Rüyada direk görmek

Rüyada direk görmek, din ve önderle tabir edilir.

Rüyada görülen direk yolun ortasında ise aksiliktir.

Rüyada görülen direk yolun yanında ise sorunların çabuk çözüleceğine işaret eder.

Rüyada direğe tırmanmak başarıdır.

Rüyada direk görmek, sözünde sadik, dogru bir kimse ile tabir olunur.

Bir rivayete göre, kuvvetli ve erkek bir adam ile de yorumlanır.

Birini bir direk ile dürttügünü gören, ona tesirli bir söz söyler.

Bir direge dayandığını gören, dogru özlü ve sözlü bir adama dayanir.

Rüyasında bir direk gören, isinde ve sözünde sadik olur.

Elinden bir diregin alindığını gören, kuvvetini kaybeder.

Arkasina bir diregi aldığını yüklenip diğer bir yere götürdügünü gören, kuvvetinden faydalanarak, ise başlar.

Cafer-i Sadık’a göre; direk görmek üç şekilde tabir olunur; sözünde ve isinde sadik ve dogru bir erkek, dogru ve iyi bir söz, yüksek rütbe.

Bir diregin egrilip yan yatmis olduğunu görenin isleri bozulur.

Agaçtan direk, itibar sahibi büyük bir kimse ile tabir olunur.

Rüyasında güzel ve süslü ve mükemmel bir ağaç direk gören, büyük bir mevkie çikar.

Direkte çirkin bir hal olduğunu görmek, bunlarin elden çıkmasına delildir.

Kirmani’ye göre; her neden olursa olsun, dik olan bir şey Islam ile tabir olunur.

Direk, ev sahibine delalet eder.

Direk ağaçtan, kalin ve kuvvetli olur ise, ev sahibinin kuvvetli ve zengin olduguna işarettir.

Demirden, mermerden direk görmek, kuvvet ve ikbalin artmasına delalet eder.

Bir diregin yaninda ikinci bir direk olduğunu görmek, aile hayatında geçimin iyi olduğuna işarettir.

Yerden göge dogru dikilmis, fakat tepesi görünmeyen bir direk gören, Islam alimlerinden biri ile tanışır.

O direge dayanarak durdugunu gören, bir bilgine dayanarak rahat eder.

O direge tirmandigini, fakat çikamadığını gören, yükselmek için çalisir ise de başaramaz, o direge tirmanip çıktığını gören, hayır ve iyilige ulasir.

Yerden göge dogru bir çok direklerin uzandığını görmek, o yerde Islamiyeti kuvvetlendirecek ve yayacak bir çok alimin bulunduğuna delalet eder.

Bir diregin yikildığını görmek, eğer ağaçtan ise, ev sahibinin; eğer mermerden ise, o memleket büyügü vali veya hakiminin veya halkın sevdiği büyük bir kimsenin ölümüne delalet eder.

Bir diregin diğer bir direk ile degistirildığını görmek, o yer idarecisinin veya ev sahibinin degisecegine işarettir.

Diregin kaidesi ihtiyar kadınla tabir olunur.

Rüyasında bir diregin kaidesine dayandığını veya bir direk kaidesi satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini gören, ihtiyar bir kadınla evlenir, onun parasından faydalanir veya ihtiyar bir kadınla evlenmek ister.

Abdulgani Nablüsi’ye göre rüyada direk görmek, dine delalet eder.

Gökten bir direk indığını görmek, cenabi Hakkin (C.C.) oranin devlet büyügüne bir arkadaş gönderdigine delildir.

Rüyasinda birini direkle dövdügünü veya dövüldügünü görmek, vuranin vurulani sözle azarlamasina, o vurustan yaralandi ise, zarar vermesi ile tabir olunur.

Bir rivayete göre bir direkle dövüldügünü gören, isinden çikarilir.

Bir diregin gökyüzüne çıkarak kaybolması, yahut bir kuyuya veya bir çukura gömülüp görünmemesi, ev diregi ise, ev sahibinin; cami diregi ise imam veya müezzinin ölümüne delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada direk görmek, dine işarettir.

Bir kimse rüyada gökten bir direk indığını görse, Allah (C.C.) O kimseye halim ve adaletli bir kişi sebebiyle ikram ve ihsan eder.

Bir kimse bir direkle birisine vurduğunu veya vuruldugunu görse, dövüleni utandiracagi bir söz söyleyecegine işarettir.

Eğer vurduğunda bir tarafim yaralarsa, döven kimse dövülen kimseye, bir zarar verir.

Rüyada diregin durdugu yere dayandığını veya o yeri satınaldığını ya da o yerin kendisine bagislandığını gören kimse, yasli bir kadına güvenir veya yasli bir kadınla evlenir.

Direk kendisine itimad edilen güvenilir bir kimsedir.

Rüyada diregin egildığını gören kimse memur ise, onun hizmetinde bulunan adamı verdigi emirlerinin aksine iş yapar ve ona iaat etmez.

Direkler mühim işlerde kendilerine itimad olunacak adamlardir.

Direklere sahip olduğunu veya kendisinin direklerden olduğunu gören kim, se, mülke ehil ise bir mülke sahip ya da kendisine itimad edilir bir kimse | olur.

Direk, baba, çocuk, mal, ortak, hayvan, es veya mülktür.

Direk olduğunu gören kimse, ölür ve onun naasi ve tabutu direkler aras yüklenerek götülür.

Direk gözyaşına işarettir.

Mermer sütun faydalı veya şerefli mal ya da kadındır.

Eğer direk, sert bir tastan olursa, o şerefsiz ve hor bir kimsedir.

Eğer direk adi tastan olursa, ol adam fikrinden çabukça dönen sebatsiz bir kimsedir.

Eğer direk ağaçtan ise, o adam münafik olur.

Rüyada egilmis ve devrilmeye yüz tutmus görülen cami ve mescit diregi O mescidin hizmetçilerine işarettir.

Eğer egilen direk kilise diregi ise, bir inançsizin veya bidat sahibi bir kimsenin ya da rahip, papaz gibi birisinin ölmesine işaret eder.

Agaçtan, toprak veya kireçten direk görmek, evin kiymetine ve o ev halkına hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen ve diregi mesabesinde olan sahsa işarettir.

Gökten inen direk adil yöneticiye, direkle birini dövmek ona zarar vermeye, direkle dövülmek bir sıkıntıya düşmeye, direğe yaslanmak yaşlı bir kadınla evlenmeye, direk güvenilir insana, çocuğa, mala, babaya, eşe yahut ortağa,, direğin eğilmesi yahut devrilmesi emre itaat etmemeye, kendi bildiğini okumaya, direğin kuyuya atılması, gömülmesi yahut göğe yükselmesi, o direğin ait olduğu yerdeki kimselerin hallerinin garipliğine, direğin göçmesi hasta için vefat etmeye delalet eder.

Yorum yapın