Rüyada mektup görmek

Rüyada mektup görmek

Rüyada mektup görmek, hayırlı, sevindirici ve iyi haberler almak ve değer verilen kimselerden güzel sözler işitmek olarak tabir edilir.

Rüyada mektup görmek

Rüyada mektup gören kimsenin duygusal hayatının hareketleneceği ve değer göreceği yeni aşk ilişkileri kuracağına delalet eder.

Bazen de rüyada görülen mektup izdivaç yani evlilik olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada mektup aldığını görmek

Rüyada bir kimsenin kendisine mektup geldiğini görmesi yüksek ve saygı duyulan bir mevkie geleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyasında evine postacının mektup vermesi veya postacıdan mektup alması, erkekler için makamında yükselmeye, ticaret erbabı için kazancının artmasına işarettir. Çalışan kadınlar için de bu rüya aynı şekilde yorumlanır. Ev kadının ise çok iyi vakit geçireceğine veya bir toplantıya, davete; genç kızlar için enteresan bir aşka işarettir.

Rüyada müjdeli haberler içiren bir mektup okuduğunu görmek rüyayı gören kimsenin korktuğu şeyden emin olmasına, çocuk ve eşle rızıklanmaya işarettir.

Rüyada içeriği güzel bir mektubu birine göndermek ihtiyaçların giderilmesine, itibara ve saygınlığa tabir olunur.

Rüyada mektup getiren kimseyi dövmek üzücü bir duruma veya dinden uzaklaşmaya dalalet eder.

Rüyada yazıları silinmiş mektup görmek, kaybolan kimseden gelen haberlerin kesilmesine ve bir daha haber alınamamasına işaret eder.

Rüyada yüksek bir makam yahut kişiden mektup almak gıpta edilecek nimete, saltanat ve devlete işarettir.

Rüyada mühürlü mektup almak rütbe ve memuriyete, bir işin aslını araştırmaya, emir ve yasaklara uymaya, bekar için istediği kadınla evlenmeye tabir olunur.

Rüyada mektubun iade edildiğini görmek

Rüyada gönderdiği mektubun iade edilmesi umduğu işin ve teşebbüsün gerçekleşmemesine delalet eder.

Rüyada mektup yazıp zarfa koyan kişi işinde başarılı olacak demektir.

Rüyada mektup gören kimse eğer ev kadının ise çok iyi zaman geçireceği bir toplantıya veya davete katılacağına yorumlanır.

Rüyada görülen mektup genç kızlar için ilginç bir aşk anlamında yorumlanır.

Rüyada güzel mesajlar veya haberler içeren bir mektup aldığınızı gördüyseniz, yakında güzel haberler alıp mutlu olacaksınız demektir.

Rüyada kötü mesajlar veya haberler içeren bir mektup almışsanız sorunlarla ve hastalıklarla karşılaşacağınız anlamına gelir.

Rüyada aşk mektubu aldığını görmek

Güzel şansa ve kısmete delalet eder. Rüyasında aşk mektubu aldığını gören kişinin en mucizevi hayallerinin bile gerçekleşeceği rivayet edilir. Rüyada aşk mektubu aldığını görmek, rüya sahibinin işlerinde çok başarılı olacağına, yaşadığı olayların kendisine tecrübe kazanacağına alamet eder.

Rüyada eski sevgiliden mektup aldığını görmek

Rüyada eski sevgiliden mektup aldığını görmek, rüyayı görenin hiç tahmin etmediği bir zamanda eski sevgilisi ile ilgili bir haber alacağına yorumlanır. Rüyada eski sevgiliden mektup almak ise kötü haberler almaya tabir edilir.

Rüyada mektup okuduğunu görmek

Rüyada mektup okuduğunu görmek, okunulan mektubun içeriğine bağlı olarak farklı şekillerde tabir edilmelidir. Rüyada okunan mektupta iyi ve hayırlı bilgiler varsa bu hayatınızın daha iyiye gideceği şeklinde, eğer kötü ve istenmeyen bilgiler varsa endişe ve sıkıntılarla yüzleşmeniz gerekeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada mektup zarfı görmek

Rüyada mektup zarfı görmek, rüyayı gören kimsenin başına gelecek bir olaydan dolayı çevresi tarafından bolca dedikodusunun yapılacağına işaret eder.

Rüyada görülen mektup; ün, haber, para, yararlı iş ve yatırım olarak yorumlanır.

Rüyada bir mektup yazıp tamamladığını gören, başladığı işi bitirir ve dileği yerine gelir. Eğer mektubu bitirmez ve güçlük çekerse işlerinde de müşkülata uğrar.

Kendisine bir mektup varıldığını gören, istediği her türlü murada nail olur.

Bir rivayete göre mektup görmek hayırdır.

Eğer zarfı kapalı ise gizli habere, açık ise herkesin bildiği bir habere, mühürlü ise haberin doğru olduğuna delalet eder.

Kendisine bir şeyin verildiğini bildiren bir mektup aldığını görmek, eline mal geçeceğine işarettir.

Büyük bit devlet memurundan gelen mektup, kendisinin bir yüce makama çıkacağına, tüccar ise ticaretini büyüteceğine delalet eder.

Mektup, sadece bir dostundan veya yakın bir akrabasından geliyor ve sadece hatır sorulmak için yazılmış ise büyük bir nimete delildir.

Gurbette bulunan bir yakınından geliyorsa, ondan iyi bir haber alacağına işarettir.

Bir tevzi memurunun mektup dağıttığını görmek, halka iyilik yapacağına delalet eder.

Gurbette bulunan bir adamından içinde yazı olmayan boş bir mektup aldığını görmek hayır değildir.

Kendisine bir ölü tarafından mektup geldiğini görmek, sevinçli bir haber alacağına delalet eder.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyasında sağ elinde yazılı bir kâğıt görmek, o senenin feyiz ve bereketine işarettir.

Birine zarfın arkası mühürlü bir mektup gönderdiğini ve onun da almayıp geri çevirdiğini gören, işlerinde başarısızlığa uğrar, tüccar ise zarar eder.

Sol elinde yazılı bir kâğıt gören, yaptığı bir işten dolayı pişmanlık duyar.

Bir rivayete göre, sol elinde yazılı bir kâğıt görmek, zinadan doğan çocuğa veya haram paraya delalet eder.

Rüyada aldığı bir mektup mühürlü ise, hakkın rızasına; altı mühürlü ve üstü antetli ise sevinçli bir haberdir.

Bu mektubu açtığını gören, sıkıntıdan kurtulur.

üzerinde adres yazılı olduğu halde adına gelen mektubu açmayan, aksi ve yaramaz bir isle uğraşır, üzeri mühürlü ve adres yazılı bir mektubu açıp okuduğunu gören, namusu ve sadakati ile tanınmış bir kimsedir.

Rüya sahibi olmadığı halde adresine gelen bir mektubu okuduğunu görmesi, geçiminin artmasına, mutluluğa işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada insana gelen mektup, büyük mevki ve yüksek söze işarettir.

insanın rüyada, bilinen bir tarata gönderdiği mektubun içerisinde iyiliğe dair bir şey varsa da bu rüya şanın yüceliğine, ihtiyaçların giderilmesine işarettir.

Kendisinde müjde olan mektubun bir insana gelmesi, o kimsenin korktuğu şeyde akıbetinin güzelliğine yahut çocuk veya zevce ile rızıklanmasına işarettir.

Bazı tabirciler, rüyada mühürlü bir mektup gören kimse, bir hayra ve büyük bir rütbeye veya memuriyete nail olur.

Ona yakın ve uzak olanlar ona itaat eder.

Eğer bu rüyayı gören bir kadınla evlenmek istiyorsa, onunla evlenir.

Mektubun mühürlü olması, işi araştırmaktır, dediler.

Kaybolmuş bir kimse tarafından gelmiş ve içinde yazı bulunmayan beyaz bir mektup görse, kaybolmuş kimsenin haberinin kesilmiş olmasına işarettir.

Rüyada bir kimseye mühürlü bir mektup gönderdiğini ve o kimsenin bunu kabul etmeyip kendisine geri iade ettiğini gören kimse sultansa ve o mektup gönderdiği adam tarafına asker şevketmiş ise, o asker mağlup olur.

Eğer tüccarsa zarar eder.

Evlenmek istiyorsa, istediği kadına nail olamaz.

Mektup rüyaları da genel olarak belge ve kâğıt gibi yorumlanır.

Rüyasında bir mektup yazan kimse bir isteğini açıklar ve kendisine olumlu cevap verilir.

Mektubu yazıp zarfa koyan kişi bir işi başarıyla halledecektir.

İş mektubu yararlı kazanç ve yatırımdır.

Rüyada mektup görmek; bir aşk veya dost mektubu almaya, mektup yazmak; dostlarınızdan güzel haberler alarak sevineceğinize ve aynı şekilde sizin de onları sevindireceğinize, kapalı mektup almak; gizli bir haber alacağınıza, açık mektup görmek; çok güzel haberler alacağınıza işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın