Rüyada Hristiyan görmek

Rüyada Hristiyan görmek, dost suretinde birtakım düşmanları ile karşılaşıp onları göreceğine işaret eder.

Rüyada Hristiyan görmek, yardım ve galibiyet şeklinde de yorumlanır.

Rüyada ihtiyarlamış bir Hristiyan görmek kötülüğü dokunmayacak bir düşmandır.

Bir kimse rüyada kendisinin Hristiyan olduğunu görse, kendisinde Hristiyanlığa benzer bir bidatin bulunmasına işaret eder.

Bir kimse kendisini Hristiyan isimlerle uğraştığını duysa, halbuki kendisi de bunu kötü görse, o kimse korktuğu şeyden kurtulur.

Bir kimse rüyada Hristiyan olduğunu görse, kendisinin de mahkemesi varsa, o kimsenin haksız olduğu bir konuda başarılı olacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Hristiyan görmek, rüyayı gören kimsenin aralarında uzun süredir hasımlık olan bir kimse ile karşılaşacağına ve ona galip geleceğine işaret eder.

Rüyasında Hristiyan olduğunu görmek, dinine karşı inancı olmadığına delalet eder.

Rüyasında bir Hristiyan gören, eğer birine karşı bir düşmanlığı varsa ona galip ve üstün gelir.

Bir Hristiyanın İslam olduğunu görmek, onun Müslüman olacağına veya öleceğine işarettir.

Hristiyanlarla beraber oturup kalktığını gören onlarla arkadaş olup tamamı ile Hristiyanlığa meyil eder.

Savaşta olan bir kişinin Hristiyan görmesi zafere ulaşılacağına delildir.

Bir Hristiyanın din değiştirerek başka bir dine girdiğini görmek, onun kendi dininde sebat edeceğine delalet eder.

Bir Hristiyanın minareye veya minbere çıktığını görmek, onun bir musibete uğrayacağına işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın