Rüyada kalbur görmek

Rüyada kalbur görmek, şeref ve itibara, ilim ve irfana; hakla batılı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırmaya, nitelikli ve seviyeli insanları yığınlar içinden seçmeye tabir edilir.

Rüyada kalbur görmek, sarrafa, kal (söz)le yetinmeyip hal ehli olmaya, kendine bir şey vaat edildiği halde, vaat edilen şeyin yerine kalbur verildiğini görmek, söz veren kimsenin sözünden caymasına, kalbur yahut elekle bir şeyi elediğini görmek hak ile batılı birbirinden ayırmaya delalet eder.

Çevrenizdeki insanların yardımıyla içinde bulunduğunuz zorluklardan kurtulacaksınız demektir. Rüyada kalbur almak anlayışlı biriyle evleneceğine yorumlanır. Çevrenizdeki insanların yardımıyla içinde bulunduğunuz zorluklardan kurtulacaksınız demektir.

Rüyada kalbur almak anlayışlı biriyle evleneceğine yorumlanır. Sözünü esirgemeyen, iyi niyetli, yardımsever, mert dost anlamına gelir. Rüyada kalbur iyiyi ve kötüyü ayırt etmekle yorumlanır.

Rüyada kalbur görmek, iyiyi kötüden ayırmaya, hakla batılın farklarını bulmaya delildir. Kalbur görmek, söz ve işi birbirinden ayıran, birini diğerine üstün alan, kazanç ve ticaretinde olgun ve namuslu davranan bir kişiye işarettir.

Salimi’ye göre rüyada kalbur görmek, her şeyi iyi düşünen bir erkekle tabir olunur. Bir rivayete göre iyiyi kötüden ayıran bir kişidir.

Bir başka görüşe göre de dikkatli bir hizmetçi, sadik bir estir. Bir şey kalburladığını gören, halka yarayan bir iş yapar. Kendi için bir şey kalburladığını görmek, hayır ve menfaate ulaşacağına delalet eder.

Cabir-ül Mağribî’ye göre rüyada kalbur görmek dört şekilde tabir olunur; iyi ve çalışkan bir hizmetçi, iyi kalpli dost, itaatli talebe, zeki arkadaş.

Bir başka rivayete göre de rüyada kalbur görmek, ilme, iyiyi kötüden; hakkı batıldan ayırmaya, izzet ve rütbeye işarettir.

Kalbur, sarrafa, söz ve işi birbirinden ayıran ve tercih eden kazanç ve ticaretinde takva sahibi bir kimseye işarettir.

Yorum yapın