Rüyada kestane ve pelit ağacı görmek

Rüyada pelit ve kestane ağacı güçlü ve kuvvetli ve çok mal biriktiren bir kimseye delalet eder.

Pelit ve kestane ağacı, gideri çok olması sebebiyle zengin bir kimseye tabir edilir.

Yine pelit ve kestane ağacı büyüklüğünden dolayı ihtiyar adama delalet eder.

Pelit ve kestane ağacı, uzanan zamana delalet eder. Çünkü bu ağaç, çok senelerin üzerinden geçmesiyle meydana gelmiştir.

Dikeninden dolayı pelit ve kestane ağacı ibadete, vahşet veya yolculuğa delalet eder.

Bu ağaç, Lût kavminin amelini işleyen (livata yapan) insana da delalet eder.

Yorum yapın