilara idrar ettiğini gören kimse o sokak ve çansinin muhasebesini üzerine alır ve yürütür.

Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine, yahut camisine, veyahut sehir ve köyüne idrar ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya sehirden bir hanımla evlenir ve hayatım o hanımla birlestirir.

Eğer mescide idrar ederse, muhsin, salih ve muttaki bir çocuğu olur.

Kendisini bir siseye, legene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye idrar ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine işaret eder.

Denize idrar ettiğini gören vergi, zekat ve denizden çikardigi bir malı da devlet hazinesine verir.

Bir kimse her zamankinden farkli olarak çok idrar ettiğini, sidigin etrafina bulastigini ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da idrar ederken halkın kendisine kötü bakislarla baktigini görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna veya isleyecegi bir kötülük sebebiyle insanlar arasında rezil olacağına işaret eder.

Rüyada idrar içmek, kazançta ve haram malda süpheye düsmek, zorluklarla karşılaşacağına işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın