Rüyada yürek görmek

Rüyada kalp görmek birçok iyi huylara yorumlanır.

Rüyada kalbinde bir korku hissettiğini duymak, hak yolunda yürüyüp kimsenin malına, irzina, namusuna göz dikmeyen dürüst ve dindar bir adamla tabir olunur.

Kalp vücudun hayat merkezi olduğu kadar, duygu ve his bakımından en hassas noktasidir, iyilik, açiklik ve sırların korundugu ve üretildigi yerdir.

Bundan dolayı da kalp konuşunda görülecek rüyalar bütün bu hususlar göz önüne alinarak rüyanin olusuna göre yorumlanmalıdır.

Rüyada kalbinin karninda bulunduğunu görmek, dininin sag-lam olduğuna; kalbinin hizli hizli attigini görmek, dünya ve ahiret işlerinin yolunda bulunduğuna işarettir.

Bazı tabirciler kalbi kadinla da yorumlarlar.

Rüyada kalbinin parçalandığını gören, sıkıntıda ise sıkıntı ve kederinden kurtulur, hasta ise iyilesir.

Kalp bir bakımdan rüya sahibinin eşi olarak tabir edilir.

Kalp aynı zamanda insanın dini inancinin kaynagidir.

Bu sebeple bir kimse kalbinde bir göz bulunduğunu görse bu gözle dün yayi ve dünyadaki özellikleri yani akil, zeka ve din bakımından olan her şeyi müsahede ettiğine delalet eder.

Bazı yorumculara göre de, kalp, amirlerine veya işlerini yürü-ten kimseye işarettir.

Rüyada kalbinin çikarildığını görmek, çeke-cegi bir korkudan dolayı delirecegine veya dini inancinin bozula-cagina delalet eder.

Kalbinin körlendığını veya karardığını görmek, hakikati göremediğine, anlayamadığına ve hak yolunu seçemediğine işarettir.

Rüyada kalbinin olmadığını görmek, eğer dindar bir kişi ise Cenab-ı Hakka olan bagliliginin devam ettiğine ve Allah (cc)dan korkusunun sürdüğüne delalet eder.

Tanindigi veya tanımadigi bir kimsenin kötü bir duruma girip, perisan bir hale geldığını görerek, kalbinin üzüldügünü görmek, rüya sahibinin Allah’ın emir ve nehiylerine candan bagli olduğuna, kimsenin kötü bir duruma düsmesine gönül rızası ile baş egmeyecegine yorumlanır.

Rüyada kalbinde bir hastalığın bulunduğunu görmek, o kimsenin kötü bir insan olduğuna işarettir.

Rüya-da, Allah’ın (cc) emirlerine ve Peygamber (SAV) Efendimizin hadi-si seriflerine karşı kalbinin kapali olduğunu ve bütün bunlari süphe ile karşıladığını görmek bu kimsenin büyük bir günah denizde bulunduğuna, Allahi anmaktan ve Peygamber Efendimizin hadislerini dinlemekten caninin sıkıldığına delalet eder.

Nablusi’ye göre kalp görmek, zihin, zeka, akil, duyus, din, ve hüküm ile yorumlanır.

Güzel ve çirkin, iyi ve kötü her rüya bunlar-dan birisi ile kıyaslanır.

Salimiye göre rüyada kalp görmek, dinde iyileşme, iyi dü-sünme e ve iyi sözdür.

Kalbinin çalinip götürüldügünü görmek dört şekilde tabir olunur; şiddetli korku, delilik, dinin ifsadi, musibet.

Rüyayı gören veya rüyanin delalet ettiği kimse şiddetli korkuya düşer, deli olur, dininde fesada uğrar, yahut başka bir musibete çatar.

Rüyasında kalbini siyah gören, haktan uzaklasmistir.

Çok günah işler.

Kalbi dogrulugu görmez.

Kalbinin üzerinde bir kilif, bir muhafaza, bir Örtü olduğunu görmek, bu rüya gibi tabir olu-nur.

Gögsü yarilip kalbinin çikarildığını görmek, zeka ve anlayisindan ve akildan yoksunluga, dininde fesat olacağına delalet eder.

Kalbinin yarilip yikandığını görmek, dininin kuvvetine, fesattan kurtulmaya.

kalbinin içine güzel kokulu bir şey veya seker gibi tatli bir madde dolduruldugunu görmek, iman nuru ile dolacağına, kalbinin içine fena ve pis kokulu bir şey dolduruldugunu gör-mek, ahlaksizliga, günaha.

dininin fesada uğrayacağına işaret-tir.

Kalbini yarali ve çibanli, kan ve irin içinde görmek, bir şeyden çok etkilenip üzülecegine, yahut kalbinde bir takım kötü fikirler dogacağına, kalbini pisirip yedığını görmek, herkese iyilik edecegine delalet eder.

Kalbini yumusak görmek, merhamet sahibi ol-duguna, kalbini beyaz ve parlak görmek, iyi kalplilik ve iyi niyete delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada kalp görmek, adamın kahramanligina.

emir vermesin, oyun oynamasan, cesaretine, akilli, zeki, cömert ve müsamahakar olduğuna.

ahlak, tabiat ve adetine işarettir.

Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse, o kimsenin hakka uymasina ve dogru yolu bulmasina işarettir.

Kalb, vücudun meliki, din.

dünya, gizli ve asikar yönleriyle vücudu koruyan, vücut için lüzumlu tedbirleri alan ve vücudun sir yendir.

Bundan dolayı rüyada kalb de iyilik ve kötülükten görülen seyin miktarinca tabiri vücuda aittir.

Bir kimse rüyada kalbinin kaminda çıktığını görse, o kimsenin dini güzel olur.

Bazı tabirciler; kalpler, kadınlarla tabir edilir, dediler.

Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, hasta ise hastalığından ve sıkıntılarından kurtulur.

Kalb, rüya sahibinin hanımına işarettir.

Kalb insanın dini ve zekasidir.

Bundan dolayı bir kimse kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin, akil, zeka ve anlayisina.

dindarligina ve güzel şekilde konuştuğuna işarettir.

Bir kimse rüyada kalbinin kamindan kaçirildığını görse, ariz olacak bir korkudan dolayı kalbinin perisan veya aklinin gideceğine ya da dininin bozulacağına işarettir.

Kalbinin karardığını veya perdelendigine, hakikati anlayamadığına ve gözleriyle hak yolunu görmediğine işarettir.

Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, korku, zühd ve takva sahibi ise, o kimsenin Cenab-ı Hakka olan kalbi rabitasinin devam ettiğine ve Allah (C.C.)dan korku üzere bulunmasindan dolayı onun Allah’a olan baglilik ve rabitasina hiç bir seyin mani olmayacağına işarettir.

Bir kimse kalbinde bir hastalık bulunduğunu görse, o kimsenin münafik olduğuna işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın