Rüyada gök görmek

Gökten evler üzerine ateşin düstüGünü görmek, Allah (C.C.) tarafından halka gelecek hastalık ve ölümdür. Göge tamamen çıktığını görse, isin sonuna da kavuşur. Yine yeryüzüne dönse, yerildigi şeyden kurtulur. Yerinden düsse, ona ariz olan ve azalarinda kink ve çikik miktannca, onun halinde noksanlik ve helak meydana gelir. Rüyada göge çikan, uyanıklıkta hasta ise ve gökten yere tekrar inmese, o kimse o hastalıktan ölür. Tekrar yere inse, onun zarari ve hastalığı son haddine varir. Aile ve yakınlarınin ümidi kesilir sonra insAllah yine bundan kurtulur. Bir kimse rüyada merdiven veya bir iple semaya çıktığını görse, izzet, yükşeklik ve korkuya işaret eder. Eğer gökten bir çukur veya bir kuyu içtne düsüp oradan çikmamissa, tabir o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına işaret eder. Bu rüyada onun Müslüman olarak vefat edecegine müjde vardır. Rüyada göge yaklaşmak, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allahu Teala Hazretlerine (C.C.) yaklaşmaya işaret eder. Bazen de, bu rüya, muzdarip ve aciz kimsenin duasinin kabul edilmesine işaret eder. Annebabaya, kocaya, arzu ettiği şeye yaklaşmaya işaret eder. Gögün yeryüzüne düsmesi, yeryüzünde meydana gelecek kitliga işaret eder. Eğer ateş, arazi ve harman yeri ve nebatat biten yerlere düsse, ekinlere dolu ve çekirge gibi gök afetleri erişir. ikinci gökte olduğunu görmek o kimseden halkın ögrenecegi edebe, zihin açikligina, liderlige işarettir. üçüncü gökte olduğunu görse, o kimse nimete, güzellige, ferah ve sevince işarettir. Dördüncü gökte olduğunu görse, o kimse mülk, güç ve heybete işarettir. Kendisinin besinci gökte olduğunu görse, o kimse, emniyet müdürlügüne, ordu hizmetine ve bu gibi şeylere memur edilir. Altınci gökte olduğunu görse, hakimlik, züht ve ibadetle rızıklanir, işlerinde azimli ve ihtiyatli olur. Yedinci gökte olduğunu görse, emlak ve araziye, ziraat ve kurtulusa işarettir. Eğer rüyayı gören anlatilan mertebelere layik değilse, rüyanin tabiri o kimsenin lideri, yahut çocuğu, torunu, benzeri yahut adasi hakkında meydana gelir. Kendisini yedinci gögün üstünde olduğunu görse, o kimse yükşeklik ve azamete işarettir. Ancak helaki ve ölümünden korkulur. Göge çıktığını gören kimse, vefat eder ve ahirete gider. Gögün yesillendığını görmek, o sene ziraat ve hububatin bol olmasına işaret eder. Gögün sararmasi ise, o senede hastalığın olmasıdir. Gögün demirden görülmesi, o senenin yagmurunun azligidir. Gök tabakalarinin birbirine yapistigini görse, yagmur yagmaz. Tabakalarin birbirinden aynımasi ise, yagmur ve nebatin ve hububatin çok olmasıdir. Gök kapilarinin açilmis olduğunu görse, yagmurlar çok ve dualar kabul olunur. Kapilarinin kapanmis olarak göriilmesi, yagmurun yagmamasina işaret eder. Gökten yeryüzüne indığını görse, ona şiddetli hastalık büyük tehlikeli şeyler isabet eder ve ölüme yaklaşan bir hastalığa yakalanir ve sonradan bundan kurtulur. Büyük iş peşinde olan kimsenin göge elini sürmesi, isinde muvaffak olamayacağına işaret eder. Yükselip göge yaklaştigi halde ona çikmadığını görse, o kimsenin din veya dünya sahibi olduğuna ve her ikisinde de yükşeklige nail olacağına işaret eder. Rüyada göge bakmak, dünya devlet başkanlarindan birisine bakmaktir. Dogu ve bati taraflarina baksa, o kimse yolculuğa çikar. Bazen de o kimse büyük otoriteye işarettir. Gögün sadece kendisi ve ailesi üzerine düsmesi, o kimsenin evinin tavaninin yikilmasina, üzerine gök düsen kimse uyanıklıkta hasta idiyse, ölümüne işaret eder. Göge dogru yükseldığını ve oraya girdiğini görse, o kimse sahadete ve bununla beraber şeref ve övgüye işarettir. Allah’ın (C.C.) yardımıyla kurtulusa erer. Bir kimse rüyada gökte olduğunu görse, amir olur. Yeryüzüne bakmak için göge çıktığını görse, yükşeklige işarettir, kaçirdigi bir şey için üzüntü ve kedere düşer. Gök kapilarinin açildığını gören kimse, sevince, hayra ve nimete işarettir. Düz olarak göge çıktığını gören kimse, zarar, ziyan, beden ve malında noksanliga düşer. Mesakkatsiz göge çıktığını gören kimse, güç ve otoriteye nail olur. Düşmaninin kötülük ve hilesinden kurtulur. Gögü disleriyle tuttugunu görse, o kimsenin kendisine yahut malına noksanlik erişir, yahut elinin erisemeyecegi bir iş talebinde bulunur. Göge çikip oradan inmedığını görse, ölümüne, yahut ölüme yaklaşr işarettir. Göge çikip orada dolastigini gören kimse, astronomi ilmini ve gizli ilimleri ögrenerek halk arasında meshur ve maruf olur. Göge dayandığını gören kimse, başkan olur, kendisine muhalif kimselere zafer bulur. Ne zaman çıktığını bilmediği halde göge çikmis olduğunu gören kimse, insAllah Cennete girer. Gökte binalari olduğunu ve bu binalarin da yerdeki halkın binalarina benzemedığını gören o kimse bulunduğu halden başka bir şekilde dünyadan çikar. Yer ile gök arasında, aslim kötü gördügü bir şeyden duvarinin olduğunu görse, dince kötü bir seye, duvar aslim kötü görmedigi bir şeyden yapılmışsa, din ve dünyaca şerefe işaret eder. Gerek kendisi ve gerekse bütün halk için rüyada gökten kapi açildığını görse, yine kendisi ve halk için üzüntü ve kederden halasa ve hayra işaret eder. Gök tarafından bir ipe asili olduğunu görse, yerden ayrıldigi kadar dince velayete işarettir, ipin kesildığını görse, velayet kendisinden gider. Gökte bir kandilin yanip söndügünü görse, günes tutulur. Gök, denize de işaret eder. Ziraatçinin gögü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme ve berekete işaret eder. Bazen de gök, ona çikip ihmeyen kimse için ölüme, isa A. S. in kissasina binaen töhmete işaret eder. Gök, yükşeklikle de tabir edilir. Rüyada gögün yarilmis görülmesi bidat ve sapıkliga işaret eder. Bazen de gögü görmek, hacca, gökyüzünden yere inmek düşman ile anlaşmaya işaret eder. Bazen göge yükselmek, inatçı ve düşman ile münazaa ve husumete işaret eder. Hayirli şeylerden sayılanlarin rüyada gökyüzüne çekilmesini görmek, piyasanin pahali olmasına, iyi kimselerin kaybolmasına yahut gazilerin ve hacilarin ölümüne işaret eder. Kötü şeylerden sayılanlann rüyada gökyüzüne çekilmesini görmek, inançsizlann helakina yahut zulmün ortadan kalkmasına işaret eder. Bazen de rüyada göge çikmak, büyüklerin evlerine girmeye işaret eder. Eğer gökten birsey alsa, hırsızliga ve haber arastirmaya işaret eder. Günahkar kimsenin göge çıkması, onun ölümüne, inançsiz çıkması ise, müslüman olmasına işaret eder. Göge giren kimse hasta ise iyileşmemisse, ölür. Bazen de uzak bir yere yolculuk yapar. Bazen de gök hapse ve ona yönelmek de yüksek düsünceye işaret eder. Gögün yanlarak içerisinden ihtiyar birisinin çıktığının görülmesi, o yer halkına gelecek hayra, ucuzluk ve bollukla beraber ülfet ve sevince işaret eder. Genç birisinin çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarindan düşmanlik ve aynlik meydana çıkmasına işaret eder. Koyunun çıktığının görülmesi ganimettir. Deve çikarsa, yagmur yagar ve seller gider. Arslan ve yirtici hayvan çikarsa, o yerin halkı çok acimasiz bir valinin zulmü ne uğrar. Eğer gökten bal, zeytin, incir ve arpa gibi bolluğa işaret eden şeyler inse, halka menfaatli yagmurlar yagar ve halkın menfaati gökten inen şeylerle meydana gelir. Kendisi hazir bulunduğu halde gögün yapildığını görse o kimse yalan yere sahitlikte bulunur. Gökten yeryüzüne düstügünü görse, büyük bir günah işler. Düstügü zaman başı asağı olsa, ömrünün uzun olmasına işaret eder. Bazen de bu rüya onun günah işlemesinden dolayı korkutulmasina işaret eder. Bazı kere de hastanin sıhhat ve rahatindan sonra yine hastalanmasina, tevbe edenin tevbesinden dönerek yeniden günah işlemesine işaret eder. Bir kimse rüyada gökten nur çıktığını görse, o yer balkinin hidayetine, gökte karanligin meydana geldığını görse, o yer halkınin sapıkligina işaret eder. Gökten kamçi gibi şeyler indigim görse, kazandiklari günah ve suçtan dolayı halka şiddet ve sıkıntı isabet eder. Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanin hakikatim kesfetmeye ve ona muttali olmaya ahiret işlerine ihtimam göstermeye işaret eder. Bazen de gökleri görmek ve oraya çikmak büyük sehirlere yapilacak yolculuğa kara ve denizde ticaretin çok sınıflarindan kar ve faydalı ticaretlere işaret eder. Gögü görmek, sehire, kaleye, eve, ese, annebabaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zaranndan korkulan yere işaret eder. Bazen göge çikmayi arzu etmek, rızık aramak için çalışmaya, vaadin yerine getirilmesinden ümit ettiği seyin çabukluguna işaret eder.

Yorum yapın