Rüyada gemi görmek

Danyal Aleyhisselama göre; rüyada büyük ve küçük gemi gam, zindan, karli is, melamet ile yorumlanır. Rüyasında bir gemiye bindiğini ve bundan bir daha çikmadığını gören, büyük bir kedere ve sıkıntıya düşer. Ve halk arasında ölünceye kadar fena gözle bakilir. Gemiden çıktığını görmek, feraha kavuşmaktir. Ge-mide öldügünü görmek, halkın elinde hayatıni kaybetmesi de-mektir. Bindigi geminin kuru bir yer üzerinde durdugunu gör-mek, bela ve kederin geleceğine delalet eder. Bindigi geminin bat-tigini görenin ticaretteki kari kesilir, içinde bulunduğu geminin battigini ve eşyasından bir kısmınin su yüzüne çıktığını görmek, malının bir kısmınin zayi olacağına, bütün eşyasınin battigini gör-mek, bütün malının elinden gidip fakir olacağına işarettir. Bindigi geminin parçalandığını gören, biri tarafından büyük bir musibete uğrar. Gemi yüksek bir yerde iken bindiğini ve sonra deniz üzerinde yürümege başladığını gören, devlet büyüklerinden biri tarafından saygıya mazhar olur. Geminin denizde dosdogru gittigini görmek, yolculuğa çıkacağına işarettir. Kirmani’ye göre; bindiği geminin deniz sahilinde durdugunu gören yolculuğa çıkacaksa çikamaz. Geminin gittigini ve kendisi arkasından takip edip ona ulasamadığını görmek, işlerinin pek zor olacağına, fakat sonunda maksadina ulasacağına işarettir. Geminin yaninda yürüdügünü gören, yolculuğa gider ve eline hay-li mal geçer ve hayır görür. Bir çok gemilerin seyir halinde olduğunu görmek, hükümet adamlarinin seyahate çıkacaklarina delildir. Gemide olup gemi-nin yüzdügünü ve kendisinin de korktugunu gören, büyük adamlara ve devlet reisine yakin olur. Çok büyük ve süslü bir gemide bulunduğunu ve süslü elbiseler giyinmis olduğunu gören, zenginliğe yaklaşmis olur. Bindigi geminin delindığını görmek, yaşadığı za-manda bir felaket olacağına delildir. Zirhli bir gemide olduğunu gören devletten kuvvet alır. Kendisinin bir gemide kaptan olup onu idare ettiğini gören yolculuğa gider. Bindigi geminin karada yürüdügünü gören faydasız bir yolculuğa çikar. Gemisinin karada kırıldığını gören büyük bir kişi tarafından bir musibete uğrar. Geminin tahtalarini rüzgarin alip götürdügünü görmek, malı-nin hükümet tarafından elinden alinacağına delalettir. Cafer-i Sadık’a (RA) göre; rüyada gemi görmek sekiz şekilde tabir edilir; evlat, baba, es, binmek, ferah, emniyet, içki, sarki söylemek. Eğer rüya gören gemiden selametle çikarsa, bu sekiz se-yin iyi olması ile, eğer gemi batip ölür veya gemide kalırsa, bunla-rin fenalığı ile yorumlanır. Gemiye kaptan olup gemiyi idare etti-gini gören, halk arasında iyi karşılanir ve sözü dinlenir. Eğer dü-meni iyi kullanmadığını görse, bu bir rivayete göre, zarar, ziyan ve tehlikeye yorumlanır. Rüyasında kendisini bir gemide görmek kedere, dava ve düs-manliga, yahut tutuklu olmaya veya muradının olmamasina isa-rettir. Bir rivayete göre, gemiye binmek, korkulan ve çekinilen şeylerden kurtulmaktir. Bekar ise evlenir. Rüyasında bir gemi yaptığını veya satın aldığını veyahut kendisine bagislandığını gö-ren evlenir veya bir sevgili bulur. Gemide iken karaya çıktığını gö-ren sıkıntıdan ve kederden kurtulur. Geminin su üzerinde zorla yararak gittigini görmek, içinde bulunduğu kederden güç kurtulacağına delildir. Geminin kolay yürüdügünü görmek, bunun ak-siyle tabir edilir. Denizin ortasinda gemiye bindiğini ve bogularak ölümden kurtuldugunu gören eğer günahkar ise tövbe eder, eğer fakir ise zengin olur, hasta ise iyilesir, zengin ise malı artar, tüccar ise kazanır. Eğer ögrenci ise okulunda başarılı olur. Bindigi geminin battigini, fakat kendisinin kurtuldugunu gö-ren, dünya işlerinde ki işi bozulmus olsa bile, sonu hayırlı olur. Geminin battigi zaman eşyasınin zayi olduğunu gören, mallarıni kaybeder. Geminin parçalanip, tahtalarinin ayrıldığını ve dagildi-gini gören, musibete uğrar. Bindigi geminin delindığını gören, yol-culuktan kazançli döner, iki gemisi olup bunlardan birinin delindığını görmek o geminin kurtulacağına, daha dogrusu kendi zararlarinin azalacağına işarettir. Gemi içinde kaybolduğunu gören, düşmanının şerrinden kurtulur. Geminin yagmur birikintisi veya küçük bir su içinde yüzdügünü gören dünya malından yok-sun olur. içinde bulunduğu geminin bir tarafa egrilmis olduğunu gören, geminin egilme derecesine göre kedere ve sıkıntıya düşer. Bu rüya genellikle iyiye yorumlanmaz. Bir gemide olup karada yürüdügünü görmek, isinde ayrılık, nikahta haram, faydasız yolculuk veya hastalıktir. Bindigi geminin havada uçtugunu gören ölüme yaklaşmis demektir. Bir geminin kan içinde olduğunu ve kendisinin de o gemide bulunduğunu gö-ren bir hastalığa tutulur. Bazılarına göre; geminin çesidine ve cinsine göre yorumlari vardır. Genellikle gemi cesur ve kahraman bir kadın ve bazen bü-yük bir erkek ile kıyaslanır. Büyük gemiler, ticaret ve yolcu gemi-leri görmek hayırdir. Küçük gemiler eskiya, yol kesici, savaş ve fit-ne, yatlar zevk ve eglence, üç direkli gemiler ticaret ve çikar, iki di-rekli gemiler az kazanan tüccar, mavnalar, memur ve işçiler, zirh-lilar devlet reisi ve başbakan, eski gemiler evlenme, parçalanmis gemiler keder; batik gemiler ise kurtulus ile yorumlanır. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada gemiye binmek istege kavuşmaktir. Eğer gemi küçük olursa iştenilen de küçük; büyük olursa büyük olur. Batan bir gemiden denize düsen bir adamın bir tahta parçasına sarilarak karaya çıkması, eğer tüccar ise önce za-rar edip sonra kazanacağına, memur ise önce isinden ayrılip sonra yine isine girecegine, ölüm derecesinde hasta ise iyilesecegine zen-gin ise malını kaybedip sonra tekrar elde edecegine, fakir ise daha fakir olup sonra yeniden halinin iyilesecegine delalet eder. Gemi-de yalniz başına kaldığını gören evlenir. Bir gemiyi denizden karaya çektiğini gören devlet isinden uzaklasir. Bir gemiyi gemilerin çıkması imkani olmayan bir yere çikardığını gören kimsenin halk arasında ünü artar, işleri yolunda gider. Pazar kayigi gibi, mavna gibi halkı bir iskeleden başka bir iskeleye tasiyan şeyleri rüyasında gören için dört şekilde yo-rumlanir; selamet, tehlikeli bir is, kadın, tabut. Böyle bir kayiga binmek kayigin sağlamligina, çabuk gidip gitmediğine, süratine göre selametle tehlikeli işten kurtulma ile, evlenme ile yorumla-nir. Kayik eski ve deniz dalgali ve bulanik ise, tabuta ve rüya sahibinin ölümüne işarettir. Bir başka rivayete göre de rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlik veya kitlik içinde bulunan kimse için kurtulustur. Geminin karada görülmesi kurtulusa yaklaşmaktır. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çikanr. Salih kimselerle gemiye bindiğim gören kimse, hidayete uyar ve Allah (C.C.) onu affeder. Gemiden çiksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur. Bazıları da geminin battiginin görülmesi, selametle yapilan yolculuktur dedtler. Bos gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadir. Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet içerisinde yolculuk yapmasina işaret eder. Kendisini demirlemis bir gemide görmek, hapiste yatacağına işarettir. Ailesi ve dostlariyla gemiye bindiğini gören kimse izzet, güzellik, hayır ve berekete işarettir ve düşmanların elinden kurtulur. Bir yelkenle denizi geçtigini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapar. Gemide mutedil bir şekilde gittigini görmek, bütün insanlar hakkında hayıra delildir. Eğer sıkıntıli ve izdirapli bir şekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sıkıntıya işaret eder. Geminin parçalandığını ve içinde bulunanlann da perisan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayılmaz. Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadığını görse, bir topluluk tarafından onun hapis edilmesine, işlerinin durgunluguna, müskülata düsmesine işaret eder, bir kimse geminin kan üzerinde gittigini görse, zinaya işaret eder. Geminin parçalandığını gören kimsenin, annesi ölür. Bekar olan birisi bir gemi satın aldığını görse, evlenir. Geminin dümeni, onu elinde gören kimse için ilme işaret eder. Havada giden gemiye bindiğinl gören kimsenin, ölümüne işaret eder. Gemide öldügünü gören kimse, ahiret azabi ve dünya korkusundan kurtulur. Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hos ve güzel bir şekilde gittigini görse, bu rüya bütün insanlar için hayır ve yolculuğa, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine işaret eder. Bazen bu rüya, deniz tarafından gelecek haberiere işaret eder. Gemilerin yukari dogru çiktiklanm görse, geç olarak meydana gelecek hayra işaret eder. Eğer asağı inerlerse hayrin çabucak meydana geleceğine işaret eder. Geminin halatlari borç sahiplerine, işlerin dügümlenmesine, eşya ve yeminli delil getirmeye işaret eder. Geminin ön tarafi da gemi sahibine işaret eder. Bazıları da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, dediler. Bir kimse gemi içinde bir şey bulsa, mal isteyen için servete, bekar için evlenmeye, işaret eder. Firtinali bir zamanda gemide bulunduğunu ve bu izdirap ve sıkıntıyi teskin ve izale ettiğini gören kimse, bütün askerlerin itaat edecegi bir güce işarettir. Gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, mesleginde irtikap ettiği şeye işaret eder. Gemi, ölünün tabutuna, meslegim degistirmege, bayram ve cuma namazı gibi farz ve sünnet namazlari terk ekmege işaret eder. Gemi görmek, korku ve ümide de işaret eder. Gemi bazen de mescide, halkın toplandigi çarşı ve pazara işaret eder. Rüyada görülen gemiler, hz. Peygamberin (S. A. V.) ailesine sevgi duymaya işarettir. Gemi ayik olarak girip, sarhos olarak çiktigi meyhaneye de işaret eder. Gemi, sohbet esnasinda ecdadi ayıplamaya, çok ilme, düşmandan kurtul, maga ve fakirin zengin olmasına işaret eder. Geminin dağa oturmasi, düşmandan kurtulmaga, karaya oturmasi ise, kavusulmasi mümkün olmayan şeyi istemeye işaret eder. Bazen de bu rüya sıkıntı ve tehlikelerden kurtulmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber havada uçmasi, ölümüne ve naasini el ve omuzlar üzerinde tasinmasina işaret eder. Gemi ile beraber denizde battiginin görülmesi cehennem ehlinden olduğuni işaret eder. Vazifesinden alinmis bir kimse gemiye bindiğinl görse, denizin miktanna göre bir vilayete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin sağlamligi ve genişligi kadardir. Geminin karadan uzakligi onun vazifeden geç alinacağına işarettir. Veya o kimse, yolculuğa çıkarak üzüntü ve kedere düşer. Geminin sahilden uzakligi, o kimsenin kurtulacagi veya helak olacağı tehlikeli bir iş yapar. Bu rüyayı memurluga ehil olmayan birisi görse, kurtulacagi bir korku içinde bulunur. Helak olmaga yaklaşan bir kimse, rüyada gemiye bindiğini görse, kurtulusa erişir, veya kadri yüce birisine iltica eder. Eğer gemiden harice çiksa, günahkar olur ve devleti dinden gider. Kazancı duran bir tacirin rüyada gemiye binmesi, onun ticaretinin canlanmasina işaret eder. Eğer gemi memuriyetle tabir edilirse, rüya sahibinin rüyada gemiden çıkması, onun ölümüyle veya hayatta olmasıyla beraber devletinin gitmesine işaret eder. Eğer gemi, üzüntü ve kedere nispet edilirse, onun gemiden çıkması, dua, sadaka, hastalık veya başka bir şey sebebiyle onun kurtulacağına işaret eder. Gemi battiginda bir ağaç parçasına yapistigini gören kimse vali ise, devlet buyugunun gazabina uğrar ve görevden alinmak derecesine gelir. Sonra korktugu şeyden kurtularak tekrar vali olur. Eğer tacir ise malı eksilir. Gemide öldügünü gören kimse halkın ellerinde ölür. Onun bu şekilde ölmesi ahirette korktugu kötü halden kurtulusuna sebep olur. Bazıları da gemi, üzüntü, keder, hastalık veya hapisliktir, dediler. Geminin demirden veya bakirdan olması, geminin işaret ettiği kimsenin ömrünün uzun olmasına veya rahatlığınin devam etmesine işaret eder. Bazisinin demirden ve bazisinin da ağaçtan olması, geminin işaret ettiği kimsenin süpheli olmasına işaret eder. Rüyada gemiyi yedığını veya yuttugunu gören kimse, geminin kazancım yer veya faydalı bir mirasa kavuşur. Rüyada Nuh (A.S.)un gemisini görmek, ferahlik, sürür ve yagmurun yagmasina işaret eder. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, kitlik ve belaya işaret eder. Nuh (A.S.)un gemisini görmek, şiddetlerden kurtulmaya veya bekar ise evlenmesine, rütbeye ve düşmana galip gelmeye işaret eder. Gemi cehalet ve fitneden kurtaran Islama işaret eder. Bazen de gemi imanli kimseleri cehennemden kurtaran dogru yola işaret eder. Hasta olan bir kimse ölü ile beraber gemiye bindiğini görse, o sahis dünya fitnelerinden kurtulur. Talebe olan bir sahis hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bir alimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir mi ondan ögrenir. Borçlu bir kimse bu rüyayı görse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider. Eğer geçimi dar bir kimse görse, Allah (C.C.) hatırına gelmedigi bir yerden ona rızık ihsan eder. Havada görülen gemi diğer binekler gibi bir binektir ve tabiri de o şekildedir. Geminin ipini tutmak, dinin güzelligine ve aynımaksizin salih kimselerle sohbet etmege işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın