Rüyada eşik görmek

Kapı eşiği evin hanımı ve geçim vasıtası olan iş ve mesleğine, alt eşikte oturmak bekar için evlenmeye, eşiğin kaybolması, sökülüp atılması hastalığa yahut hanımın vefatına delalet eder. Rüyada esik görmek, bir sinava girecegine işarettir. Esikten atlayip içeriye girdiğini görmek, sinavi başari ile atlatacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen alt esik, rüya sahibinin hanımıdir. Bir kimse, kapısının alt esiginin yerinden çikanidığını görse, o kimsenin devleti gider. Kapisinin üst esiginin kopanidığını gören kimse de hanımım boşar. Kapisinin üst esigi gözünden kaybolduğunu görse, o kimsenin hanımı ölür. Bazı tabirciler alt esik, devlet, üst esik rüya sahibinin hanımıdir, dediler. Rüyada kapısının alt esigine bindiğini gören kimse, bir kadınla evlenir. Tabircilerden bazisi da alt esik ev işlerine bakan kimsedir, dediler. Rüyada alt esigin yerinden kopanidığını gören kimse, memur ise görevinden alinir. Alt esigin kopanidığını ve gözünden kaybolduğunu görse, o evin sahibi ölür. Alt esigin kopanidığını ve gözünden kaybolmadığıni gören kimse, hastalanir. Sonra bu hastalıktan şifa bulur. Esik yaptığını gören kimse, evlenir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın