Rüyada gümüş görmek

Rüyada gerek külçe ve gerek para halinde gümüş veya gümüşten yapılmış eşya gören, ferah ve sevince ulasir. Bir rivayete göre, uyanıklık zamanında eline gümüş geçeceğine işaret-tir. Bu rüya, sahibinin haline göre yorumlanır. Kirmani’ye göre; sağlam gümüş dogru habere, kirik gümüş ise yanlış ve yalan habere ve düşmanliga işarettir. Bir kap içinde gümüş gören adama bir emanet verilir. Bir parça gümüş buldugunu veya birisinin kendisine verdiğini gören o yerden bir kadın, ka-din ise bir erkekle evlenecek demektir. Gümüs madeni ocagina girdiğini gören adama karısı fenalık eder. Bir çok gümüş buldugunu gören bir define bulur. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada gümüş görmeyi yorumcula-rin bazilari iyiye, bazilari da kötüye yorarlar. Bir parça gümüşü olduğunu gören bir kadın alır. Gümüsü madeninden çikardığını gö-ren karısınin hilesine uğrayarak halkın diline düşer. Kendisine bir külçe gümüş hediye edildiğini gören bolluğa erer ve mutlu olur. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen gümüş, birikmis mala işaret eder. Rüyada madeninden külçe halinde gümüş çikardiGini gören kimse, güzel bir adina hile eder. Gümüs erittigini gören kimse, hanımıyla münakasa ve mücadele ederek halkın diline düşer. Gümüs aynada yüzüne baktigini gören kimse, halk içinde makamından dolayı çirkin göreceği bir şey isabet eder. Gümüs aynaya bakmakta hayır yoktur. Bir kimse rüyada, bir magarada gümüş madenine girdiğini ve orada külçe halide gümüşe rastladığını görse, hanımı kendi isinde veya başka bir hususta hile yapar. Gümüs veya altından mamul, ibrik, tabak, kase ve çanaklar erbabi için ticaret edecegi şeylere veya Cennete girmeyi gerektiren salih amellere işaret eder. Güzel ve kıymetli kablann bayagi ve kiymetsiz kablarla beraber görülmesi, fesada, bidata ve rüya sahibinin saplanip kaldığı bir süpheye işaret eder. Kiliç, eger, süngü ve mizrak gibilerin gümüşten olan işlemeleri, düşmanı kaçirmaya ve kendisini çekemeyenleri kahiretmeye işaret eder. Rüyada kendisinin gümüşten bir kabi olduğunu veya gümüşten bir şey ya da kab içerisinde tanımadigi gümüş paralar verildığını gören kimse, bir şeyi gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeyler emanet birakilir. O emaneti sahibine versin. Eğer o tanımadigi gümüş parayi veya gümüşten dökülmüs şeyi rüya sahibi başka bir kimseye verdiğini görse, rüya sahibi herhangi bir sinini o kimseye söyler veya bir malını onun yaninda emanet olarak birakir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın