Rüyada aşk, aşık görmek

Yürek sızısına, üzüntü ve kedere delalet eder. Âşık olduğunu gören üzüntüye düşer. Âşık olup öldüğünü gören vuslata eremez. Aşk etkisiyle öldüğünü, sonra da dirildiğini gören maşukuna kavuşur. Gezginci âşık, gönül ehli, gönül zengini, dünyanın zorlukları karşısında çaresiz kalmış kimseye delalet eder. Düşünde Cennete girdiğini gören sevgilisine kavuşur.

Rüyada sevgilisi ile başka birisini görmek, erkek için sevgilisinin kendisine çok sadık olduğuna, kadın içinse, tehlikeli bir rakibi olduğuna işarettir. Rüyada sevgilisi ile başka birisini görmek, kadın için tehlikeli bir rakibi olduğuna erkek içinse sevgilisinin kendisine çok sadık olduğuna, işarettir.

Âşık olduğunu görmek çok mutlu olacağınız anlamına gelir. Bu rüya, çevrenizdeki insanlardan memnun olduğunuza, sıkıntıdan uzak olduğunuza işarettir. Rüyada âşık olduğunuzu gördüyseniz, çok mutlu olacağınız anlamına gelir. Çevrenizdeki insanlardan memnun olduğunuzun, işte başarılı olacağınızın işaretidir.

Rüyada aska dair bir roman okumak veya bir kimsenin aska tutulmuş olduğunu görmek hafif bir hastalığa tutulacağına ve kısa bir zamanda iyileşeceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada âşık olmak bela, üzüntü ve kederdir. Bundan dolayı bir kimse rüyada âşık olduğunu görse, bir belaya uğrar.

Âşık, iyi veya kötü işleri arzu eden bir kimsedir. Rüyada severek bir iş yaptığını ve onu yapmakla da zevk aldığını gören kimse, nefsin arzularına uyarak sonucu olmayan bir iş yapar. Bir kimse rüyada “Seni seviyorum” diyen bir adam görse, o adamın rüyayı görene kızması şeklinde tabir olunur.

Rüyada her arzusunu ve şehvani isteklerim hiçbir mani olmadan yerine getirdiğini gören kimsenin, kalbi bozuk olur ve her belaya duçar olur. Ask, uyanıkken bir şeye düşkünlüğe, halkın kendisine şefkat ve merhamet etmesini gerektiren bir şöhrete, fakirliğe ve hasta için ölüme işaret eder.

Rüyada bir şeye karşı aşırı sevgi göstermek, rüya sahibinin dininin noksan olmasına, haris ve gaflet içinde olmasına işaret eder. Rüyada severek bir iş yaptığını ve onu yapmakla da zevk aldığını gören kimse, nefsin arzularına uyarak sonucu olmayan bir iş yapar.

Aşk üzüntü ve kederdir. Binaenaleyh rüyada âşık olduğunu gören kimseye üzüntü ve keder erişir. Zira âşıklar üzüntülü ve mahzundurlar. Aşk, rüya sahibinin gizleyemediği bir sözü açıklamasına delalet eder.

Bazen, rüyada ölmek, aska ve sevgilisinden uzak kalmaya, öldükten sonra dirilmek aşığın, maşukuna kavuşacağına delalet eder. Rüyada dağlanmak ve yanmak aska delalet eder. Cennete girmek de sevgiliye kavuşmaktır. Rüyada ateşe girmek ise sevgiliden ayrılmaktır.

Âşık olduğunuzu gördüyseniz, bu çok mutlu olacağınız anlamına gelir. Bu rüya, çevrenizdeki insanlardan memnun olduğunuzun, sıkıntıdan uzak olduğunuzun işaretidir. Âşık olduğunuzu gördüyseniz, bu çok mutlu olacağınız anlamına gelir. Bu rüya, çevrenizdeki insanlardan memnun olduğunuzun, sıkıntıdan uzak olduğunuzun işaretidir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın