Rüyada hamam görmek

Eş ve kadına, borca, sıkıntı ve kedere, piyasanın durgunluğuna, şefkat ve iyilik timsali dosta veya alacağa, hamam yaptırmak kötü bir iş yapmaya, hamam görmek gam ve kedere, hamamda ılık su ile yıkanmak sevinç ve sürura, borcunu ödemeye ve günahlardan arrınmaya, çok sıcak su ile yıkanmak üzüntüye, soğuk su ile yıkanmak yahut soğuk su içmek hastalıktan kurtulmaya, hamammın kapı ve pencerelerini açmak üzüntü ve kederin gitmesine, hamama elbise ile girmek keder, sıkıntı ve ıstıraba, üzerinde elbise olduğuhalde yıkanmak kötü ahlaklı bir kadınla evlenerek çok acı çekmeye yahut aşırı derecede borçlanmaya, hamamda kadın erkek birlikte yokanmak musibet ve fenalığa, hamamı mesken edinmek kötülüğü meslek edinmeye, hamam bazen eş, kızkardeş yahut kadın cihetinden gelecek meşakkate, hamamcı olduğunu görmek güzel bir kadınla evlenmeye, kadının hamamcı olduğunu görmesi emrindekilerin ıslahı ile uğraşmaya, hamamcıyı görmek üzüntü ve sıkıntının gitmesine ve borcunu ödemeye delalet eder. Rüyada bir hamam gördüyseniz, bu, sağlık için bulunduğunuz ortam ve kişilerden bir süreliğine uzaklaşacağınız anlamına gelir. Yeni arkadaşlıklar olarak da yorumlanabilir. Hamam sıcak, sabunlu ve buharlı ise sıkıntı, büyük derttir. Sabunsuz, buharsız, temiz suyu akan hamam ise sıkıntıların geçeceğine işaret eder. Rüyada hamam yapmak veya tamir etmek hayır değildir. Bir hamamin yikildığını görmek ise hayırlıdır. Rüyada hamam görmek kedere, orada yikanmak, su ilik ise ferah ve sevin-ce, sicak ise, keder ve hüzne delalet eder. İbn-i Kesir’e göre; hamamda ot tutunup temizlendığını ve vücudunu gusül eyledığını gören, korkuyor ise emniyete erer, kederli ise ferahlanir, zayif ise ve hasta ise iyi olur, borçlu ise borcunu öder, zengin ise malı artar, hamamda sicak su içtiğini gören ağır bir hastalığa tutulur. Mahallesinde hamam olduğunu görmek, o civarda bir fahise kadının bulunduğuna işarettir. Cafer-i Sadık (RA)a göre; hamam rüyası alti şekilde yorum-lanir; kari-koca, gam ve keder, borç, tatil yani işlerinde durgunluk ve bozukluk, iyi bir dost, alacak. Bir rivayete göre hamam görmek, hamamda hizmet eden ka-din, veya evin en büyük kadıni ile tabir olunur. Rüyasında hamamci olduğunu gören, güzel bir kadınla evlenir, bir kadın ha-mamci olduğunu görse, evinin idaresini yoluna koyacağına delil-dir. İbn-i Kesir’e göre; bir hamam yaptığını gören, evlenir. Hamama girdiğini gören, hamamin sicakligi derecesinde, kedere ve sıkıntıya uğrar. Hamamda bir yerden bir yere gittigini gören halden hale girer, iyi ve temiz bir yerden kötü ve pis bir yere gelmek, iyi halden kötü hale ve aksi de bunun aksine işarettir. Hamamda yalniz kaldığını gören, kadınlarin diline düşer. Elbisesi ile hamamda bulunduğunu gören annesi, kız kardesi veya yakını bir kadın yüzünden sıkıntıya düşer. Kadinlar hamamina girdiğini gören, haram işler. Hamamin kapısına kadar gelip içeriye girmedığını gören, bir adamla kavga eder. Hamamda bir seyinin çalındığını gören, hükümete karşı davaci olur ve dava açar. Hamama girip, orada kalmaktan zarar görecek kadar soguk olduğunu görmekte hayır yoktur. Hamam te-miz ve sicak soguk suyu bol ve sicakligi orta derecede olup kendisi de temiz olursa, böyle bir rüya daima iyidir. Hamama girip her tarafi pis görmek, kederin fazlaligina, hamamda kadınlarin avret mahallerini açik görmek dinsizlige ve suç isleyecegine işarettir. Ebu Said El-Vaiz’e göre; hamam iyilik evidir. Oraya girdiğini gören, kederli ise, Allah’ın (C.C.) izniyle feraha çikar. Hamamda gusül ettiğini gören, sıkıntıdan ve kederden kurtulur. Hamama girip orada içeriye girmesi yasak olan bir şeye rastladığını görmek, eğer bu iyi bir şey ise, zarar yoktur. Eğer fena ve mekruh bir şey ise hayırsızdir. Hamamin kapısını, penceresini, camini aç-mak, kederin azalmasina işarettir. Hamamda kandil yaktığını veya yandığını görmek hayır değildir. Abdulgani Nablusi (RA)e göre rüyada hamama girip çok sicak su ile yikandığını gören kedere ve vehme düşer veya hasta olur. Hamamda bir içki meclisi kurduğunu gören, bir kadınla zina yapar, bu da halk arasında isitilir. Hamamin halvetine girip muslugun akmakta olduğunu, bunu kapatmak istediği halde kapanma-dığını görmek, karısınin başka biri ile ilişki kurduğuna ve kendisi bunu engellemek istediği halde başaramadigina, kurnadan tasan sicak sularin akip gittigini görmek, karısı ile aralarinda kavga olmasına delalet eder. Bazı yorumcular hamami söyle yorumlamaktadirlar; hamam cehennem, hamamci bekçisi. Hamam mahkeme, hamamci kadi. Hamam kadın, hamamci kocası. Hamam zina yeri, hamamci yardımcisi. Hamam zindan, hamamci zindanci. Hamam deniz, hamamci gemi kaptani, bunlar görülen rüyanin şekline göre yorumlanarak o rüya sahibine böylece anlatilir. Hamama girip yikandiktan sonra, üzerine beyaz elbise ve ayaklarina nalin giydığını gören ölür. Çünkü yikanmak ölüm guslü, beyaz elbise kefen, nalin ise tabut işaretidir. Bir hastanin hamama girip yikanarak çıktığını görmesi, has-taliktan kurtulmaktir. Mahkemede davasi olan bir adam hama-ma girip yikandığını görse davasini kazanır. Hamamda ayağı kayar, yahut bayilir veya orada kalip çikamazsa bu davayi kaybeder. Hamama elbisesi ile girdiğini görmek keder, zorluk ve hastalıktir. Hamama su yolundan veya pencere-den girdiğini görmek, bir fahisenin evine girmektir. Hamamda vahsi hayvanlar veya hasarat ile birlikte bulunduğunu gören, fa-hisenin yaninda bir takım kötü kişilerle birlikte bulunur. Hama-ma girip pak ve temiz ve gusül ederek çikan hidayete ulasir veya borcunu ödeyip kurtulur veya Allah’ın (C.C.) affina nail olur. Bu rüya sahibi bekar ise evlenir, fakir ise zengin olur. Hamamda elbi-sesi ile yikandığını gören, adi çikmis bir kadına aşık olur veya bor-ca girer. Hamamin sicak halvetinde elbisesi ile ve avret yeri açik olarak bir ölüyü görmek, onun ahirette azapta olduğuna, üzerinde güzel elbise ve güzel koku sürmüs ise ve bu halde hamamdan çiki-yor görmek, af ve gufran yolunda olduğuna işarettir. Hamamda, erkek-kadın karısık yikandığını görmek, halkın is-yan halinde bulunduğuna, asayisin bozulduguna, bir rivayete gö-re de, o yerde kadın ve erkek birbirlerine karşı çok kızgin olduklarına ve birbirlerine fenalık yapacaklarina delalet eder. Hamamin suyunun kana dönüstügünü, herkesin bu su ile yikandiklarini görmek, orada hükümetin halka zulüm ettiğine, yahut seriat disi işler yapildığına delalet eder. Hamamda türkü söyledığını gören, cevabini alacağı fena bir söz söyler. Karanlık hamam, zindan, hamamin su hazinesi de hir-siz kadınla yorumlanır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın