Rüyada eşyanın değişmesi görmek

Rüyada varliklann bilindikleri halden diğer bir hale girmeleri, mesela kilisenin camiye, kuru ağacın meyve veren bir ağaça döndügünü görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin degismesine, rüya sahibinin gördügü degisiklik nisbetince, dünyanin hayırdan sere veya serden hayıra dönmesine işarettir. Rüyada otuz yasim astigim, saç ve sakalinin agardığını görse, halbuki kendisi böyle olmasa, o kimsenin dininde salahina, kendisinin vakar ve şerefinin ziyadeliğine işarettir. Çocuk olduğunu görmekte hayır yoktur. Genç bir kadın rüyasında ihtiyar olduğunu görse, dince dünyasi iyi olur. Ihtiyar kadıni genç olarak gören kimse fakirse zengin olur. Dünya kendisine yüz çevirmisse yeniden ona döner. Hasta ise hastalığından iyilik bulur. Rüyada uzadığını görenin ömrü uzun olur. Mal ve çocuğa işarettir. Kisaldığını gören evini, hayvanim yahut istifade ettiği her hangi bir seyini satar. Bazen de öleceginden korkulur. Yaratilistan bir seyini noksan olarak görenin dünyasinda noksanlik olmaya işarettir. Kadin şeklinde olduğunu gören kimseye bir zillet, bela ve hakirlik isabet eder. Kadin gibi tenasül uzvu olduğum görene zillet isabet eder. Erkek gibi tenasül uzvu ve sakali olduğunu gören kadının kaybolmus bir çocuğu varsa, ona kavuşur, hamile ise bir oglan çocuğu dogurur. Kuyrugu boynuzu ve koyun tirnagi gibi tirnagi olduğunu gören kimsenin rüyası hayırdir. Gagasi, deve dudagi gibi dudagi, hortumu veya vücudunda diğer fazlaliklann olduğunu görenin rüyası dünyaligina işarettir. Rüyada vücüdunun hayvan vücuduna döndügünü ve hayvanin da arslan veya yirtici hayvan olduğunu görürse, malı, mevki kuvveti ve hilesiyle kendinden asağı olan bir kimseye zulmeder. Suretine döndügü hayvanin eti yeniyorsa, rüyayı görenin haynna yahut hareketine işarettir. Tüy veya kanadi olduğunu gören kimsenin, liderligine ve ona isabet edecek hayra işarettir. Vücüdunun çamurdan yapılmış testi, bardak v. s. gibi şeyler olduğunu görenin ömrü uzun olur. Yaninda bulunan hasta çocuğun kus olduğunu görmek, çocuğun ölüp Cennet’te kuslarin arasina karismasi ile tabir edilir. Maymun veya maymuna benzer bir hayvana döndügünü görenin üzerinden Allah, nimetlerini keser. Deveye, başka binek hayvanina yahut yirtici hayvana döndügünü görmek, her hususta özellikle din hakkında hayır olmayan bir rüyadir. Kusa döndügünü gören kimse yeryüzünde seyyar ve devamlı yolcu bir kimsedir. Vahsi hayvanlara döndügünü gören, müslümanlarin cemaatindan ayrılır. Domuza döndügünü gören kimsenin geçimi bol, nefsi hakir olur. Örümcek olduğunu gören kimsenin, Allah’a ibadet ve günahlanndan tevbe eden kimse olduğuna işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın